balo


ba·ló

png |[ ST ]
:
pagtakot sa mga kabataan gamit ang kuwento ng mga duwende.

ba·lò

png
1:
[ST] pantalì na gawâ sa isang kakaibang yantok

ba·lô

png |[ Seb ]

bá·lo

png
1:
[Bik Ilk Mar Seb Tag War] laláki o babaeng ulila sa asawa : BÁO2, BIYÚDO var bálu, baló Cf WIDOW, WIDOWER
2:
Zoo habâ
3:
pampalamuting pulupot ng uway
4:
[ST] panlilinlang sa pamamagitan ng pagpapaisip na iyon ang totoo
5:
[ST] pagkaubos ng lakas.

bá·lo

pnr |[ Pan ]

ba·lo·á·gi

png |[ ST ]
:
maliit na mesa na punông-punô ng palamuti at mga laso.

ba·ló·ba·gî

png |[ Bik ]
1:
pagiging madayà

ba·ló-ba·ló

png |[ Kap ]

ba·ló-ba·ló

pnr |[ ST ]

ba·lo·ba·yá·wak

png |Bot |[ Hil ]

ba·ló·bi

png |Bot |[ ST ]
:
bunga ng niyog na malambot maging ang balát.

ba·ló·bir

png |Zoo |[ ST ]
:
uri ng bubuli o bayawak na palagiang makikíta sa tubig.

ba·lo·bó

png |Bot |[ ST ]
:
butil na parang kadyos at kinakain.

ba·lód

png |[ Seb War ]

ba·lód·bod

png |[ Bik ]

ba·lóg

png
:
pagkabasâ nang tigmak dahil sa saboy ng tubig o dahil sa ulan.

ba·log·bóg

png |[ ST ]
1:
Zoo karneng lomo, gulugod ng hayop
2:
pagbugbog sa isang tao sa pamamagitan ng pagpalò sa bahaging likuran ng katawan.

ba·lo·gó

png |[ ST ]
:
pulseras na yarì sa ginto na walang disenyo.

ba·ló·go

png |Bot |[ Ilk ]

ba·ló·got

png |[ ST ]
:
plumahe ng isang sombrero ; palamuti o mga sabit ng isang sibat.

ba·lo·gu·hán

png |[ ST ]
:
uri ng kasangkapan na ginagamit ng mga platero.

bá·lok

png |[ ST ]
1:
Bot Zoo malambot, manipis, at panloob na balát ng itlog o bungangkahoy : BALAMBÁN, BÁRIK3, TÚNIKÁ4
2:
uri ng kasuotan na yarì sa balát ng mga ilahas na punongkahoy
3:
uri ng makapal na lubid na ginagamit sa sasakyang-dagat.

bá·lok

png |Bot |[ Tag ]
:
baní 2.

bá·lok

pnd |ba·lú·kin, i·bá·lok, mag·bá·lok
:
hilahin ang sasakyang-dagat upang ibunsod palayô sa pampang.

ba·ló·kas

png |[ ST ]
:
pagkawala sa pagkakatalì o pagkakasabit sa sanga ng punongkahoy.

ba·ló·kay

png |[ ST ]
:
pagtatalì sa kabuuan.

ba·lo·kay·káy

png |[ ST ]
:
pagbubuhol sa talì nang hindi pantay-pantay.

ba·lók-ba·lók

png |Bot
1:
[Dum] tuwí

ba·lók·ba·lók

png |Bot

bá·lok-bá·lok

png |Bot |[ Tag Bik ]
:
baní 2.

ba·lók-ba·lu·kán

png |[ ST ]
:
prutas na bahagyang natalupan.

ba·lo·kí

png |[ ST ]
1:
nabaluktot na pakò : BAKLOKIKÍ
2:
Ntk pagbabaling-baling ng unahan ng bangka hábang naglalayag.

ba·lo·ki·kí

png |[ ST ]
:
pakò na nabaluktot ngunit hindi gaanong balokí.

ba·lo·kis·kís

png |[ ST ]
:
pagtayô ng mga buhok o balahibo dahil sa takot o sa lamig.

ba·lo·kit·kít

pnd |ba·lo·kit·ki·tín, bu·ma·lo·kit·kít, mag·ba·lo·kit·kít |[ ST ]
:
suriin ; busisiin.

ba·lok·wí

pnd |ba·lok·wi·hín, bu·ma·lok·wí, i·ba·lok·wí, mag· ba·lok·wí |[ ST ]
:
baluktutin ang dulo ng pakò.

bá·lol

png
1:
kawil ng tanikalang bakal
2:
tinuhog na mga piraso ng tapa.

ba·lo·láng

png |[ ST ]
:
basket na lalagyan ng mga plato.

ba·ló·lang

png |[ ST ]
:
dulo ng tagiliran ng kawayan, sisidlan, at katulad.

ba·lón

png
1:
malalim na hukay sa lupa na napagkukunan ng tubig : ATÁBAY, BUBÓN1, LAGUMBÁ1, LUHÔ1, TALAGÀ, WELL2
2:
[Esp] isang resma ng papel.

bá·lon

png |[ Bik Hil ]
:
báon o baunán.

bál-on

pnd |bal-ó·nin, i·bál-on, mag·bál-on |[ ST ]
:
paghaluin ang asero at bakal.

ba·ló·na

png |Ana |[ Kap ]

ba·ló·nak

pnd |ba·lo·ná·kin, bu·ma·ló·nak, mag·ba·ló·nak |[ ST ]
:
sumalakay ; lumusob.

bá·long

png
1:
Heo bukál ng tubig : BOWÁLAN, PÁNGAN, SUBÓL1, UBBOG1, ULUNDÁNUM
2:
dáloy ng tubig mula sa hindi makikítang pinanggalingan Cf TÁGAS
3:
[ST] pagkagagap o pagkaunawa.

ba·lo·ngá·in

png |Zoo

ba·ló·ngan

png |[ ST ]
2:
sisidlan ng tubig kung naglalakbay.

ba·ló·ngay

png |Bot |[ Tag ]

ba·lóng-ba·lóng

png |[ ST ]
:
anumang uri ng maliit na silungan upang makaiwas sa init ng araw o mabasa ng ulan Cf BÁRONG-BÁRONG

ba·long·bóng

png |[ ST ]
1:
palamuti ng isang sibat
2:
bakal na nagkakabit-kabit sa bahagi ng araro, at ang hawakang pinagkakabitan nitó.

ba·lo·ngí·wa

png |[ ST ]
:
punyal na may gintong hawakan.

ba·lo·ngót

png |[ ST ]
:
palamutî o bórlas.

ba·ló·no

png |Bot |[ Mrw ]

ba·lór

png |[ Esp valor ]

bá·lor

png |Zoo |[ ST ]
:
isang uri ng ilahas na kalapati, dalawa o tatlo ang higit na laki kaysa batubato var báler

ba·lo·ras·yón

png |[ Esp valoración ]
:
pagtukoy sa halaga.

ba·lós

pnd |ba·lu·sín, bu·ma·lós, mag·ba·lós |[ ST ]
:
sundan ang isang tao hábang pinapalò.

bá·los

png
1:
[ST] bagay na tinagusan mula sa isang panig túngo sa kabila tulad sa pamamagitan ng punyal var baós
2:
[Hil Seb War] gantí1

ba·lót

pnr |na·ka·bá·lot
:
may bálot ang kabuuan Cf EMPAKÁDO

ba·lót

png |[ ST ]
1:
pook na madamo na pinanginginainan ng mga hayop sa gubat
2:
pagiging kapantay ng kakayahan o katangian.

bá·lot

png
1:
[Bik Ilk Seb ST War] takip sa kabuuan ng isang bagay : BALKÓT3, ÉMBOLTÚRA, PATÓS, PUTÓS2, UBÁK2
2:
[ST] tawag sa sampung tangkas ng ikmo, at bawat tangkas ay may 25 dahon.

ba·ló·ta

png |[ Esp ]
1:
papel, o katulad, na ginagamit sa pagboto : BALLOT
2:
bílang ng mga boto sa halalan : BALLOT

ba·ló·tak

png |[ ST ]
:
karn at isda na ibinalot sa dahon.

ba·lo·tá·ngog

pnr |[ Hil ]
1:
hindi masinop ang pagkakayarì
2:
hilaw ang pagkakaluto.

bá·lot-bá·lot

png |Bot |[ Tag ]
:
baní 2.

ba·lo·tó

png
1:
[ST] pagyayangyang sa hangin para matuyô
2:

bá·low

png |Mus |[ Mts ]
:
awit para sa yumaong bána.

ba·lo·wát

pnr |[ ST ]
:
may kimkim na gálit.

ba·lo·wát

pnd |ba·lo·wa·tín, i·ba·lo·wát, mag·ba·lo·wát |[ ST ]
1:
tumawid sa makitid na tulay
2:
magkaroon ng pagkamuhi sa isang tao o bagay.

ba·ló·wat

pnr |[ ST ]
1:
pagpapatong pakrus ng isang kahoy
2:
pagtayô ng alipin sa harap ng kaniyang mga panginoon.

ba·lóy·loy

png |Psd |[ Pan ]