oras


ó·ras

png |[ Esp hora+s ]
1:
isa sa dalawampu’t apat na bahagi ng buong isang araw at panahong katumbas ng animnapung minuto : HOUR, PERIOD3, TAKNÀ, TIME, TIYÉMPO1
2:
isang espesipiko o tiyak na panahon sa loob ng isang araw at itinatakda ng isang kasangkapang mekanikal : HOUR, PERIOD3, TAKNÀ, TIME, TIYÉMPO1
3:
pagtatakda ayon sa iskedyul : TIME, TIYÉMPO14
4:
Kol panahón1 : TIME, TIYÉMPO1 — pnd i·ó·ras, mag-ó·ras, o·rá·san.

o·ra·sán

png |[ Esp oras+Tag an ]
:
anumang kasangkapang nagsasaad ng oras, tulad ng relo : CLOCK, RELÓ Cf CHRONOMETER, SUNDIAL, WATCH1

ó·ras-ó·ras

pnr pnb
:
bawat oras ; tuwing sasapit ang isang oras.

o·rás-o·rá·san

pnd |[ oras-oras+an ]
:
kunin ang oras sa mga yugtong regular.

o·rás-o·rá·sin

pnd |[ oras-oras+in ]
:
gawin o ulitin sa bawat oras.

o·ras·yón

png |[ Esp oración ]
2:
oras ng pagdadasal sa gabi para itaboy ang masamâng espiritu : ORATION1 Cf ÁNIMÁS
3:
tugtog ng kampana para sa dapithapon : ANGELUS5, ÁNGHELÚS, ORATION1
5:
Gra pangungúsap1 — pnd mag-o·ras·yón, o·ras·yo·nán.