kuli


ku·lí

png |[ Pan ]
:
síkap o pagsisikap.

ku·lì

png
1:
bawì o pagbawi, hal magkulì sa sinabi
2:
[Hil Seb] hírap1

ku·lî

png |[ Ilk ]
:
disenyong guhit sa damit.

kú·li

png
1:
[Kap] aksayá1
2:
[ST] paghiling na dagdagan ang isang kasunduan o paghingi ng tawad.

ku·li·bang·báng

png |Zoo
1:
[Ilk] paruparó
2:
[Bik Ilk Seb] maliit hanggang malaki-laking isdang-alat (family Chaetedontidae ) na may malapad at manipis na katawan, at may matitingkad na kulay : butterfly-fish, paruparong-dágat, tamparáy, tápay-tápay
3:
[Bik Ilk Seb] maliit hanggang malaki-laking uri ng isdang-alat (family Pomacanthidae ), may 27 species sa Filipinas, malapad at manipis ang katawan, at malimit na katangi-tangi ang mga kulay : angelfish, paruparong-dágat, tampa-ráy, tápay-tápay

ku·li·bát

png |[ Bik ]

ku·li·báw

png |Mus |[ Ayt Mgk ]

ku·li·beng·béng

png |[ Pan ]

ku·li·bét

png |Mus |[ Kal ]

ku·líg

png |Zoo
:
biik o anak ng baboy.

ku·lig·líg

png
1:
Zoo [Kap Tag] maliit na kulisap (family Gryllidae ) na may matinis na sitsit, naririnig ka-pag madilim o kung dumidilim : apán4, andídit, budlò, cicada, dóli, dulídulí, gángis, kamálbal, karáw1, kilílis, kuriyát, ngiya ngiya, piyaes, sirúmsirúm Cf dóhit
2:
Agr ararong de-mákiná.

ku·lí·kug

png |[ Bon ]
:
parihabâng basket na masinsin ang pagkakalá-la, may tíla túbo na magkasalikop sa magkabilâng dulo, at may bunganga sa tuktok upang gamiting sisidlan ng tsu-um.

ku·lí·lal

png |Mus Lit |[ Pal ]
:
awit ng pag-ibig.

ku·li·lì

png
:
anumang sunóg na pagkain na dumidikit sa lutuán Cf tutóng

ku·lí·li

png |[ Ilk ]
1:
Kar lagarì — pnd i·pang·ku·lí·li, ku·li·lí·hin, mag·ku· lí·li
2:
sinaunang pamamaraan ng paggawâ ng apoy — pnd ku·li·lí·han, ku·mu·lí·li, mag·ku·lí·li
3:
mga tao na hindi mapakali.

ku·li·líng

png
1:
[Kap Tag] maliit na batingaw : jingle1, tî- nóyong var kililíng Cf kampanílya
2:
tunog na nalilikha nitó : jingle1 — pnd i·ku·li· líng, ku·li·li·ngín
3:
Ntk sa bangka, ang kinakabítan ng gaod.

ku·lim·bá

png
:
maliit na pagsisinu-ngaling o pagyayabang — pnd i·pang· ku·lim·bâ, ku·lim·ba·án, ma·ngu· lim·bâ.

ku·lim·bát

png |pa·ngu·ngu·lim·bát
:
ilegal na pagpasok o paglabas ng kalakal o tao : ismágel, smuggle — pnd ma·ngu·lim·bát, ku·lim·ba·tín.

ku·lim·bét

png |Mus |[ Iby ]
:
pangkat ng dalawang tambol at isang gong na ginagamit sa ritwal ng panggaga-mot.

ku·lim·lím

pnr |[ Kap Tag ]
:
malamlam ang liwanag dahil natatakpan ng ulap ang araw : overcast

ku·lin·dáng

png
:
lubid na nása gu-lóng ng mákináng pantahi, at katulad : belt2, koréa2

ku·líng

png
1:
pagbawi ng pangako var ngulíng
2:
Zoo malakí at walang balahibo sa ulong myna (Sarcops calvus ), itim ang balahibo na may mga bahid na pilak at putî at may pink na balát sa paligid ng matá : koléto, sáling

kú·ling

png |Ntk |[ Ilk ]
:
bangkang maliit na ginagamitan ng sagwan.

ku·líng-dá·gat

png |Zoo
:
katamtaman ang laking martines (Aplonis pana-yensis ), itim ang balahibo na may haplos ng lungtian at mapusyaw na mga bátik na itim : galansiyáng

ku·ling·líng

pnd |ku·ling·li·ngín, mang·ku·ling·líng |[ ST ]

ku·lín-ma·nók

png |[ ST ]
:
isang uri ng matibay na kahoy na ginagamit sa paggawâ ng mga bangka.

ku·lin·ta·bá

png |Zoo |[ Ilk ]

ku·lin·táng

png |Mus |[ Ata Bag Baj Bil JM Mag Mrw Sma Sub Tag Tau Yak ]
:
hanay na binubuo ng walong gong na may iba’t ibang eskala, at karaniwang pinatutugtog sa mga pagdiriwang : klintáng, kwintángan, sarunay2 var kulintangan, kulintan Cf silóponó

ku·lin·tí·pay

png |Zoo |[ Ilk ]

ku·li·pák·pak

png |[ Pan ]

ku·lí·pay

png |Zoo |[ ST ]
:
uri ng lawin.

ku·lí·rep

png |[ Pan ]

ku·li·ró

pnr
:
tunog na hindi matagin-ting, tulad ng huwad na barya.

ku·lís

png |Bot
:
maliit na punongkahoy (Memecylon ovatum ) na 8 m ang taas, may dahong biluhabâ, matingkad na bughaw ang bulaklak, at may kulay lilang prutas.

kú·lis

png |Bot |[ War ]

ku·lí·sak

png |[ Kap ]

ku·lí·sap

png
1:
Zoo [Kap Tag] anu-mang maliit na hayop (class Insecta ) na may anim na paa at karaniwang may isa o dalawang pares na pakpak : ágay ayám, ápay-ayám, bigis1, insect, insekto, láyog láyog, manamáp, sapát-sapát
2:
unang yugto ng pagbaban-yuhay ng kuto Cf kuyúmad, lisâ

ku·lí·saw

png
1:
Zoo pulutong ng mga isda sa dagat, mga bulate, at iba pa
2:
kulumpon ng mga batà.

ku·lí·sep

png |[ Ilk ]

ku·lí·si

png |[ Seb ]
:
laro tuwing lamay na pinagpapása-pása ang singsing o barya ng mga manlalarong pabi-lóg ang puwesto o ayos, at huhula-an ng tayâng nása gitna kung sino ang humahawak nitó.

ku·lít

pnd |i·ku·lít, ku·li·tín, ma·ngu· lít
1:
[ST] kagatin nang maigi ang isang bagay na matigas
2:
[ST] tumawad sa pagbili
3:
ulit-ulitin o gawin nang maraming ulit — pnr ma·ku·lít.

ku·lít

pnr
1:
mapilit ; matigas ang ulo ; maulit
2:
mabagal sa pagkilos.

kú·lit

png
1:
pagpupumilit ; sigasig sa pagkuha ng anumang nais — pnd ku·li·tán, ku·li·tín, ma·ngu·lít
2:
balát ng lamáng-ugat o prutas
3:
[Hil Seb] lílok1
4:
Bot uri ng punongkahoy na nakukunan ng pangkulay ang balát.

kú·lit

pnr |[ Tau ]
:
kulay dalandan.

ku·lí·taw

png
:
pagsiyap ng mga inakay.

ku·lít-en

png |Mus |[ Tng ]
:
instrumen-tong kawayan na may bagting.

ku·li·tí

png |Say |[ Ilk ]
:
uri ng sayaw.

ku·li·tì

png |Med
:
pamamagâ sa talu-kap ng matá : asyág, bisúol, buwíng-git, gulitíw, kulátoy, sty3, timústimós

ku·li·tî

png |[ ST ]
:
kiliti sa ibabâ ng kilikili.

ku·lí·tis

png |Bot
:
uri ng yerba (Ama-ranthus viridis ) na tumataas at mainam na pagkain ng baboy : hálom var kulítes

ku·lí·tiw

png |Med |[ ST ]
:
butlig na tumutubò sa may pilikmata.

kú·lit-on

png |[ Tin ]

ku·lí·tong

png |Mus |[ Kal ]
:
instrumen-tong yarì sa biyas na buhò na may pitó o higit pang kuwerdas, inukit sa mismong katawan, at nakaangat sa magkabilâng dulo sa tulong ng mga munting piraso ng kahoy.

ku·lí·yab

png |Bot |[ ST ]
:
uri ng ilahas na prutas.

ku·li·yás

png |Bot |[ ST ]
:
matitigas na butil na kauri ng munggo.

ku·li·yáw

png |Ntk |[ ST ]
:
laylayan ng layag ng bangka.

ku·li·yá·wo

png |Ntk |[ ST ]
:
leeg ng la-yag.