maha


ma·ha·bà

pnr |[ ma+habà ]
:
may kapansin-pansing habà : HILABÂ, LONG1, WÁYWAY

ma·ha·ba·gín

pnr |[ ma+habag+in ]
:
madalîng makaramdam ng habag : AGHÓP1, MAAWAÍN, SIMPATÉTIKÓ1, SOFT-HEARTED1

má·ha-bláng·ka

png |[ Esp maja+blanca ]
:
kakaníng gawâ sa cornstarch na hinaluan ng gatâ at maliliit na butil ng mais.

ma·ha·dé·ra

png |[ Esp majadera ]
:
babaeng labis sa lakas ng loob, ma·ha·dé·ro kung laláki.

ma·hál

png |[ Bik Hil Seb Tag War ]

ma·hál

pnr |má·ma·há·lin |[ Bik Hil Seb Tag War ]
:
may mataas na halaga o presyo : EXPENSIVE1, FIRST-CLASS2, MABABARARGÂ, MABLÍ, MAL1, NANGÍNA, RICH5

ma·há·la

png |[ ST ]
:
pag-aalaga sa isang bagay Cf BAHALÀ

ma·ha·la·gá

pnr |[ ma+halaga ]

ma·há·lay

pnr |[ ma+hálay ]
:

ma·ha·lim·ba·wa·ín

pnr |[ ma+halimbawa+in ]
:
madalîng umunawa ng kalagayan ng iba o maunawain.

Ma·hál na Á·raw

png
:
isang linggo ng paggunita sa mga hulíng araw ni Jesus hanggang Linggo ng Pagkabúhay : HOLY WEEK, SEMÁNA SÁNTA

ma·ha·lu·mig·míg

pnr |Mtr |[ ma+halumigmig ]
1:
sa klima, mainit at nakapapawis : DAMPÓG, HUMID
2:
sa hangin, mamasâ-masa : DAMPÓG, HUMID

ma·ham·bá·lin

pnr |[ ma+hambál+in ]
:
medaling makaramdam ng hambal : COMPASSIONATE

ma·hán

png |[ ST ]
:
kasamahan sa isang kasunduan.

ma·háng

png |[ ST ]
:
pag-isipang mabuti ang isang bagay.

ma·há·nga

pnr |[ ST ]
:
higit na mahalagá.

ma·há·ngin

pnr |[ ma+hangin ]
1:
malakas ang hangin

ma·ha·rád·ja

png |[ San ]
:
dakilang raha : MAHARÁHA

ma·ha·rá·ha

png |[ Esp maharaja ]

ma·ha·rá·ni

png |[ Mal San ]
:
dakilang reyna.

ma·har·li·kâ, ma·har·li·ká

png |Kas Pol |[ Bik Hil Ilk Kap Seb Tag War ]
1:
sa sinaunang barangay, ang pinakamataas na sangay sa lipunan na binubuo ng pamilya at kamag-anak ng datu : ROYALTY2
2:
tao na kabílang sa naturang saray
3:
[ST] táong malayà.

Ma·har·ní·lad

png |[ maharlikâ+ nilad ]
:
pangalang nilikha para sa Gusaling Panlungsod ng Maynila.

ma·hay·háy

pnr |Bik |[ ma+hayháy ]