ton


ton (tan)

png |[ Ing ]

to·nà

png |[ Mrw ]

ton·dâ

png |[ Mrw ]

tón·da

png |[ Pan ]

ton·dá·yag

png |Zoo |[ Mrw ]

tone (town)

png |[ Ing ]

to·ne·lá·da

png |[ Esp ]
1:
yunit ng timbang na katumbas ng 2,240 librang bigat o 1016.05 kg, karaniwang gamit sa United Kingdom : TON
2:
yunit ng timbang na katumbas ng 2,000 librang bigat o 907.19 kg, karaniwang gamit sa Estados Unidos, Canada, South Africa, at iba pa : TON

to·ne·lá·he

png |[ Esp tonelaje ]
1:
buwis sa mga barko batay sa toneladang karga
2:
kabuuang halaga o dami ng padalá sa barko na kinakalkula sa tonelada
3:
kapasidad ng isang barko na kinakalkula sa tonelada : TONNAGE

tó·ner

png |[ Ing ]
1:
kemikal na nagbibigay ng kulay sa potograpikong limbag
2:
pulbos na ginagamit sa pagpaparami ng kopya sa pamamagitan ng prosesong xerograph.

tong

png |Kol
1:
salapi na nagiging bahagi ng bangkero o ng may-ari ng pasugalan : KÚLAS2
2:
anumang salapi o bagay na hinihingi ng maykapangyarihan sa tao o establisimyento nang labag sa batas
3:
[Chi] asosasyon, partido sa politika, o lihim na samahan.

to·ngá·le

png |Mus |[ Bal Kal ]

to·ngá·li

png |[ Ifu ]
:
plawtang pambibig na yarì sa kawayan at may anim na butas.

to·ngá·may

png |[ Mrw ]

tó·ngar

png |Zoo |[ ST ]
1:
áso na ginagamit sa pangangaso
2:
tawag din sa áso na wala nang silbi.

to·ngá·tong

png |Mus |[ Kal ]
:
instrumentong bumbong ng kawayan na ipinapalò sa sahig hábang pinapalò ng kanang kamay ang itaas na bahaging butás upang tumunog : TIBONGBÓNG, TÚNGTUNG

tóng-a-tóng

png |Mus |[ Tin ]
:
instrumentong binubuo ng anim na túbo ng kawayang may iba’t ibang habà, bukás ang isang dulo, tatlong tao ang humahawak, at ibinubunggo ang dulo nitóng nakasará sa isang sapád na bató.

tóng·hits

png
:
isang uri ng laro sa baraha.

tong·ká·wo

png |Zoo |[ Seb ]

tóng·lab

png |[ Ilk ]

tóng·pats

png |Kol |[ patong+s ]
:
sa wika ng korupsiyon, pagdagdag sa totoong presyo ng isang bagay upang maipansuhol.

tongs

png |[ Ing ]
:
kasangkapan na tíla gunting, ngunit walang talím, at ginagamit na pang-ipit o panghawak.

tóng·tong

png
1:
[Iby] lupon ng matatandang tagapayo sa komunidad ng mga Ibaloy
2:
Lit [Pan] salaysáy1
3:
[Mrw] bulóng1

tongue (tang)

png |Ana |[ Ing ]

tongue sole (tang sowl)

png |Zoo |[ Ing ]

tonic (tó·nik)

png |[ Ing ]

tonic water (tó·nik wá·ter)

png |[ Ing ]
:
karbonado, hindi matapang na inumin, at may sangkap na quinine.

tonight (tu·náyt)

png |[ Ing ]
:
gabi ng kasalukuyang araw.

to·ník

png |[ Iva ]

tó·ni·kó

png |[ Esp tonico ]
1:
gamot na pampalakas : TONIC
2:
anumang nagpapalakas : TONIC
3:
Mus unang degree ng eskala na bumubuo ng keynote ng piyesa : TONIC
4:
tubig na karbonado at ginagamit na pangha-lò sa mga inuming alkoholiko at pampalasa sa pagkain : TONIC Cf TONIC WATER

ton·mán

pnh |[ Pan ]

tonnage (tó·neydz)

png |[ Ing ]

tonne (ton)

png |[ Fre ]
:
tawag din sa ton.

tó·no

png
2:
hinà o lakas, babà o taas ng tinig : TONE
3:
sa potograpiya, bisà ng kulay o liwanag sa isang larawan : TONE
4:
sa pisyolohiya, gaya sa tono ng másel, ang normal na tigás ng nakapahingang masel : TONE

to·nób

png |Mil |[ Bik ]
1:
pagsasagupa ng magkaaway
2:
paghihintay sa hudyat ng pagsalakay.

tó·nong

png |Mit |[ Mrw ]
:
tagapag-alagang espiritu ; espiritu na tumutulong sa tao.

tón·sil

png |Ana |[ Ing ]
:
kapansin-pansing habilog na kimpal sa magkabilâng gilid ng lalamunan : DÍRIS2, SIWÓ-SIWÓ

tonsilitis (tón·si·láy·tis)

|Med |[ Ing ]
:
pamamagâ ng tónsil.

tonsure (tón·syur)

png |[ Ing ]

tón·to

pnr |[ Esp ]
:
tunggák, tón·ta kung babae.

tón·tong

png |Zoo |[ Mrw ]