saka


sa·ká

png
1:
[Seb War] akyát1 o pag-akyát
2:
[Bik Pan] pagsalà sa sinaing upang makagawâ ng arina
3:
[Iva] pamamangka nang salungat sa daloy ng tubig.

sa·kà

png |[ Hil Seb War ]
:
anumang itinaas gaya ng presyo ng bilihin, úpa, at mga katulad.

sa·kâ

pnb
:
may kasunod na “na,” sa ibang pagkakataon ; ipagpaliban muna : INTÓNO, KIYÉN, KUWÁ, MATÓGO, UNYÀ

sa·kâ

pnu
:
at kasáma pa o kasunod pa : FURTHERMORE2, PATÍ, PLUS2, SAMPÓN NG

sá·ka

png
1:
Agr [ST] pag·sa·sá·ka paglinang ng lupa ; o ang lupang nililinang : BÁSOK, DALÓS1, HUSBANDRY1, NÁLON
2:
[ST] paggiling o pagtalop ng isang bagay
3:
Zoo [Bik] kuko ng matandang inahing manok o tandang
4:
Ana [Ilk] paá1
5:
[Mag] híngal.

sa·káb

png
1:
[Kap] pagiging dapâ
2:
[Seb] salakáb1

sa·ká·da

png |[ Esp sacada ]
1:
manggagawà mula sa ibang pook na nagtatrabaho nang may suweldong higit na mababà kaysa taal na manggagawà ng isang pook : BAYÁBAY2
2:
nandarayuhang manggagawà : BAYÁBAY2

sa·kág

png |Psd |[ Kap Tag ]
:
maliit na lambat, karaniwang para sa hipon at nakakabit sa tiking nakaekis : SAYÚDSOD, SÍGIN2, SÍHOD, SÚDSOD, SULÁMBAW

sa·ka·hán

png |Agr |[ sáka+han ]
:
pook na laan para sa pagsasáka Cf BÚKID1

sa·kál

png
1:
[Kap Tag] paghawak o pagtalì nang mahigpit sa leeg : ATIKÉL, CHOKE1, ESTRÁNGGULASYÓN, KUGÂ, PÉKEL, PÍTLOK1, PUKÓL3, STRANGLE, TIKÉL, TÍLOK, TUÓK2
2:
[Pan War] kópya3

sá·kal

png
1:
[Bik War] paód
2:
[Hil] tayakád1
3:
4:
[Pan] saksák1

sa·ka·lì

pnb |[ Kap Tag ]
1:
akapag nagkataon ; kapag nangyari, karaniwang nilalagyan ng pang-ugnay na –ng o ng ’t, hal “sakaling umulan b…” o “kung sakali’t dumating ka …” : AGLAPIGÁ, ALOWAHOWÁLAM, BASÌ, BÁSIN, PANÁNGLIT

sa·kám

png
1:
[ST] paghawak sa kamay
2:
pa·sa·kám mapanlinlang na paghikayat sa isang tao na bilhin o angkinin ang isang bagay sa pamamagitan ng pansamantalang pagpapagamit, pagpapatago, o pagpapakagiliw sa bagay at pagkuha nitó upang kasabikan.

sa·káng

png |[ Akl Bik Ilk Kap Tag Tsi ]
:
tao na nakabuká ang ayos ng mga hità at binti at hindi nagdidikit ang mga tuhod hábang naglalakad o nakatayô : ÁKOY2, BAKÂ, BAKÁNG, BIKANGKÁNG1, BINKÁNG, BOW-LEGGED, PAKKÁNG, PIÁNG1, PINGKÁW2, SAKLÁNG4, TIMPÁNG

sa·ka·ní·an

png |[ ST ]
:
parusa kapag hindi dumalo.

sa·kan·tán

png |[ ST ]
:
sa Lucban, Tayabas, at kalapit-bayan, parusa kapag hindi dumalo.

sa·ka·rí·na

png |Kem |[ Esp sacarina ]

sa·kát

png |[ Tau ]

sa·kát

pnd |i·sa·kát, mag·sa·kát, su·ma·kát |[ Bik ]
:
pumanhik o ipanhik.

sa·kát

pnr
:
naibuburat nang sagad ang uten kayâ maaari nang tuliin : LAMPÁS-BUKÓ

sá·kat

png |Bot
1:
balakbak ng punòng kalumpit

sa·ká·te

png |[ Esp Mex zacate ]
1:
paggapas ng mga damong ipinakakain sa hayop
2:
Bot damong ipinakakain sa mga hayop : KUMPÁY1 Cf BÁRIT1, DIKÁ2

sa·ka·tí·han

png |[ sakate+han ]
:
parang na nakukunan ng sakate : DAMUHÁN3

sa·káy

png
1:
[Akl Bik Hil Ilk Iva Mag] pasahero
2:
anumang ikinakarga, karaniwang sa sasakyan, at dinadalá mula sa ibang pook patúngo sa isang pook Cf KÁRGO1 — pnd mag·sa·káy, sa·ka·yán, sak·yán, su·ma·káy
3:
[Bik Pan] paglalakbay sa karagatan
4:
[Mag] paggamit ng sagwan.

sá·kay

png |[ ST ]
1:
pagdating sa isang pook
2:
pagtindi ng lamig o init na nararamdaman ng maysakit
3:
ang mga tagasagwan at lahat ng táong sakay sa isang bangka.