suga


su·gá

png
1:
Zoo muóng
2:

su·gà

pnr |[ ST ]

su·gâ

png
1:
dampol o tinang kulay kayumanggi
2:
[Hil Seb War] ílaw1

sú·ga

png |[ Esp soga ]
1:
mahabàng lubid na itinatalì sa hayop kapag nais itong makapanginain sa bukid o parang
2:
[Ilk] tulos na ginagawâng bakod.

su·gá·bang

png
2:
pagpasok nang palihim sa teritoryo ng kaaway.

su·gá·bang

png |[ ST ]
:
paglakad nang nakayuko katulad ng isang matanda.

sú·gad

pnr |[ Bik ]
:
túlad o katúlad.

su·gál

png |[ Esp jugar ]
1:
anumang larong may pusta : GÁLGAL1, GÁMBLING
2:
pakikipagsapa-laran sa anumang gawain : GÁMBLING — pnd i·su· gál, mag·su·gál, su·ga·lán, su·mu· gál.

su·gá·lan

png |[ Esp jugar+Tag an ]
:
pook na pinagsusugalan : GAMBLING DEN

su·gá·li·ngá·yaw

png |Bot |[ Seb ]

su·gan·dá

png |Bot

súg-ang

png |[ Seb War ]

su·gá·nib

png |Ark |[ Bik ]

su·gá·ok

pnr

su·gá·ok

png |[ ST ]
:
pagkadapa nang nakasubsob ang mukha : SUGÁONG

su·gá·ong

png |[ ST ]

su·ga·pà

png
1:
lasenggo o lulong sa ipinagbabawal na gamot : DU-HÁPA, GÍYAN, INÁWAY, SUGAPÁNG Cf ÁDIK2
2:
Psd maliit na lambat na karaniwang may mahabàng hawakán.

su·ga·páng

png |[ ST ]

sugar (syú·gar)

png |[ Ing ]
2:
Kem alinman sa mga pangkat ng mga carbohydrate na kristalina, matamis, natutunaw sa likido, at nakikíta sa mga haláman
3:
matamis na panana-lita.

sugar beet (syú·gar bit)

png |Bot |[ Ing ]
:
uri ng beet (Beta vulgaris ) na pinag-kukunan ng asukal.

sugar cane (syú·gar keyn)

png |Bot |[ Ing ]

sugar-coated (syú·gar-ków·ted)

pnr |[ Ing ]
1:
hinggil sa mga pagkain na nababalutan ng asukal
2:
ginawâng kaakit akit ang panlabas na anyo
3:
labis na sentimental.

sugar-daddy (syú·gar-dá·di)

png |[ Ing ]
:
matandang laláki na nagbibigay ng labis na regalo sa babaeng malakí ang pagkabatà sa kaniya Cf PÁPA5

su·ga·ról

png |[ Esp jugadór ]
:
tao na madalas magsugal var hugadór

sugar palm (syú·gar palm)

png |Bot |[ Ing ]

su·gá·sog

png

su·gá·sog

png |[ ST ]
:
pagpapasok ng isang bagay nang sapilitan sa isang lugar na makipot : SUGASOY

su·gá·soy

png |[ ST ]

su·gá-su·gá

png |Zoo |[ Seb ]

sú·gat

png |[ Ilk Kap Pan ST ]
1:
Med anumang hiwa, gasgas, saksak, at iba pa sa katawan lalo na kung napinsala ang balát : BÍGAG, BÍSAY2, LESYÓN1, LÚGAD, NÍNA, SAMÁD, WOUND
2:
anumang sakít ng damdamin ; sa-mâ ng loob — pnd mag·sú·gat, su·gá· tan, su·mú·gat
3:
[Hil] libing
4:
[Hil Seb War] salubong1

Sú·gat

png |Tro |[ War ]