tandâ


tan·dâ

pnr
:
pinaikling matanda, lalo na kapag ikinabit sa pangalan ng tinutukoy na tao hal Tandang Sora Cf 2

tán·da

png |[ Esp ]
1:
pagbabago o paglilipat ng gawain, gaya ng pag-iiba ng mga gawaing nakatoka sa mga manggagawa Cf TÚRNO
2:
ang habà ng panahon sa paggawâ ng nakatakdang gawain.

Tan·dág

png |Heg
:
kabesera ng Surigao del Sur.

tan·da·kíl

pnr |[ ST ]
:
sapád ang ulo.

tan·dan·dúk

png |Bot |[ Igo ]
:
yerba (Solidago virgaurea ) na 90 sm ang taas at may sanga-sangang pumpon ng maliliit at dilaw na bulaklak : GOLDEN ROD

tan·dáng

png |Zoo

Tandang Basio Macunat (tan·dâng bás·yo ma·kú·nat)

png |Lit
:
pamagat ng isang aklat na sinulat ni Fray Miguel Lucio Bustamante at may di-waing laban sa pagsulong at edukasyon ng mga Filipino.

tan·dâng pa·dam·dám

png |Gra |[ tandâ +ng pa+damdam ]
:
bantas (!) na ginagamit sa pangungusap na padamdam hal Ay nahulog! : EXCLAMATION POINT, INTERJECTION2, PADAMDÁM2

tan·dâng pa·na·nóng

png |Gra |[ tandâ +ng pang+tanóng ]
:
bantas na pananong (?) : PANANONG2, QUESTION MARK

Tan·dâng Sé·lo

png |Lit
:
sa El Filibusterismo, ama ni Kabesang Tales.

Tan·dâng Só·ra

png |Kas
:
tawag kay Melchora Aquino.

tan·da·píl

png |[ ST ]

tán·day

png |[ Seb War ]

tan·da·yág

pnr |[ ST ]
:
matigas at hindi nababaluktot.

Tan·dá·yag

png
1:
Zoo sa maliit na titik, balyéna
2:
Mit [Bik] isang malakíng ahas.

tan·da·yák

png |[ ST ]
:
damit na maganda ang kulay.

tan·dá·yan

png |[ ST ]
:
baskagang ginagamit sa paghábi ng tela.

tán·dem

png |[ Ing ]
1:
bisikleta na may dalawang sakay na kapuwa pumípedal
2:
dalawang tao, mákiná, at iba pa na magkatulong.

tan·dés

pnr

tan·dí·kan

png |Zoo |[ Pal Tbw ]
:
paboreal (Polyplectron emphanum ) na matatagpuan sa kagubatan ng Palawan, matingkad na asul na may mapusyaw na kulay pilak ang buntot, may putîng guhit sa ibabaw ng matá na umaabot sa likod ng leeg, mahabà ang mga paa at ang magkabilâng binti ay may tahid na matutulis.

tan·dí·ngan

png |[ Mrw ]
:
pamamalakad ng pamahalaan.

tan·di·píl

png |[ ST ]
1:
katamtamang habà ng buhok : TANDAPÍL
2:
mala-pad ang noo at matulis ang ulo : TANDAPÍL

tan·dí·pil

png |Zoo

tan·dís

png |[ ST ]
1:
maayos na pagkakalagay ng isang bagay
2:
ginagamit ding patalinghaga para sa pahayag o kilos para magbigay ng patibay.

tan·dó

png |[ Kap ]
:
dúngaw o pagdungaw.

tan·dók

png |Med |[ ST ]

tán·dok

png |[ War ]

tan·dós

png
1:
sandatang yarì sa mahabàng tagdan at may tulis sa dulo na yarí sa asero
2:
sibat1 var tandús

Tan·du·lá·nen

png |Ant
:
isa sa mga pangkating etniko ng mga Tagbanwa.

tan·dú·yong

png |Bot