abu


a·bú

png |[ Iva ]

a·bu·áb

pnr |[ Seb ]

a·bu·áb

png
1:
Bot punongkahoy na ang dagta ng balát ay may lason na inilalagay sa palaso ; o ang kamandag o láson na ipinapahid sa talim ng palaso : DITÂ2 var abwáb
2:
[Bik] panahong naghahanap ng pagkain ang mga isda
3:
[Seb] lukóng
4:
[Seb] lungíb1

a·bú·ab

png |[ Ifu ]
:
pagkain pagkatapos na ilibing ang patáy.

a·bú·a·bó

png |Mtr |[ ST ]
:
maulop na ambon.

a·bú·a·bó

pnd |a·bú·a·bu·án, i·a·bú·a·bó, mag-a·bú·a·bó |[ ST ]
:
mapagwikaan ; mapagsabihan.

a·búb·ho

png |[ Seb ]

a·bú·bo

png |Bot |[ War ]
:
uri ng ube.

a·bú·bor

png |[ ST ]
1:
likod ng talim ng punyal
2:
Bot ubod ng punongkahoy.

a·bu·bót

png
1:
[ST] basket na may takip at gawâ sa yantok
2:
[Ilk] maliit na basket na kahugis ng boteng mahabà ang leeg at karaniwang pinaglalagyan ng kendi.

a·bú·bot

png |[ Bik Tag ]
1:
sari-saring bagay na walang gaanong halaga, ngunit nakatipon kahit walang tiyak na kaukulan : BAKÚKUT, KALANDRÁKAS Cf DALÁ-DALÁHAN, GAGÁOT

á·bud

png |Bot |[ Seb ]
:
halámang gamot (Eurycles amboinensis ) na bilóg ang dahon.

a·bú·gong

png |Bot |[ ST ]
:
uri ng mapait na tugî.

abú·hin

pnr |[ abo+hin ]
:
kulay abo : MALAMÁYA, SENISÁDO

a·bu·ká·nin

png |[ ST ]
:
dukha na walang tahanan.

a·bu·káy

png |Bot |[ Ilk ST ]
:
damo (Coix lacryma jobi ) na hugis luha ang mga butó at ginagamit na abaloryo.

a·bú·kay

png |Zoo |[ Seb ST War ]
:
putîng loro (Cacatua haematuropygia ) : BULILÍSING1, KALÁNGAY, KATALÀ1, PHILIPPINE COCKATOO

a·bu·kót

png |Bot
:
halámang-ugat (genus Dioscorea ) na kahawig ng tugî at patatas.

á·bul

png |[ ST ]
:
bagay na kailangang tapusin.

a·bu·lá·do

pnr |[ Esp ]
:
pinawalang-saysay o pinawalang-bisà.

a·bu·lóg

pnr
:
hindi pa tapós o hindi pa yarî.

a·bú·log

png
1:
[ST] buntón ng damo
2:
[ST] pagtirá sa bahay na hindi pa tapós gawin
3:
[Ilk] bakod na kawayan sa silong ng bahay.

A·bú·log

png |Ant |[ Apa ]
:
isa sa mga pangkating etniko ng mga Apayaw.

a·bu·lók

pnr |[ Pan ]

a·bú·lon

png |Zoo |[ Esp ]

a·bú·long

png |Zoo

a·bú·loy

png
2:
[ST] pakikiramay sa namatayan.

a·bú·lud

png |[ Kap ]
:
marka ng magkabilâng pagkakatupi sa pantalon.

á·bu·lu·yán

png |[ abuloy+an ]
2:
pangangalap ng pondo sa pamamagitan ng kontribusyon : AMBÁGAN, BUTÁWAN

a·bún·da

pnr |[ Seb Esp abundante ]

abundance (a·bán·dans)

png |[ Ing ]

a·bun·dán·si·yá

png |[ Esp abundancia ]

a·bún·dant

pnr |[ Ing ]

a·bun·dán·te

pnr |[ Esp ]

a·bú·ngal

png |Zoo
:
nguso ng buwaya.

a·bú·ngaw

png |Zoo |[ Seb ]
:
uri ng maliit, mapusyaw na kulay kapeng kulisap na kahawig ng langaw.

a·bun·ko·ló·kal

png |[ Ing avuncolocal ]
:
isang anyo ng angkan alinsunod sa tinitirhan na kasáma ang tiyo sa ina ng bana.

A·bun·ná·was

png |Lit |[ Sam Tau ]
:
pilyong tauhan sa kuwentong-bayan ng mga Tausug at Samal.

a·bu·rí·do, a·bu·ri·dó

pnr |[ Esp aburrido ]
2:
nawawalan ng pag-asa sa búhay.

a·bú·roy

png |Bio |[ Ilk ]
:
tao o hayop na nanganak ng kambal o mahigit pa na pare-pareho ang kasarian.

a·bu·sá·do

pnr |[ Esp abuso+ado ]
2:
mapagmalupit sa ibang tao lalo na sa nakabababà, a·bu·sá·da kung babae — pnd a·bu·sú·hin, i·a·bú·so, u·ma·bú·so.

abuse (ab·yús)

png |[ Ing ]

a·bu·sé·ro

pnr |[ Esp abuso+ero ]
:
mapagmalabis at mapagsamantala, a·bu·sé·ra kung babae.

a·bu·sí·bo

pnr |[ Esp abusivo ]

a·bu·síng

png |Mus |[ Ata ]

a·bú·so

png |[ Esp ]
1:
pagsasamantala sa paggamit ng tanging karapatan, pribilehiyo, kapangyarihan, o pagtitiwala : ABUSE
2:
mali o hindi tumpak na paggamit : ABUSE
3:
hindi makatarungang pagtrato : ABUSE
4:
pagiging malupit : ABUSE
5:
gahasa o panggagahasa : ABUSE

á·but

pnd |a·bú·tan, mag·pang-á·but, u·má·but |[ ST ]

a·bu·ti·lí

png |[ ST ]
1:
Mus uri ng sinaunang gitara
2:
Bot uri ng yerba.

a·bu·tít

pnr |[ Pan ]

a·bút·ra

png |Bot
:
baging na malakí at makahoy, dilaw ang tangkay, sali-salisi ang dahon, at maliliit at putî ang bulaklak.

a·bú·wek

pnr |[ Pan ]

a·bú·yak

pnr |[ Pan ]

a·bú·yan

png
1:
[aboy+an] tabúyan
2:
Bot [Ilk] huwás2

a·bú·yon

png |Mtr |[ Hil ]
:
lakas ng hanging umaayon sa direksiyon ng bangkang may layag.