ako


a·kó

pnh |[ Bik Hil Seb Tag Tau War ]
:
panghalip panaong isahan, unang panauhan, nása kaukulang palagyo, at ginagamit ng tagapagsalita upang tukuyin ang kaniyang sarili : I, YO

a·kò

png
:
pagtanggap ng gawain o responsabilidad para sa iba Cf PANGAKÒ — pnd a·ku·in, u·ma·kò.

a·kò

pnh |[ Seb ]

á·kob

png
1:
[Ifu] basket na magkataklob at ginagamit sa pagsisilbi ng kanin o kamote
2:

a·kó·li·tó

png |[ Esp acólito ]
1:
menor na orden bago maging diyakono
2:
laykong ministro na katuwang ng pari sa pagbibigay ng komunyon.

a·kóm

png |[ Ifu ]
:
paglipad ng ido mula sa kaliwa, signos ng pagkasawî sa anumang gawain.

á·kom

png
:
pagdalá sa magkabilâng palad.

a·kó·man

png |[ Iba ]

a·ko·mo·das·yón

png |[ Esp acomodación ]
1:
pook o espasyo na maaaring matirhan ng isang tao : ACCOMMODATION
2:
pagiging maluwag : ACCOMMODATION

a·kóm·pa·nís·ta

png |Mus |[ Esp acompañar+ista ]

a·kóm·pan·yá

png |Mus |[ Esp acompañar ]

a·kóm·pan·ya·dór

png |Mus |[ Esp acompañador ]
:

a·kóm·pan·yán·te

png |Mus |[ Esp acompañante ]

a·kòng-tá·pon

png |[ ST ]
:
pangakòng hindi nagtatagal.

a·kó·ni·tó

png |Bot |[ Esp acónito ]
1:
haláman (family Ranunculaceae ) na may bahaging kapuwa nakalalason at nakagagamot
2:
gamot na gáling sa halámang ito.

á·kop

png
1:
[ST] sákob1
2:
[Ilk] háwak1

a·kor·dá·da

png |Mil |[ Esp acordada ]
:
noong panahon ng Español, konstabularyang pangnayon na binuo upang tugisin at parusahan ang mga tulisán.

a·kór·de

png |Mus Sin |[ Esp acorde ]

a·kor·de·ón

png |Mus |[ Esp acordeón ]
:
portabol na instrumentong maaaring may tekladong tulad ng sa piyano, tinutugtog sa pamamagitan ng pagbubuka at pagtitiklop sa tíla pliyeges na bahaging nagbubugá ng hangin sa mga dilang metal : ACCORDION var akurdiyón, kurdiyón

a·kós

pnb
:
magagawâ ; madalîng gawin ; nása kakayahan ng isang gumagawâ.

á·kos

png |[ Bag ]

a·kos·tum·brá·do

pnr |[ Esp acostumbrado ]

á·koy

png
1:
[Ilk] kábig1
2:
[Mrw] sakáng.