uy


Uy!

pdd
:
bulalas ng paghanga.

U·yá!

pdd |[ ST ]
:
bulalas ng pagmamahal na ipinantatawag sa kaibigan.

ú·ya

png |[ Esp olla ]
:
bangang makipot ang bibig Cf GÓLGORÍTA

u·yáb

png
1:
[Mag] hikáb1

u·yád

png |[ Ilk ]
:
pag-unat ng bisig o paa.

ú·yad

png
1:
kilos ng isang táong matabâ
2:
mabagal na kilos.

u·yák

png pnr |[ ST ]
:
kulang sa kailangang dami : SCARCE, SCARCITY

u·yám

png
2:
SARCASM, ÚYAW, UYÁW1 — pnd mang-ú·yam, u·ya·mín
3:
[Hil] áso na ginagamit sa pangangaso
4:

ú·yam

png |[ Bik ]

u·yám·bit

png |[ ST ]
:
pagsasabi muli sa nasabi na o pagkakatiwala muli sa ipinagkatiwala na.

ú·yan

png |[ ST ]
:
bayad o kabayaran.

ú·yang

png |[ Hil ]

u·yáng·ga

png |Bot

u·yáng·ya

png |Bot |[ Hil ]

ú·yap

png |Zoo |[ Tau ]
1:
[Seb] krill

u·ya·pós

png |Med |[ Hil Seb ]

ú·yar

png |Med |[ ST ]
:
paghilab ng tiyan ng buntis.

ú·yat

png |Bot |[ Iva Kap ]

u·yáw

png
1:
[ST] uyám1
2:
[Ilk] pintás o pamimintas.

ú·yaw

png |[ Ilk ]

u·ya·yì

png
1:
Lit Mus varyant ng oyáyi
2:
duyan ng sanggol na yarì sa yantok.

u·yék

png |Med |[ Ilk ]

úy·nap

pnr |[ ST ]
:
marami o malaki ang bílang, gaya ng uynap na hayop o napakaraming hayop.

u·yó

png |[ ST ]
1:
paglikha ng hidwaan
2:
pagbulabog sa mga áso
3:
panginginain ng mga máya sa palayan
4:
hindi gaanong paglaki at pagliit ng tubig
5:
kulô o pagkulô.

u·yò

png |Mus |[ Ayt-Mbk ]

u·yóg

png |[ ST ]
1:
pagsulsol upang mag-away
2:
panggagaya na may kasámang pagtuyâ.

ú·yog

png |[ Seb ]

u·yók

png |Bot |[ Igo ]

ú·yom

png |Bot |[ ST ]
:
uri ng nakakaing buyo.

u·yón

pnr |[ Bik Seb War ]

ú·yon

png |[ ST ]
:
pagsasaayos ng ilang bagay.

u·yót

png
1:
pag-uga sa isang bagay upang mahulog ang naninimbang
2:
kabiguan o pagiging bigo.

ú·yot

png |[ ST ]
1:
pagkahulog sa isang butas o malîng bahagi
2:
pagbibigay ng mabubuting salita na parang nakapag-aral o abogado.

uy-óy

png |[ ST ]
:
pagpapagalit sa mga áso para sumalakay.

uy·ró

png |[ ST ]
:
pag-akyat o paggapang.