silo


silo (sáy·lo)

png |[ Ing ]
1:
hukay o es-trukturang kulob na pinag-iimbakan ng fodder hábang dumadaan sa permentasyon
2:
Mil katulad na estruktura para sa sandatang nuklear.

si·lò

png
1:
bahagi ng lubid, laso, at katulad na pinagdoble upang mag-anyong bilóg : ALÁMBET, BALÔ, BARÁNG, KALASIKAS1, KALÓT2, KÁY-ONG, LÁANG, LARIAT1, LOOP1, NOOSE, SILÁOD, SILÚ
2:
anumang drowing o bagay na may ganitong anyo
3:
bitag na may gani-tong anyo : BITÍK3
4:
paglinlang sa kapuwa — pnd ma·ní·lo, si·lú·hin, su· mí·lo.

sí·lo

png
1:
[ST] sílaw1
2:

sí·lod

png

si·log·ra·pí·ya

png |[ Esp xilografía ]
:
sinaunang ukit sa kahoy : XYLO-GRAPH

si·lo·hís·mo

png |Pil |[ Esp silogismo ]
:
isang uri ng argumento na nakabatay ang kongklusyon sa dalawang panu-kalang pahayag, nilalamán ng pangunahing panukala ang panaguri ng kongklusyon samantalang nilala-mán ng ikalawang panukala ang simuno ng kongklusyon : SYLLOGISM

si·lo·hís·ti·kó

pnr |[ Esp silogisticó ]
:
hinggil sa silohismo.

si·lók

png |Med |[ Ilk ]
:
karamdaman na di-kusang ginagaya ng maysakít ang nakikíta.

sí·lok

png
:
pansubò o pangkutsara ng pagkain na yarì sa dahon ng buli o niyog.

si·lóm

png |Bot
:
tuwid na arum (Philo-dendron selloum ) na may tangkay na matigas at 100 sm ang habà ng mga dahon at hiwâ-hiwâ : SELLOUM

si·lóng

pnr
2:
Med namagâ ang sugat dahil sa pagka-basâ.

sí·long

png |[ Hil Mag Pan Seb Tag ]
1:
Ark bahaging ilalim ng sahig ng bahay : SÍROK3
2:
lilim ng punong-kahoy
3:
pagtigil o pamamahinga sa lilim — pnd i·sí·long, mag·sí·long, ma·ki·sí·long, pa·si·lú·ngin, su·mí· long.

sí·long-pu·gó

png |Bot
:
baging (Peri-campylus glaucus ) na may tíla lilang bunga na maliit at pulá kung hinog.

si·ló·pa·gó

pnr |Zoo |[ Esp xilofago ]
:
hinggil sa kulisap o mollusk na kumakain o bumubutas sa kahoy : XYLOPHAGOUS

si·ló·po·nó

png |Mus |[ Esp xilofono ]
:
instrumentong binubuo ng serye ng pahabâng piraso na kahoy at pina-tutunog sa pamamagitan ng pagpalò ng martilyong kahoy : XYLOPHONE

sí·lor

pnr |[ ST ]
:
nasúnog ang buhok.

sí·lot

png
1:
[ST] inggit na may halòng gálit o pagdurusa dahil sa kasalanan
2:
[Hil Seb] parúsa
3:
Bot [War] murà
4:
[Bik] pasiya.

sí·loy

png |Zoo |[ Hil ]