layo


la·yò

png |[ Hil Seb Tag Tau War ]
:
pagitan, agwat, o puwang ng dalawang bagay : ADAYÓ, GILÁY-ON — pnr ma·la·yò.

la·yô

pnr |[ Hil Seb Tag Tau War ]
1:
may puwang, agwat, o pagitan
2:
walang malasákit ; hindi nakikipaglapit — pnd i·la·yô, la·yu·án, lu·ma·yô, mag·la·yô.

la·yó·an

png |Bot |[ Bik ]

lá·yob

png
:
sandaling pagpapainit ng isang bagay.

lá·yog

png
1:
[Bik Hil Ilk Pan Seb ST] taás1
2:
[Seb] bunô o pagbubuno.

la·yóg-la·yóg

png |Zoo |[ Bik ]

lá·yog-lá·yog

png |Zoo |[ Bik ]

la·yô-la·yô

pnr

la·yón

png
1:
Heo layún
2:
[ST] kuwintas na ginto.

lá·yon

png
2:
Gra kaúkuláng paláyon.

la·yó·pan

png |Zoo |[ Mrw ]

la·yós

pnr
:
kulasim o maasim-asim na dahil sa sobrang pagkahinog.

la·yót

pnr |[ Kap ST ]
:
matuyo nang hindi nahihinog, mahulog ang saging nang hindi nahihinog.

layout (léy·awt)

png |[ Ing ]
1:
pagsasaayos o pagpaplano ng lupa, lokasyon, at iba pa
2:
pamamaraan ng pagsasaayos at pagdidisenyo ng mga tipo, larawan, at iba pa sa mga bagay na inililimbag
3:
anumang isinasaayos sa partikular na paraan.