una


ú·na

png pnr |pang·ú·na |[ Esp ]
1:
sa tao o bagay, binanggit bago ang ikalawa o ikatlo : ÁBAL, AKAÚNA, ALÁS2, FIRST1, GAFÚ, ÍNOT, ÓNA, PRIMÉRA, UMONÁ
3:
Mus nagtatanghal ng pinakamataas o pangunahin sa dalawa o higit pang bahagi ng magkatulad na instrumento o tinig : ÁBAL, AKAÚNA, ALÁS2, FIRST1, GAFÚ, ÍNOT, ÓNA, PRIMÉRA, UMONÁ

u·náb

png
1:
paghuhugas ng bigas

u·ná·ba

png |Bot

u·na·hán

png |[ una+han ]
1:
ang nása unahán ng isang hanay : FRONT1
2:
pangharap na bahagi ng sasakyan, bagay na pahabâ, at katulad : FRONT1

ú·nan

png
:
salalayan ng ulo kapag nakahiga, lalo na ang telang bag na tigib sa goma, balahibo, dayami, at ibang malambot na palamán : ALMOHÁDA, DANGANÁN, OLÓNAN, PILLOW, PUNGÁN, TÍLAM1, TUNGÁN, ULÚNAN, UNLÁN

u·ná·nar

png |[ ST ]
:
pananaginip sa naiisip dati.

u·náng

png |[ ST ]
:
pag-ulit sa sinabi na.

ú·nang gí·nang

png |[ una+na ginang ]
1:
asawa ng pangulo : FIRST LADY
2:
babae na nangunguna o natatangi sa isang partikular na larang o propesyon : FIRST LADY

ú·nang pa·na·ú·han

png |Gra |[ una+na pang+tao+han ]
:
panauhan ng panghalip na panao na tumutukoy sa táong nagsasalita, hal ako, akin, natin : FIRST PERSON

ú·nang pa·ngá·lan

png |[ una+na pangalan ]
:
pangalang ibinibigay sa isang tao pagsilang o pagkabinyag at ginagamit o isinusulat bago ang apelyido : FIRST NAME, GIVEN NAME

unanimous (yu·ná·ni·mús)

pnr |[ Ing ]
1:
nagkakasundo lahat
2:
sa opinyon, batas, at katulad, ginanap o binigyan ng bisà sa pamamagitan ng pangkalahatang kasunduan.

u·ná·no

png pnr |[ Esp enano ]
:
tao na pandak, karaniwang normal ang laki ng ulo ngunit maikli ang mga paa at kamay : DWARF1, ENÁNO, HIMANDÁK, HOBBIT2, MIDGET var ináno Cf DUWÉNDE

u·nát

pnr |[ Bik Hil Ilk Kap Pan Seb Tag War ]
:
tuwid na tulad ng plantsado : BAGTÍNG, BANÁT1

ú·nat

png
1:
pag-ú·nat pagtutuwid ng anumang baluktot, hal pag-unat sa bisig
2:
pag-ú·nat kung sa damit at katulad, pag-aalis ng kulubot, hal pag-uunat ng palda sa pamamagitan ng plantsa — pnd i·ú·nat, mag-ú·nat, u·nátin
3:
Bot [Iba] tubó.

u·náw

png |[ War ]

u·na·wà

png |pag-u·ná·wa
:
kabatiran o pagkaalam tungkol sa anumang bagay ; pag-intindi sa sinasabi ng isang tao : ARÓK2 — pnd ma·ka·u·na·wà, ma·u·na·wá·an, u·na·wá·in.

ú·na·wá·an

png |[ unawa+an ]
:
pagkakaintindihan ng dalawang tao.

ú·nay

png |[ ST ]
1:
pagtiris ng kuto sa ulo mismo
2:
pagsasáma-sáma at pagpapatúloy sa isang gawain
3:
paggawâ ng bahay sa mga nakatayông haligi
4:
pagtututok ng punyal sa dibdib at pagbabantâ
5:
pagtuturo kung ano ang dapat gawin sa pamamagitan ng paggawâ muna sa itinuturo sa harap ng tinuturuan
6:
pagtitipon ng mga kasapi ng isang samahán o bansa para sa isang bagay.