plat


plat

pnr |[ Ing ]

plá·ta

png |[ Esp ]
1:
Kem pilak1
2:
barya na yarì sa pilak.

plá·ta

pnr |[ Esp ]
:
kulay na kahawig ng pilak.

plá·ta·nó

png |Bot |[ Esp ]

pla·ta·pór·ma

png |[ Esp plataforma ]

plat du zour (pla dyu zur)

png |[ Fre ]

plate (pleyt)

png |[ Ing ]
2:
ang lamán nitó
3:
ang putahe o pagkain na inihahanda para sa isang tao
7:
Isp home plate.

pla·te·á·do

pnr |[ Esp ]
:
tubog sa ginto var platyádo

plateau (pla·tú)

png |Heo |[ Ing ]

platelet (pléyt·let)

png |Bio |[ Ing ]
:
maliit na tíla platong lawas, lalo sa dugo.

plá·ten

png |[ Ing ]

pla·té·ra

png |[ Esp ]
:
kabinet o aparador na karaniwang pinagtataguan ng mga ulam.

pla·te·rí·ya

png |[ Esp plateria ]
:
pook gawaan ng platero var platirya

pla·té·ro

png |[ Esp ]
2:
tagabuo ng hiyas.

plate tectonics (pleyt tek·tó·niks)

png |Heo |[ Ing ]
:
ang teorya na nahahati ang crust ng mundo sa mga plate na tuloy-tuloy na nagbabago, at nagla-lapit o naglalayo sa mga kontinente.

plát·form

png |[ Ing ]

plá·ti·kás

png |[ Esp platica+s ]
1:
Kas noong panahon ng Español, pana-langin para sa kumpisal, komunyon, at iba pa na nása loob ng katekismo o pasyon

pla·tíl·yo

png |[ Esp platillo ]

pla·tí·na

png |[ Esp ]
1:
sa paglilimbag, ang plantsa na umiipit sa papel o lumilikha ng tatak : PLÁTEN, PLÁTO2
2:
ang umiikot na cylinder at ginagamit dito : PLÁTEN, PLÁTO2
3:
ang roller ng makinilya : PLÁTEN

plating (pléy·ting)

png |[ Ing ]
1:
manipis na bálot ng ginto, pilak, at katulad
2:
ang panlabas na bahagi ng metali-kong plato.

pla·tí·no

png |Kem |[ Esp ]

plá·ti·núm

png |Kem |[ Ing ]
:
metalikong element na mabigat, abuhing putî, nahuhubog o napaninipis (symbol Pt ) : PLATÍNO

pla·tir·yá

png |[ Esp plateria ]
:
varyant ng plateriya.

pla·tí·to

png |[ Esp platillo ]
1:
maliit na pinggang ginagamit na lalagyan ng minatamis, patis, at iba pang sawsa-wan : LÁMPAY, LIMAKAN, SADÁNAN, SAUCER, SÚIK, TÁPAK3
2:
Bot yerba (Nothopanax scutellarium ) na hugis platito o kabibe at tumataas nang 3 m : CUP-LEAVED PAPUA

Plato (pléy·to)

png |[ Ing ]
1:
Kas pilo-sopong Griyego, disipulo ni Socrates at guro ni Aristotle : PLATON
2:
sa maliit na titik, pangkaraniwang harang sa pangalawang kuwadrante ng mukha ng buwan, may madilim na sahig na milya ang diyametro.

plá·to

png |[ Esp ]
3:
sa restoran, ang bawat putahe na inoorder kung kumakain

pla·tón

png |[ Esp ]
:
malaking plato var palatón

Pla·tón

png |[ Esp ]

Platonic (pla·tó·nik)

pnr |[ Ing ]

Pla·tó·ni·kó

pnr |[ Esp platonico ]
1:
hinggil sa katangian ni Plato o ng kaniyang doktrina : PLATONIC
2:
sa maliit na titik, espiritwal at hindi seksuwal, lalo na ang ugnayan ng dalawang tao : PLATONIC

Platonism (pley·to·ní·sim)

|[ Ing ]
1:
ang pilosopiya ni Plato o ng kaniyang mga tagasunod
2:
doktrina o kasa-bihang Platonic.

platoon (pla·tún)

png |Mil |[ Ing ]

platter (plá·ter)

png |[ Ing ]

plat·yá·do

pnr |[ Esp plateado ]
:
varyant ng plateado.

platypus (plá·ti·pús)

png |Zoo |[ Ing ]
:
mammal na semi-akwatiko, nangi-ngitlog, may sensitibo at nababaluk-tot na tuka na kahawig ng tuka ng pato, paang kabit-kabit ang mga daliri at may kamandag, at makapal na balahibo ; malimit matatagpuan sa mga lawa at batis sa silangang Australia : DUCKBILL, DUCKBILL PLATYPUS, DUCK-BILLED PLATYPUS