gula


gu·lâ

png |[ Seb ]

gu·la·bát

pnr |[ ST ]
:
nagsisimulang lumakad, karaniwang tumutukoy sa paglaki ng isang batà.

gu·lá·gar

png |[ ST ]
:
pagkakampay ng braso, tumutukoy din sa pagkikilos ng kamay upang hipuin ang isang bagay.

gu·lá-gu·la·ma·nán

png |Bot |[ gula+ guláman+an ]
:
halámang baging na mabulo, hugis puso ang dahon, malamán at mabílog ang bunga na may lima hanggang pitóng butó.

gu·la·hír

pnr |[ ST ]
:
gulanit at nanlilimahid.

gú·lal

png |[ Tau ]

gu·lá·lang

png |[ War ]
:
kalituhan, dahil sa sindak o tákot.

gu·la·lát

pnr

gu·lá·man

png |[ Bik Hil Ilk Kap Mrw Pan Seb ST War ]
1:
Bot halámang dagat (Alga agardhiella ) na kakulay ng lumot, may pinong damo na tíla ugat, at ginagawâng ensalada : TÁMSAW
2:
produktong gáling dito na ginagawâng helatina bílang panghimagas.

gu·lá·may

png |Ana |[ Tau ]

gu·lá·mos

png |Med
:
gurlis o galos na likha ng kuko, tinik, matalas na damo, at iba pa.

gú·lang

png
1:
[Hil Seb ST] habà ng panahong inilagi ng tao, hayop, o bagay : AGE1, EDÁD1, DÁG-ON, KAGULANGÓN, KATÓWA, PINUÍGON, TANDÂ2, TAÓN5, TÚIG2, TUWÁ
2:
isang yugto sa búhay
3:
pag·gú·lang panlalamáng sa kapuwa na may higit na mababàng karanasan o kaalaman : PAGSAMANTALÁ — pnr ma·gú·lang. — pnd gu·lá·ngan, mang·gú·lang

gú·lang-gú·lang

png |[ ST ]
1:
Bot prutas na nása pinakaitaas na bahagi ng punongkahoy

gu·lá·ngin

png |Zoo |[ gúlang+in ]
:
tandang na tigulang.

gu·la·nít

pnr
:
maraming púnit at parang basáhan.

gu·lan·táng

pnr
2:
biglang nágisíng : GALANTÁNG, GILANTÁNG — pnd gi·nu·lan·táng, gu·lan·ta·ngín, ma·gu·lan·táng.

gú·lap

pnr |[ ST ]

gu·lá·pay

pnr
:
hiráp na pagkilos bunga ng sakít, pananamlay, o pagod ng katawan, karaniwang nása anyong negatibo, gaya sa “di makagulapay. ”

gu·la·sí·man

png |Bot |[ Bik ]
:
varyant ng kulasíman.

gu·lás·wing

png |[ War ]

gu·lát

pnr
1:
malakí ang paghanga
3:
nagtaká ; nabiglâ.

gú·lat

png
1:
hindi inaasahang pangyayari ; ang damdaming bunga nitó : ÁKNIYÍN, ÍNOÍNO, KAGÁIB, KAPÁLLA, KELLÁAT, KIDTÓT, KIYÁTUKAWÁN, KURÁT, SURPRISE — pnr na·gú·lat
2:
biglang pagkatuklas : ÁKNIYÍN, ÍNOÍNO, KAGÁIB, KAPÁLLA, KELLÁAT, KIDTÓT, KIYÁTUKAWÁN, KURÁT, SURPRISE — pnr na·gú·lat. — pnd gu·lá·tin, i·pang·gú·lat, ma·gú·lat, mang·gú·lat

gu·láw

pnr |ma·gu·láw
1:
[ST] magulo, hindi mapakali
2:
maalon, maalimbukay.

gu·lá·wad

png
:
kampay ng mga bisig hábang naglalakad o tumatakbo — pnd gu·la·wá·rin, i·gu·lá·wad, mág·gu·lá·wad.

gu·láy

pnr |gi·nu·láy |[ ST ]
:
kulay murang bughaw.

gú·lay

png |[ Bik Iba Mag Tag ]
1:
Bot anumang haláman na nakakain ang bunga, butó, ugat, tangkay, dahon, o bulaklak : ÁWOY-ÁWOY, GULÁYON, GÚLE, GULUGÚLAY, LÁSWA, NATÉNG1, ÓTAN, PISÍNG, RAKÁNEN, SÁYUL, ÚTAN, UTÁNON, VEGETABLE
2:
Med tao na walang normal na kakayahang intelektuwal sanhi ng pinsala sa utak ; tao na malamya at walang sigla ; maysakit na malubha at wala nang lunas : ÁWOY-ÁWOY, GULÁYON, GÚLE, GULUGÚLAY, LÁSWA, LÉLETÁAN, NATÉNG1, ÓTAN, PISÍNG, RAKÁNEN, SÁYUL, ÚTAN, UTÁNON, VEGETABLE
3:
[Pan] hiwa ng puto.

gu·lay·láy

png
:
pamamahinga at pananahimik, lalo na ng may sakít, pagód, o ligalíg — pnd gu·láy·la·yín, mág·gu·lay·láy.

gu·lá·yon

png |Bot |[ Bik ]