lao


la·ó

png |[ Hil ]

la·ó

pnr |[ ST ]

lá·o

png
1:
Bot [ST] isang uri ng malaking punongkahoy
2:

Laoag (la·wág)

png |Heg
:
lungsod sa Ilocos Norte at kabesera ng lalawigan.

la·ób

pnr
:
naisalab na, kung sa dahon.

lá·ob

png
:
pagsasalab ng dahon sa apoy o init.

lá·od

png |[ Mrw ]

la·óg

png |[ Bik ]

la·óg

pnr
1:
mailap o ilahas, karaniwang patungkol sa pusa
2:
[Mrw Tag] pagalà-galà upang maghanap ng pagkain o makipagsapalaran.

lá·og

png |Heo |[ ST ]
:
maliit na lawa.

Lá·ok

png |Ant
:
isa sa mga pangkating etniko ng mga Kalagan.

la·ó-la·ó

png |Zoo |[ ST ]
:
isang uri ng maliit na isda, sa Batangas tinatawag itong manansi.

la·óm

pnd |i·la·óm, lu·ma·óm |[ Bik Hil Seb ]
:
umasa ; manalig.

la·ó·man

png |[ Bik ]

la·o·món

png |[ Bik ]

la·ón

pnr |[ Bik Hil Seb Tag War ]
2:
Agr naimbak na ani mula sa nakaraang taon.

lá·on

png
1:
panahong matagal nang nagdaan — pnr ma·lá·on
2:
[War] dáting ani
3:
[Hil] maliit na sanga
4:
5:
[Mrw] tagtuyót
6:
[ST] lupaing hindi na tinatamnan at maraming damo.

Lá·on

png |Mit |[ Hil ]
:
maalamat na hari ng Negros at diyos na tagapagpakilála ng mga Bisaya.

la·óng

png
:
pamimintas o panini-rang-puri sa isang tao na hindi kaharap — pnd la·u·ngín, man·la· óng.

la·óng

png |[ Ilk ]

lá·op

png
:
samahán ng dalawang tao para sa isang layunin : PÁRTNER1

la·ós

pnd |la·ú·sin, lu·má·os, man·lá·os |[ ST ]
:
dumaan sa iba’t ibang bahagi.

la·ós

pnr
1:
Bot sobra na sa pagkahinog : AKSENGÁN, LANÓNG, RÚMON
2:
hindi na bantóg : APASÓ, LIPÁS4, OUTDATED, PASSÉ1

lá·os

png |[ ST ]
:
pagtupad sa iba pang tungkulin.

lá·ot

png
2:
Heo gitna ng karagatan : KÁLOD2, LÁOD, LÁWUD, TÁAW, WALÀ1

lá·oy

png |[ ST ]
1:
Ntk palutang ng barko
2:
pagtitinda nang naglalakad at isinisigaw ang itinitinda
3:
pagtraidor na pananakit sa ibang tao.

lá·oy

pnb