white


white (wayt)

pnr |[ Ing ]

white admiral (wayt ád·mi·rál)

png |Zoo |[ Ing ]
:
uri ng paruparo (genus Limenitis ) na initiman ang pakpak at may putîng batík.

white ant (wayt ant)

png |Zoo |[ Ing ]

white bauhinia (wayt baw·hín·ya)

png |Bot |[ Ing ]

white-bellied woodpecker (wayt-bé·lid wud·pé·ker)

png |Zoo |[ Ing ]

whiteboard (wáyt·bord)

png |[ Ing ]
:
putîng plastik na pisara na maaaring sulatan ng pansulat na laan para rito.

white cell (wayt sel)

png |Bio |[ Ing ]

white-cheeked bullfinch (wayt-tsikt búl·fints)

png |Zoo |[ Ing ]

white collar (wayt kó·lar)

pnr |[ Ing ]
:
may trabahong pang-opisina at hindi nangangailangan ng gawaing pisikal.

white-collared kingfisher (wayt-kó·lard king·fi·ser)

png |Zoo |[ Ing ]

white dwarf (wayt dwarf)

png |Asn |[ Ing ]
:
bituin na mataas ang densidad.

white-eared brown-dove (wayt-ird bráwn-dav)

png |Zoo |[ Ing ]

white elephant (wayt é·le·fánt)

png |[ Ing ]
:
pag-aari, gusali, at katulad na ginastusan ngunit hindi na pinakikinabangan o kailangan, lalo na kung magastos pangalagaan.

white-eyes (wayt ays)

png |Zoo |[ Ing ]

white fish (wayt fis)

png |Zoo |[ Ing ]
:
isdang-alat (genus Coregonus o Prosopium ) na karaniwang matatagpuan sa Timog America.

white flag (wayt flag)

png |[ Ing ]
:
watawat na kulay putî na sagisag ng pagsuko o pakikipagkasundo.

whitefly (wáyt·flay)

png |Zoo |[ Ing ]
:
uri ng insekto (family Aleyrodidae ) na may malagkit na putîng pakpak, at karaniwang peste sa haláman.

white gold (wayt gold)

png |[ Ing ]
:
alinman sa uri ng pinilakang ginto na ipinampapalit sa platinum.

white goods (wayt guds)

png |[ Ing ]
:
mga gamit na pantahanan.

white gourd melon (wayt gord mé·lon)

png |Bot |[ Ing ]

white heat (wayt hit)

png |[ Ing ]
1:
yugto ng pagkakaroon ng masidhing gawain, pakiramdam, at katulad
2:
matinding init na nakalilikha ng liwanag sa nasisinagan nitó.

white hope (wayt howp)

png |[ Ing ]
:
tao na inaasahang magtatagumpay para sa isang pangkat, organisasyon, at katulad.

White House (wáyt·haws)

png |[ Ing ]
:
espesyal na tirahan ng Pangulo ng United States sa Washington, D C.

white ivory plant (wayt áy·vo·rí plant)

png |Bot |[ Ing ]

white lie (wayt lay)

png |[ Ing ]
:
pagsisinungaling na hindi nakasasakít.

white meat (whayt mit)

png |[ Ing ]
:
putîng karne Cf RED MEAT

white plumbago (wayt plum·bá·go)

png |Bot |[ Ing ]

white prawn (wayt pron)

png |Zoo |[ Ing ]
:
hípong putî.

white slavery (wayt ís·ley·ve·rí)

png |[ Ing ]
1:
kalagayan ng mga tao na sapilitang pinagtrabaho sa prostitusyon
2:
Bat krimen ng tao na sangkot sa naturang sapilitang prostitusyon.

white sugar (wayt syú·gar)

png |[ Ing ]
:
repinadong asukal.

white whale (wayt weyl)

png |Zoo |[ Ing ]