luna


Luna, Antonio (lú·na an·tón·yo)

png |Kas
:
1866-1899, parmasyutiko at naging pangkalahatang heneral ng hukbong Filipino noong Digmaang Filipino-Americano.

Luna, Juan (lú·na hu·wán)

png |Kas
:
1857-1899, unang Filipinong pintor na nagkamit ng unang gantimpala sa pintura sa labas ng bansa sa pamamagitan ng obra maestrang Spoliarium.

Luna, Manuel (lú·na man·wél)

png
:
1856-1883, mahusay na biyolinista at kapatid nina Juan Luna at Antonio Luna.

lu·nà

png |Zoo |[ ST ]
:
uri ng malalaking tulya.

lu·nà

pnr |[ ST ]

lu·nâ

png |[ War ]

lú·na

png |Asn |[ Esp ]

lunacy (lú·na·sí)

png |[ Ing ]
:
pagkabaliw na iniuugnay sa pagbilog ng buwan.

lú·na de-mi·yél

png |[ Esp luna de miel ]

lu·na·gán

pnr |[ Iba ]

lu·nák

pnr |[ ST ]
1:
Bot hinóg sa punò
2:
magandang katawan.

lu·nán

png
2:

lú·nang

png
1:
[Seb] lublób1
2:
[Hil] pusalì — pnd lu·mú·nang, mag·lú·nang.

lu·nár

pnr |Asn |[ Esp ]
:
may kaugnayan sa buwan.

lu·nár

png |Ana |[ Esp ]

lu·nás

png |Bot
:
punongkahoy (Gonocaryum calleryanum ) na may putîng bulaklak, may bungang nuwes, at gamot sa sakít sa tiyan : ÁNGKAK, KARASÓKO, MALAPINGGÁN, MALÁSAMAT, MALASITÚM, MALATÁPAY, ROGROGSÓ, TÁINGAMBUHAY, URÁTAN1

lú·nas

png
1:
2:
Med antidote ng lason
4:
Agr bahagi ng araro
5:
Ntk sahig ng bangka
6:
Bot palumpong (Lunasia Amara ) na tumataas nang 3 m at may dilaw na bulaklak
7:
Heo kapatagan sa kailaliman.

lu·nas·yón

png |Asn |[ Esp lunación ]
:
isang ligid ng buwan na karaniwang 29 araw, 12 oras, 44 minuto, at 2-8 segundo sa pagitan ng dalawang magkasunod na bagong buwan.

lu·nát

png |Med |[ Iva ]

lu·ná·ti·kó

png |Med |[ Esp lunaticó ]
:
tao na nasisiraan ng bait.

lu·náw

png |[ ST ]
2:
pagkalusaw nang unti-unti sa pamamagitan ng tubig o anumang likido.

lú·nay

png |Bot
1:
[Kap Tag] dagtâ
2: