lata


la·tâ

png
1:
[Kap Hil Seb Tag War] pagiging malambot, gaya ng malatâng sinaing : LEMÉK, LÚMOY, LAMÍ
2:
panghihinà ng katawan — pnr ma·la·tâ — pnd lu·ma·tâ, man·la·tâ, pa·la·ta·ín.

lá·ta

png |[ Esp ]
1:
malambot at kulay pilak na metal na ginagamit sa paggawâ ng iba’t ibang kasangkapan : CAN, TIN CAN
2:
sisidlan na karaniwang yarì sa metal : KÍTANG3, TIN2 Cf DE LÁTA

lá·tag

png |[ Bik Kap Hil Seb Tag ]
1:
paglaladlad ng bagay na nakabalumbon
2:
pagpapahayag ng kurò
3:
paglalagay sa patag na pook katulad ng sahig, kama, o lupa — pnr la·tág. — pnd i·lá·tag, la·tá·gan, lu·má·tag, mag·lá·tag

la·tá·gan

png |[ ST latag+an ]
1:
apog ng buyo na ipinapahid sa dahon
2:
pook o bagay na laan sa pagkukula ng damit
3:
kalye na inaspalto
4:
sahig ng baldosa.

la·ta·gáw

pnr |[ Seb ]

la·ták

pnr

lá·tak

png
:
anumang dumi na naiiwan sa ilalim ng sisidlan ng likido : BAGABÉR, BAROKÁBOK, GÁSANG6, IGETNÉNG, LÁROG, LÚGDANG, PALÁK, RESIDUE, SEDIMENT, TÁNAK2, TÍNING1, TÚNDAG

la·tá·ke

pnd |i·la·tá·ke, mag·la·tá·ke |[ War ]
:
magkulá o ikulá.

la·tá·lat

png |Psd |[ Ilk ]
:
bitag ng dalag at yarì sa kawayan.

la·táng

pnr
2:
[Seb] labis ang pagkahinog.

lát-ang

png |[ War ]

lá·tang

png |[ Kap Tag ]
1:
pag-init o taas ng temperatura
2:
pagsiklab o paglagablab, lalo na ng bága — pnd mag·lá·tang, pag·la·tá·ngin.

la·táw

png |[ Bik ]

lá·taw

png |[ Bik ]

la·tá·wan

png |Agr |[ ST ]

la·táy

png
:
bitag na laan sa ibon.

lá·tay

png
1:
[Kap ST] namumulá o nangingitim na bakás ng palò o hampas ng latigo sa balát : GITGÍT3, LABÓD, PANTÁL2, WHIP3 Cf BALÁTAY2
2:
[ST] básag ng isang sisidlan, na iba sa lamat sapagkat hindi ito tuloy-tuloy
3:
[ST] isang uri ng sil na ginagamit sa panghuhúli ng ibon.