hand


hand

png |[ Ing ]
1:
2:
bagay na inihahambing sa kamay o gawain nitó, tulad ng panturo ng orasan
3:
pangangasiwa o impluwensiya
4:
manggagawà o tagagawâ
5:
mga barahang ipinamimigay sa isang manlalaro ; ang manlalaro nitó

hand

pnd |[ Ing ]
1:
ihatid ; ibigay ; ilipat
2:
sabihin nang harápan.

han·dâ

png
:
pagkaing inilagay o inilatag sa mesa lalo na kung may salusalo : HÁIN1, TANGKÁP1

han·dâ

pnr |[ Bik Hil ST ]
:
ginawâ ang isang bagay para sa paggamit o pagsasaalang-alang : AKÁPARÁAN, ÁNDAM2, DISPUWÉSTO, LAÁN1, PREPARÁDO, READY1, SET2, SIDADÁAN, TÁAN, TETÉRANG

han·dá·an

png |[ handâ+an ]
:
pagtitipon ng mga imbitadong panauhin, karaniwang may pagkain, inumin, at aliwan : HÁTSET2, KUMBÍTE, PARTY2

han·dá·gaw

pnr |[ ST ]

han·dá-han·dá

png |[ ST ]
:
babae na ibinibigay ang sarili.

han·dák

png
1:
pagtigil sandali sa paglalakad

hán·dak

pnd |hu·mán·dak, mag·hán· dak |[ Hil ]

han·dál

png
:
pagsandal nang madalas.

han·da·la·pák

pnr
:
walang delikadesa ; hindi namimilì.

han·da·lá·pak

png |Alp |[ ST ]
:
pang-insultong salita sa isang masamâng babae.

hán·dal-ú·sa

png |Bot |[ Seb ]

han·dá·naw

png |Zoo |[ Seb ]

han·da·rák

pnr
:
likás na hilig.

hánd·bag

png |[ Ing ]
:
maliit na bag na pambabae para sa pitaka at iba pang munting gamit : PURSE2

handbill (hánd·bil)

png |[ Ing ]
:
limbág na abiso at personal na ipinamimigay : LEAFLET Cf POLYÉTO

handbook (hánd·buk)

png |[ Ing ]
:
maliit na aklat ng mga kaalaman at panuntunan, hinggil sa isang paksa : INGKIRDIYÓN Cf MANWÁL

handbrake (hánd·breyk)

png |Mek |[ Ing ]
:
breyk na kamay ang ginagamit sa operasyon.

handcuff (hánd·kaf)

png |[ Ing ]

handgun (hánd·gan)

png |[ Ing ]
:
maliit na baril na nahahawakan at naipuputok ng isang kamay.

han·dí

png |Isp
:
laro sa gitna ng tubigán ng kalalakíhan, pinag-aagawan ang isang posisyon sa tubigán.

handicap (hán·di·káp)

png |[ Ing ]
1:
pisikal o mental na kapansanan
2:
dahilan ng mahirap na pagsulong o pag-unlad
3:
kusang desbentaha alang-alang sa katunggali para maging patas ang laban Cf PARTÍDA
4:
anumang balakid o sagabal sa ikatutupad ng isang mithiin.

handicraft (hán·di·kráf)

png |[ Ing ]

Handiong (han·dyóng)

png |Mit |[ Bik ]
:
bayani ng Ibalon at pumutol sa pananalanta ng mga ilahas na hayop.

handkerchief (hánd·ker·tsíf)

png |[ Ing ]

handle (hán·del)

png |[ Ing ]

handmade (hand·meyd)

pnr |[ Ing ]

han·dóg

png |[ ST ]
1:
bagay na ibinibigay nang walang kapalit bílang regalo o ambag : DAWÓL1, YÁLOG12
3:
pag-uukol ng awit o tula : DEDIKASYÓN1, PATUNGKÓL2
4:
taunang buwis
5:
buwis sa pagtigil ng barko sa isang puwerto.

hán·dog

png |[ Mrw ]
:
púri3 o papúri.

han·dóm

png |[ Akl ]

hán·dom

png |[ Hil Seb ]

hán·dom

pnd |han·du·mín, i·hán·dom, mag·hán·dom |[ Seb ]
:
umalaala, gunitain.

han·dóng

png
:
pansamantalang lilim sa matinding sikat ng araw.

hán·dong

png |[ Akl ]

hán·dos

png |[ Hil ]

hán·dos

pnd |i·hán·dos, ma·hán·dos, ma·ka·hán·dos
1:
[Seb] itulak
2:
[Akl] isaksak o saksakin.

han·dóy

pnd |han·du·yín, mang·han·dóy |[ ST ]
:
maliitín ; hamakin.

hánd·set

png |[ Ing ]
:
yunit ng telepono para sa bibig at tainga ; receiver ng telepono.

handshake (hánd·syeyk)

png |[ Ing ]

han·dú·ka

png |[ ST ]
:
pagdurusa dahil sa isang bagay.

han·du·lán

png |[ ST ]
:
patungán ng patay.

han·du·lóng

pnr
:
hindi tumitigil at galít na galít sa pagsalakay : AGRESÍBO1, LUMPÓNG

han·du·lu·gán

pnd |han·du·lu·gá·nin, mag·han·du·lu·gán |[ ST ]

han·dú·raw

pnd |hu·man·dú·raw, i·han·dú·raw |[ Hil ]
:
ilarawan sa isip.

han·du·rá·wan

png |[ Hil Seb ]

han·dú·say

png

han·dut·dót

png
:
pagtakbo na lubhang mabilis at mahirap huminga.

handwriting (hand·ráy·ting)

png |[ Ing ]
2:
estilo ng pagsulat ng isang tao.