timba


tim·bâ

png |[ ST ]
1:
bilóg at bukás na sisidlang yarì sa metal o plastik, may bitbitan, at ginagamit na lalagyan ng likido : PAIL Cf BALDÉ
2:
Zoo malaking butiki o palaka.

tim·ba·ba·lák

png |Zoo |[ Kap Tag ]
:
tíla butiking reptil na higit na maliit kaysa iguana : BASÁKAY2, HALÓ

tim·bak·wás

png |[ Seb ]

tim·bál

png |[ ST ]

tím·bal

png |Mus |[ Esp ]
:
tamból na binubuo ng isang hungkag na tanso at pergaminong ibabaw na maaaring higpitan o luwangan upang baguhin ang tunog : ATABÁL, KETTLE-DRUM

tim·ba·li·hán

png |Zoo |[ Hil ]

tim·ba·nán

png |[ ST ]
:
upuan na gawâ sa isang maliit na piraso ng kahoy, o maliit na bangkô na labis na mababà.

tim·báng

png
1:
súkat ng gaan o bigat ng isang bagay : DAGSÉNG, DÁTTUNG, GABÁT, KAÓGAT, KAPÚNOD, SÍMBANG, SÚVOL, TIMBÁL, WEIGHT1
2:
pagiging pantay sa bigat, lakí, o itsura.

tím·bang

png
:
katuwang ng parankúton sa pangangasiwa sa mga pamayanan ng Sulod.

tim·bá·ngan

png
1:
instrumentong pansúkat ng bigat : BALANCE1, BALÁNSA, PANIMBÁNG2
2:

tim·báng-tim·bá·ng

png |Bot
:
yerba (Dischidia platyphylla ) na may payát na tangkay, maliliit ang bulaklak na manilaw-nilaw ang korola.

tim·bá·nin

png
1:
mababàng tapakán ng paa
2:
napakababàng bangkito.

tim·báw

png
1:
ang idinadagdag sa kabilâng dulo upang bumalanse ang eskala Cf PANTIMBÁNG
2:
ang idinagdag na apaw sa labì ng sisidlan.