palak


pa·lák

png |[ Kap ]

pa·lák

pnb |[ ST ]
:
higit o nakahihigit, laging ginagamit na may kasámang di-, hal “Mabuting di-palák ito.”

pa·la·kâ

png |Zoo |[ Iva Tag ]
:
amphibian (order Anura ) na walang buntot, mahabà ang binti na ginagamit sa paglundag, makinis ang balát, at nananahan sa tubigan : ÁMBAK2, BÁBAK4, BAKÎ, FROG, PAKÂ3, PAKLÂ2, PATÁNG3, RÁNA, TALAPÁNG, TÓFI, TUGÁK Cf TUKÁK

pa·lá·kad

png |[ pa+lákad ]
1:
pakiusap na ayusin
2:
paraan ng pangangasiwa.

pa·la·kâng-lá·ngit

png |Zoo |[ ST palaka+ng+langit ]
:
butete na ipinapanganak sa unang búhos ng ulan.

pa·la·ká·pak

png |[ Seb ]

pá·la·ká·san

png |[ pa+lakas+an ]
1:
paggamit ng impluwensiya para makahingi ng pabór o para manaig

pa·la·kát

png |[ ST ]
1:
sigaw o hiyaw na hindi gaanong malakas
2:
Bot malagkit na dagta ng balakbak at balát ng punongkahoy o ng balát ng bungangkahoy.

pa·lá·kat

png
:
sigaw o hiyaw kung may masakít sa katawan o may hindi maiwasang gálit Cf PALAHAW

pa·la·káw

png |[ ST ]
:
silong lubid sa dulo ng isang tagdan o poste at ipinanghuhuli ng pusa, áso, o ibon.

pa·lá·kay

png |Agr |[ Ilk ]

pa·la·ká·ya

png |Psd |[ pa+lakáya ]
1:
pangingisda sa dagat
2:
mga gamit sa gawaing ito.

pa·la·kí

pnr |[ pa+laki ]
:
lumaki sa alaga ng ibang tao kahit buháy pa ang mga magulang.

pa·lá·king·kí·ngan

png |Ana |[ Kap Pan ]

pa·la·kó

png |[ Ilk ]
:
isang bungkos na yantok.

pa·la·kól

png
:
kasangkapang malapad ang talim at makapal ang tagdan gaya ng sa asarol, at karaniwang ginagamit na pansibak ng malalaking kahoy : ÁTSA, AXE1, FÁTOK, HÁTSA2, KÚTAW, PARÁKOL, PUTHÁW1, WASÁY

pa·lak·pák

png
1:
tunog na nalilikha ng dalawang palad na pinagsalpok nang malakas at paulit-ulit : CLAP, HAND6, TALAMPÎ1
2:
pagbibigay ng papuri sa pamamagitan ng naturang tunog
3:
Mus instrumentong yari sa biniyak na biyas ng kawayan o isang pares ng kapirasong kahoy na pinagtataklob nang malakas upang lumikha ng tunog
4:
kasangkapan na inilalagay nila sa bukid at kapag ito ay hinila gamit ang lubid, tumatama ito sa dalawang kawayan at pambugaw ng mga hayop na naninira ng tanim — pnd mag·pa·lak·pá·kan, pu·ma·lak·pák, i·pa·lak·pák.

pa·lák·ton

png |[ Hil ]