gana


ga·nà

pnd |gu·ma·nà, ma·ga·nà |[ ST ]
:
matanggal ang puluhan.

gá·na

png |[ Esp ]
1:
pagkakagusto sa kinakain ; pagnanais kumain nang marami : APETÍTO, APPETITE, ÍBUG1, KAHÍNAM, NÁNAM, NÁPSO — pnr ma·gá·na
2:
kagustuhang gumawâ ng isang bagay : KAHÍNAM Cf SIGLÁ
6:
Mek pag-andar o paglakad ng mákiná at katulad.

ga·ná·de·rí·ya

png |[ Esp ganaderia ]
:
rantso ng mga báka.

ga·na·dé·ro

png |[ Esp ]
:
may-ari ng rantso ng báka.

ga·ná·do

png |[ Esp ]
:
bakahán o pook para sa mga alagang báka.

ga·ná·do

pnr |[ Esp ]

ga·na·dór

png |Zoo
1:
sasabunging tandang na nagwagi nang ilang ulit
2:

ga·ná·gan

png |Agr |[ Ilk ]

ga·ná·ga·ná

png |[ ST ]
:
kulang sa kailangang bílang ng lábay2

ga·na·hán

png |[ Esp gana+Tag han ]
:
kalakarang pasahod sa mga manggagawà, lalo na at arawán Cf ÚPA1

ga·ná·ka

png
1:
[Ilk] metal na ginagamit sa paggawâ ng trak
2:
[Kap] gunitâ.

gá·nal

png |[ ST ]
1:
mapurol na kasangkapang pampútol
2:
bagay na mula sa bukid at magaspang tulad ng lambat.

ga·nán

png

ga·náng

pnt |[ ganán+g ]
:
may “sa” sa unahán, gaya sa “sa ganang akin, ” mula sa bahagi o palagay ng nagsasalita.

ga·nán·si·yá

png |[ Esp ganancia ]
:
pakinábang1-2 var ginánsiyá

ga·náp

png
1:
[ST] lubusang pagtupad o pagsunod sa kailangang kabuuan, gaya sa kailangang bílang ng sinulid upang maging ganap ang isang lábay
2:
pag·ga·náp : paggawa ng isang trabaho o tungkulin — pnd ga·na·pín, gu·ma·náp.

ga·náp

pnr |[ Kap Mag Mrw Tag ]
1:
walang anumang pinsala o depekto sa kalagayan, kalidad, at pagtatanghal : BULÓS3, HIMPÍT, HÍNGPIT, NAPNÁP, PERFECT, PERPÉKTO
4:
nása takdang oras : EKSÁKTO3
5:
[Bik] kumalat o nakakalat
6:
[Ilk] panlahat
7:

ga·ná·pan

png |[ ganap+an ]

ga·nás

png |Bot |[ War ]
:
dahon ng kamote.

ga·nát

png |[ Mrw ]

gá·nay

png |[ ST ]
:
dalagang malakíng bulas kayâ higit na mukhang matanda kaysa gulang.

gán-ay

png
1:
[Ilk] sa malalaking titik, ang konstelasyong Orion
2:
balangkas na bingkong, maaaring parisukat o parihabâ na yarì sa kahoy.

gá·nay·gá·nay

png |Bot

ga·náy·gay

png |[ Ilk ]