ina


-ina

pnl |[ Esp Ing Lat ]
1:
pambuo ng mga pangalan o titulong pambabae, hal Georgina, Isarina
2:
mga katawagan sa mga instrumentong pangmusika, hal consertina
3:
mga pangalan ng mga kategorya sa klasipikasyon ng mga hayop, hal globigerina.

i·ná

png
1:
[Bik Hil Iba Ilk Iva Mag Mrw Pan Tag Tau] magulang na babae ; babaeng nakapagluwal na ng sanggol : ÉRMAT, INÁNG1, IRÓY, MADRÉ3, MÁTER, MOTHER, YÉNA2 Cf NÁNANG
2:
taguri sa matandang babae
3:

i·nâ

png
1:
Agr pagtatanim ng punla
2:

í·na

png |Ark |[ Kal ]
:
pangunahing haligi ng kubo.

i·ná·a·má

png |[ ina+ama ]

i·ná·a·nák

png |[ in+a+anak ]
:
anak sa binyag, kumpil, kasal, o ibang ritwal : ALÓBO, IHÁDA1

i·na·ás

png |[ Bik ]
:
pinakauna at matamis na tubâ.

i·ná·as

pnd |i·na·á·san, mang-i·ná·as, u·mi·ná·as
:
maghintay hanggang sa oras ng pagkain.

I·na·bák·non

png |Lgw
:
wikang sinasalita ng grupong Abáknon na karaniwang nakatira sa isla ng Capul, Hilagang Kanluran ng Leyte.

i·na·bál

png |[ Tag Bag ]
:
tela na yarì sa hinábing abaka.

i·ná·bay

png
:
mabulang bakás ng tubig na pinagdaanan ng sasakyang-dagat.

i·na·bél

png
1:
[Ilk] telang hinabi
2:
[Bag] hábi1 o paghahabi.

i·na·bráw

png |[ Ilk ]

i·ná·der

png |[ Ifu ]
:
kasangkapang ginagamit sa pagluluto.

i·na·dí·san

png |[ Iva ]

í·nag

png
:
bagay na bahagyang nasisilayan.

i·na·ga·gán

png |[ ST ]
:
pinagsalàan o ang mga bagay na hindi lumusot sa pansalà.

i·nâ-gam

pnd |[ Bik ]
:
maghangád ; magnáis.

I·na·gá·wan

png |Ant
:
isa sa mga pangkating etniko ng mga Tagbanwa.

i·ná·gem

png |Med |[ Pan ]

i·ná·gi

pnr |[ War ]

i·na·gu·rá

pnd |i·na·gu·ra·hán, mag-i·na·gu·rá |[ Esp inaugurar ]
1:
mag-karoon ng pormal na panimula o simulain
2:
italaga sa tungkulin
3:
buksan nang may pormal na sere-monya ang isang bagong gusali, bagong negosyo, at katulad.

i·na·gu·rál

png pnr |[ Esp ]
:
anumang hinggil sa inagurasyon.

i·na·gu·ras·yón

png |[ Esp inauguración ]

i·na·hín

png |Zoo |[ ina+hin ]
1:
iná ng alinmang hayop o kulisap
2:
manok na nangitlog na : GALYÍNA, GAYINDÙ, GOPÓAN, GUNÂ2, HIMUNGÁAN, MÚNGA, UGÁNG, UPÁ2

i·ná·in

png |[ Ilk ]
:
arina mula sa bulé.

i·ná-i·ná·han

png |[ ina ina+han ]
:
sinumang gumaganap ng tungkulin ng isang ina sa sinumang batà ; babaeng nag-aalaga at nag-aaruga sa anak ng iba.

i·na·káy

png |Zoo |[ ina+akay ]
:
maliit na anak ng ibon : POULT

í·na·kub

png |[ War ]
:
gabe na pinagtaklob, iniluto sa gata, at may palaman na kinudkod na laman ng gabe, niyog, at asukal.

i·na·lá

pnr |[ Pan ]

i·ná·la

pnr |[ Ilk ]

i·na·lá·an

png
:
bagaso ng tubó.

i·na·la·man

png |[ Yak ]
:
paldang hugis bumbong at may disenyong gaya ng sapatungan.

i·ná·lay

png
1:
Bot kiyapo na magulang
2:
maliit at bilóg na dahon na inilalagay sa minatamis na tubig.

i·na·léng·deng

png |[ Iva ]

i·na·lí·tan

png |Agr |[ ST ]
:
pinaggapasan o ang naiiwan matapos gumapas ng palay.

i·nám

png |[ Iba ]

í·nam

png
1:
pagiging mabuti, maayos, at maganda sa paningin : LÁPAT2
2:
[ST] pagiging kasiya-siya : INTÓK — pnr ma·í·nam — pnd i·ná·man, pa·ká·i·ná·man, u·mí·nam.

í·nam

pnr
1:
[Ilk] bantád1
2:
[Pan] sabík
3:

i·na·má·kan

png |Sin |[ Hil Seb War ]

i·nam·bák

png |Bot
:
uri ng saging na iba ang kulay sa karaniwan.

i·nám·ba·tó

png |[ ina+ng+bato ]
:
mina ng ginto.

i·na·mo·rá·to

png |[ Ita ]
:
mangingíbig, i·na·mo·rá·ta kung babae.

i·nám·pa·lán

png |[ ina+ng+palana ]
:
tao na bumubuo ng isang lupon upang humatol sa isang paligsahan o timpalak : HURÁDO1, TRIBÚNA1

i·na·ná·bat

png |[ Iva ]

i·na·ná·het

pnr |[ Iva ]

i·na·nák

png |[ in+anak ]

i·na·nán

png |[ Pan ]

i·ná·nay

pnr |[ Seb ]

i·náng

png |[ Kap Pan Tag ]

i·ná·nga

png |[ Ifu ]
:
panlaláking kápa na gawâ sa abnut.

i·na·ngáy

pnr |[ Pan ]

I·náng Bá·yan

png |[ ina+na bayan ]
:
lupang sinilangan o tinubuan : PÁTRIYÁ

i·náng-da·lág

png |Zoo |[ ina+ng dalag ]
:
inahing dalag na kumakain ng sariling anak.

i·náng-hag·dán

png |Kar |[ ina+ng hagdan ]
:
dalawang magkahanay na tabla na pinagkakabitan ng mga baitang ng hagdan.

i·nang·pá·lan

png |[ ST ina+ng+palan ]
:
hindi mabílang na tao o mga hayop.

i·náng-pa·ngú·man

png |[ ina+ng-panguman ]
:
tawag sa pangalawang asawa ng amá : DÁGA2, MADRÁSTA, STEPMOTHER

i·náng wi·kà

png |[ ina+ng wika ]
:
sariling wika ; katutubòng wika.

ín·a·ni·má·do

pnr |[ Esp ]
:
walang búhay ; hindi gumagalaw : INANIMATE

inanimate (in·á·ni·méyt)

pnr |[ Ing ]

in·a·nis·yón

png |[ Esp inanicion ]

i·ná·no

png |[ Esp enano ]
:
varyant ng unáno.

i·nán·to·wi·rá·san

pnr |[ Mrw ]
:
nilagyan ng palamuti.

i·nan·tú·big

png |Heo |[ ina+ng tubig ]
:
pinagmumulan ng ilog.

i·ná·ol

png |[ Mrw ]

i·na·ón

png |[ Bik ]

i·na·ó·na

png |[ Ilk ]

í·nap

png |[ Ilk ]

i·na·pó

png |[ in+apo ]
:
kabílang sa malayong susunod na salinlahi.

i·na·pú

png |[ Iva ]

i·na·pú·gan

png |[ in+apog+an ]

i·na·pú·nan

png |[ Iva ]

i·na·púy

png |[ Ilk Iva ]

i·ná·ram

png
:
anumang tirá o labis na pagkain.

i·ná·ro

png |[ Pan ]

í·nas

png |[ ST ]
1:
pagdating ng marami
2:
higit na pagmamahal sa isa kaysa iba.

í·nas

pnr |[ Bik ]
:
sirâ o gamit na.

i·na·sál

png |[ Tag in+ Esp asar ]
:
ihaw o inihaw sa init ng bága.

i·nas·wás

png |Bot |[ Bik ]

í·nat

png |[ Ilk Pan Tag ]
:
pagbabanat ng lamán .

i·na·tá

png |Bot
:
yerbang akwatiko (Ceratophyllum demersum ) na may mahabà at nagsasangang tangkay, nakabalumbon ang mga dahon at karaniwang tanim para sa akwaryum at sánaw.

i·na·tâ

pnd |i·na·ta·ín, mag-i·na·tâ |[ ST ]
:
pilitin ang pagpapagalíng o magpunyagi ang mahiyain.

i·ná·tas

png |[ ST ]
1:
sakít ng áso sanhi ng pagkain sa damong ilahas
2:
batàng payat at nag-aalboroto dahil sa kawalan ng gatas ng ina.

i·nat·ta·gáng

png |[ Ifu ]
:
kutsarang gawâ sa bao.

inauguration (i·nó·gyu·réy·syon)

png |[ Ing ]

i·ná·way

png |[ Hil ]

i·na·wét

png |[ Pan ]

i·náy

png

i·ná·yar

pnd |mag-i·na·yár, u·mi·na·yár |[ ST ]
1:
ipilit nang paunti-unti ang isang bagay
2:
gumawâ o magsalita nang mabagal.

i·na·yí·kir

png |[ ST ]
:
bola ng sinulid.