sila


si·lá

pnh |[ Bik Hil Mag Seb ST ]
1:
pang-maramihan ng siya, na nása ikatlong panauhan hal, “Sila ang mga kaibigan ko. ” : THEY
2:
ginagamit na panghalip na pamitagan hal, “Sila ang aking guro. ” : THEY

si·là

png |[ ST ]
1:
pagsakmal sa pagkain ng malakíng hayop upang kumain — pnd si·lá·in, su·mi·là
2:
pag-upô nang nakakrus ang mga binti.

si·láb

png |[ Kap Tag ]
2:
mala-kíng súnog o pagkasúnog — pnd mag·si·láb, si·la·bán.

sí·la·bá

png |Gra Lgw |[ Esp ]

si·la·bár·yo

png |Gra Lgw |[ Esp silaba-rio ]
:
pantígan ; palápantígan.

si·la·bas·yón

png |Gra |[ Esp silabacíon ]

si·lá·bi·kó

pnr |[ Esp silábico ]
1:
binu-buo ng isang pantig o mga pantig
2:
maliwanag na pagbigkas sa mga pantig
3:
Lit hinggil sa panulaang batay sa bílang ng mga pantig na naiiba sa panulaang nasasalig sa diin at kantidad
4:
may pantig na inaawit sa isang nota o bawat nota.

sí·la·bó

png
1:
[Esp] syllabus
2:
Bat [Esp] alegato
3:
[Hil] simbuyo1

sí·lad

png |[ Pal ]
:
pumpon ng mga dahon.

si·lág

png |[ Bik Hil ST ]
1:
Med kalabuan ng matá pagtanaw sa malayo : ÁRRAP, KURÁRAP2, MYOPIA1

si·lág

pnr |[ Bik ]

sí·lag

png
1:
Zoo [Bik] dílis
2:
Bot [Ilk] bulé.

si·lá·gan

png |[ ST ]

si·lag·há·ba·tó

png |Zoo |[ Seb ]

si·lá·his

png |Pis |[ Esp celajes ]
2:
kulumpon ng ulap na nilalabasan ng sinag
3:
Kol baklang pumapatol sa kapuwa lalaki at babae.

sí·lak

png
1:
[ST] pag-imbita nang walang ibinubukod
2:
[ST] pagpapa-upô sa gitna
3:
[Hil Seb] sínag2

sí·lak

pnr |[ Hil War ]

si·lak·bó

png
:
bigla, marahas, at matinding pagpapakita ng damdamin o kilos, hal. silakbo ng gálit, silakbo ng apoy Cf OUTBURST — pnd si·lak·bu· hán, su·mi·lak·bó.

Si·lá·lak

png |Mit |[ Hil ]
:
unang laláki na lumabas sa kawayan.

si·lám

png |[ Iba ]

sí·lam

png |[ Kap Tag ]
2:
pekas sa balát.

si·lam·báng

png
:
sagot na nanghuhula.

si·lam·báng

pnr

Silang, Diego (sí·lang di·yé·go)

png |Kas
:
(1730–1763) pinunò ng pag-aalsa sa Ilocos noong 1762–1763, bána ni Gabriela Josefa Silang.

Silang, Gabriela Josefa (sí·lang gab· ri·yé·la ho·séfa)

png |Kas
:
(1723–1763) asawa ni Diego Silang na nagpatuloy sa pag-aalsa nang mamatay ang kaniyang bána hanggang mahúli at bitayin.

si·láng

png
1:
bakás ng landas sa kabundukan o kagubatan
2:
simoy na buhat sa timog silangan.

sí·lang

png |[ Kap Tag ]
1:
pag·si·sí·lang panganganak
2:
pag·sí·lang pagsíkat ng araw sa silangan — pnd i·sí·lang, mag·sí·lang, su·mí·lang.

si·lá·ngan

png |[ Hil Seb Tag silang+an ]

sí·la·ngá·nin

pnr |[ silang+an+in ]
:
nása silangan o mula sa silangan : ORIENTAL, ORYENTÁL

si·lang·gá

png

si·lá·od

png |[ Bik ]

si·lá·ong ke·ní·bang

png |[ Tbo ]
:
makulay na putong na nababalutan ng aplikeng tela na nakalaylay na tíla kortinang belo.

sí·lap

png |[ ST ]
2:
hulma-hang gawa sa kahoy
3:
pagsasagu-tan laban sa isa’t isa.

sí·lar

png |[ ST ]
:
paglaki ng butas ng bangka.

sí·lasí·la

png |Bot |[ ST ]
:
isang uri ng behuko.

si·lát

png
1:
siwang sa pagitan ng mga kawayang sahig : ÁSLAT, GÍNGSAK, GÍSNGAK, SINGNGÁT Cf BUSLÓT1
2:
Med pagkalin-sad ng paa na naipit sa siwang ng sahig : ÁSLAT, GÍNGSAK, GÍSNGAK, SINGNGÁT — pnd i·si·lát, ma·si·lát, su·mi·lát.

síl-at

png |[ War ]
:
palito na pantanggal ng tingá.

si·láw

pnr |[ Bik Hil Seb Tag War ]
1:
hindi makatingin sa malakas na li-wanag

sí·law

png |[ Bik Hil Seb Tag War ]
1:
nangyayari o nadaramá ng matá kung tumitingin o tinatamaan ng ma-lakas na liwanag : AMPILÁW1, SÍLO1, SÚLAM2
2:
panganganino ng sinuman sa kapuwa, karaniwang likha ng pa-lagay na nahihigtan — pnd i·ka·sí·law, ma·sí·law, si·lá·win, su·mí·law.

si·láy

png |Zoo |[ Seb ]

Si·láy

png |Heg
:
lungsod sa Negros Occidental.

sí·lay

png
1:
tingin o pagtingin nang madalian
2:
pagsipot at pag-alis nang walang abog-abog — pnd pa·si·lá·yin, si·lá·yan, su·mí·lay.