hira


hi·rá

pnr |[ Esp girar ]

hi·râ

png |Mtr |[ Tag ]
:
pagliit ng tubig o paghupa ng baha.

hí·ra

png |[ Esp gira ]

hi·rá·do

pnr

hi·ra·gá·na

png |[ Jap ]
:
ang kurbadong uri ng kána at higit na ginagamit ng mga Japanese.

hi·ra·lâ

png |[ hi+dalâ ]
1:
[ST] pakiramdam ng pagkadalâ sanhi ng malungkot na pangyayari at may pagnanais na iwasang maulit yaon
2:
pagkatuto ng aral o leksiyon dahil sa malungkot na karanasan at pangakong hindi na ito gagawin pang muli.

hi·rál·da

png |Mtr |[ Esp giralda ]
:
pabilíng na ginawâ sa anyo ng isang estatwa : BANOGLÁWIN

hi·ral·díl·ya

png |[ Esp giraldilla ]
1:
Mtr maliit na hiralda
2:
sayaw Asturiano na nakilála sa Maynila noong panahon ng Español.

hi·rám

pnr
1:
hindi sariling pag-aari ; kung sa pera, utang : ÁNDAM1
2:
hálaw o kinuha mula sa ibang idea o akda : ÁNDAM1

hi·rá·man

png |[ hiram+an ]
1:
sitwasyong maaaring magkapalitan o magkagamitan ng kasangkapang personal
2:
tao na hinihiraman.

hi·rá·may

png |[ hi+damay ]
:
hindi sinasadya subalit hindi maipaliwanag na pagkakasáma sa blacklist Cf DÁWIT

hi·rán·du·lá

png |[ Esp girándola ]
:
estilo ng hikaw na may maliliit na mga hiyas at nakakabit nang palibot sa higit na malakí.

hí·rang

png
1:
pangunahing pilì ; pinili mula sa karamihan : ÍRANG Cf HALÁL
2:
irog o mutyâ, kung sa nagmamahalan
3:
tao na itinalaga sa posisyon : NOMINÁDO2
4:
pag·hí·rang kasulatan o pahayag ng pagtatalaga sa isang tungkulin : APÓYNTMENT, ÍRANG, NOMBRAMYÉNTO1 — pnd hi·rá·ngin, hu·mí·rang, ma·hí·rang.

hi·ra·ngán

png
:
oras o panahon ng pagtatalaga sa posisyon at tungkulin sa pamahalaan : NOMBRÁHAN

hí·rap

png |pag·hi·hí·rap
1:
bigát ng gawain : ÍRAP3, KAHAGÒ, KULÌ2, KURÌ
3:
pagdanas ng matinding kahirapan Cf DIFFICULTY, TIÍS
4:
Med paghilab ng tiyan sa panganganak.

hi·rás

png |[ Bik ]

hí·ras

png |Med |[ Bik War ]

hi·ra·sól

png |Bot |[ Esp girasol ]
:
halámang ornamental na kabílang sa genus Helianthus, dilaw ang bulaklak, at nakukunan ng langis ang butó : MIRASÓL, SUNFLOWER

Hi·rát!

pdd
:
katagang karaniwang sinasambit sa isang tao na nagkamalî, na nangangahulugang “Mabuti nga sa iyo! ” o “Magdusa ka! ”

hi·rá·ti

pnr |[ hi+dati ]
2:
nakagawian dahil sa pananatili o patuloy na pag-iral — pnd hi·ra·tí·hin, hu·mi·ra·tí, ma·hi·rá·ti.

hi·ra·tór·yo

pnr |[ Esp giratorio ]

hí·raw

png |Zoo
:
isang uri ng tandáng na putî ang balahibo at may berdeng batík ang buntót.

hí·raw·li·ngá

png |Zoo
:
uri ng tandáng na sarikulay ang balahibo.

hi·ra·yà

png |[ Seb ]
:
varyant ng harayà.