ino


i·nó

png
:
pansín1 — pnd i·nu·hín, i·pa·i·nó, ma·i·nó.

í·no

png
1:
[Hil] pagtatago ng anuman
2:
[War] búlay1–2 o pagbubulay.

inoculate (i·nó·kyu·léyt)

pnd |Med |[ Ing ]

i·no·dó·ro

png |[ Esp ]
:
sa kubeta, sisidlan na hugis bilóg at tila upuán na iniihian o tinataihan ng tao : TOILET BOWL, TRÓNO3

í·nog

png |pag-í·nog
1:
pagkilos sa paraang pabilóg sa paligid ng isang aksis o sentro, gaya ng pag-inog ng planeta sa araw o ng buwan sa planeta : ALIPONÓ, BÍRIK1, GYRATION, HÍRO1, REBOLUSYÓN5, ROTASYÓN1, TÉLEK, TÍYOG1, TÚLUG Cf ALINUGNÓG
2:
katulad na pagkilos na hindi umaalis sa kinalalagyan tulad ng pag-inog ng turumpo o pag-inog ng sumasayaw ng ballet : ALIPONÓ, BÍRIK1, GYRATION, HÍRO1, REBOLUSYÓN5, ROTASYÓN1, TÉLEK, TÍYOG1, TÚLUG, WHIRL1

i·nog·bú·lang

png |[ Hil ]

i·nog·óg

png |[ ST ]
:
paghuhugas ng isang bagay hábang ginagalaw-galaw ito.

i·nó·gong

png |[ ST ]

i·nó-í·no

pnd |[ Bik ]
:
paghahanap ng bagay na kailangan o kulang.

í·no·í·no

png |[ Tau ]

i·no·ku·lá

pnd |i·no·ku·la·hán, mag-i·no·ku·lá Med |[ Esp inocular ]
:
bakunahan upang magkaroon ng panla-ban sa sakít : INOCULATE

í·no·ku·las·yón

png |Med |[ Esp inoculación ]
:
proseso ng paghahawa ng mikrobyo, virus, o anumang katulad upang likhain ang mahinàng anyo ng sakít na magbubunga ng imyuniti : INNOCULATION

i·nó·li

png |[ ST ]
:
maliit na saro.

i·nóm

png |[ Bik Hil Ilk Mrw Pan Seb ST War ]
:
paglagok ng tubig o anumang likido Cf DRINK, LAGÓK, TUNGGÂ2 — pnd i·nu·mín, i·pa·i·nóm, pa·i·nu·mín, u·mi·nóm.

i·nón-on

png |[ Bik ]

i·nón·ta

pnt |[ Mrw ]

i·nó·ot

png |Bot |[ Mrw ]

i·nóp

png |[ War ]

i·nó·pas

png |Bot |[ ST ]
:
dahong tuyot ng tubó.

i·no·rá

pnd |i·no·rán, mag-i·no·rá, u·mi·no·rá |[ ST ]
:
uminom ; inumin.

inorganic (in·or·gá·nik)

png |Kem |[ Ing ]

i·nor·gá·ni·ko

png |[ Esp inorgánico ]
1:
Kem sa compound, hindi orga-niko tulad ng mineral : INORGANIC
2:
hindi natural ang pagpapalakí : INORGANIC Cf ARTIPISYÁL
3:
walang organisadong pagsasaayos ng pisikal na estruktura : INORGANIC

i·no·sén·si·yá

png |[ Esp inocencia ]
1:
pagiging walang sála
2:
pagiging walang malay
3:
tao na inosente.

i·no·sén·te

pnr |[ Esp inocente ]
1:
walang kasalanan ; walang malay : INNOCENT, WALÂNG-MÁLAY1
2:
walang kinaláman sa kasamaan o anumang katulad : INNOCENT, WALÂNG-MÁLAY1

i·nót

pnr |[ Seb ]

í·not

pnr |[ Bik ]

í·not

pnd |i·nú·tin, mag-í·not, u·mí· not
1:
magdahan-dahan ; bagalan
2:
[Hil Ilk] magtipid.

í·not-í·not

pnr |pa·í·not-í·not

i·nó·wor

png |Bot |[ ST ]
:
uri ng palay.

í·noy

png

í·noy-í·noy

pnr pnb