puga


pu·gá

png |Zoo |[ Kap Tag ]
:
itlog ng isda, alimasag, alimango, at kauri Cf SEMÍL-YA, VÚGI

pu·gâ

png |Zoo |[ Seb ]

pú·ga

png
1:
pagputol ng punongka-hoy at gawing biga
2:
[Esp fuga] takas o pagtakas — pnd i·pú·ga, pu·mú·ga.

pú·gad

png |[ Hil Kap Tag ]
1:
pook na pinangingitlugan ng ibon, manok, at kauri : DIMÓN3, NEST, OBÓNG, ÓMOK, ORÁKA, POGÁDA, SÁAG, SÁLAG2, SALÁY1, TÁGA
2:
tahanan ng maliliit na hayop gaya ng langgam, daga, at iba pa : DIMÓN3, NEST, OBÓNG, ÓMOK, ORAKÀ, POGADÀ, SÁAG, SÁLAG2, SALÁY1, TÁGA — pnd mag·pú·gad, ma·mú·gad, pu· gá·ran
3:
pook na laganap ang ma-sasamâ o ilegal na gawain : DIMÓN3, NEST, OBÓNG, ÓMOK, ORAKÀ, POGADÀ, SÁAG, SÁLAG2, TÁGA

pú·gad la·bu·yò

png |Bot

Pú·gad Lá·win

png
1:
Heg Kas sityo sa Lungsod Quezon
2:
Bot sa maliit na titik, dapong laláki.

pú·gad-ma·nók

png |Bot

pu·gák

png

pú·gal

png
:
pamamalagi sa isang pook dahil hindi maiwasan — pnd mag·pu· gál, pu·mu·gál.

pú·gal

pnr |[ Kap Tag ]
:
nakatalì — pnd i·pu·gál, mag·pu·gál.

pu·gán·te

png |[ Esp fugante ]
:
tao na tumakas mula sa pag-uusig, paglilitis, o hindi matiis na kalagayan o pang-yayari : DUWÁG2, ESCAPEE, FUGITIVE, LUÓK

pu·gá·pos

png
1:
pagpapagúlong sa rabaw na maalikabok
2:
pagpupog ng halik.

pu·gá·pu

png |Zoo
2:
[Bik Seb] lápulápu.

pu·gá·ro

png |Heo |[ Pan ]

pu·gás

png |Agr |[ Hil Seb War ]

pú·gaw

png
1:
Zoo [ST] uri ng isda
2:
Mit [Ifu] ang daigdig ng tao sa mito-lohiyang Ifugaw.

pú·gay

png
1:
[Kap ST] apag·pu·pú·gay bpag-aalis ng sombrerong nása ulo cpagbibigay gálang sa pamamagitan nitó dsa sundalo, paraan ng pagbatì sa pamamagitan ng pagtataas ng kanang kamay at pagdikit ng dulo ng daliri sa gilid ng kilay o sombrero eang katulad na paraan ng pagbatì sa pamamagitan ng pagtatanghal ng sandata ng mga kawal : HIMUNTÓK1, LÓGAY, SALÚDO1, YUKBÒ — pnd mag·pú· gay, pag·pu·gá·yan
2:
[Kap Tag] pag·pú·gay pagsasamantala sa puri ng babae — pnd pu·gá·yan, pu·mú· gay
3:
[ST] pagsagap ng bula sa pa-layok
4:
[ST] pagpantay sa gitna.