lapa


lá·pa

png |[ Ifu ]
:
bungkos ng nganga.

lá·pa

pnr |[ Bik ]

la·pád

png |Zoo

la·pád

pnr

lá·pad

png |[ Bik Kap Hil Pan Seb Tag War ]
:
sukat o distansiya mulang isang panig hanggang kabilâng panig : LÁKBANG1, LÁPAR, SALIRANGDÁNG1, WIDTH1

la·pág

png
1:
pang-ibabâ o pang-ilálim na bahagi, gaya ng sahig ng bahay o ang lupa sa ilalim ng bahay
2:
pagbababâ ng anumang dalá — pnd i·la·pág, mag·la·pág

la·pák

pnr |[ Kap Tag ]
1:
bakli o tanggal-tanggal, gaya ng lapák na mga sanga ng punongkahoy
3:
[Seb] may mga guhit

lá·pak

png
1:
[ST] pagbakli sa mga sanga
2:
[ST] pagputol o pagpunit
3:
Med [Bik] lipák.

la·pa·kà

png |Med |[ War ]

La·pak·nón

png |Ant

lá·pal

png |[ ST ]
1:
paglakí ng bílang ng mga hayop para sa isang paligsahan
2:
pagkalat ng mantsa ng langis.

la·pá·la·pá

png |Ana |[ Seb ]

la·páng

png
:
malaking hiwa ng karne ; sangkuwartong karne.

la·pár

png |[ ST ]
:
paghampas sa likod.

lá·par

png |[ Pan ]

laparoscopy (la·pa·rós·ko·pí)

png |[ Ing ]
:
instrumentong fiber optic na ipinapasok sa dingding ng abdomen upang makíta ang mga organ sa loob nitó.

la·pás

png
2:
[Esp La Paz] pagdiriwang tatlong araw bago sumapit ang Miyerkoles de Senisa
3:
pagsasaayos ng mga bayarin o sigalot
4:
[Hil] panahon pagkatapos ng isang okasyon o pagdiriwang.

la·pás

pnd |i·la·pás, la·pa·sín, ma·la·pás |[ ST ]
1:
tapusin ang usapan
2:
saktan ang damdamin ng iba
3:
masugatan dahil sa tali sa kamay.

lá·pas

png |Zoo
:
uri ng kabibe (Halintis asinina ) na katamtaman ang laki at kurbado ang takupis.

lá·pas

pnr |[ Bik ]

la·pas·tá·ngan

pnr |[ Kap Tag ]
:
hindi nagpapakíta ng paggálang sa dapat igálang : ÁG-ABANGATÁN, BARUMBÁDO, LABÁG2, LÁIT2, LAMPINGÁSAN, LANGGÓNG, LÁW-AY, PROFANE2, RIBALD2, SALIPANYÂ, SILAMBÁNG, WALÁNG-GÁLANG1 — pnd la·pas·ta·ngá·nin, man·la·pas· tá·ngan.

la·pát

png
:
pagtitilad nang manipis, o ang bagay na gaya ng kawayan o yantok, na tinilad nang manipis, upang gawing pansalá, pantalì, panghugpong, at iba pa Cf HAPÍT — pnd i·pa·la·pát, la·pa·tín, mag·la· pát.

lá·pat

pnr
1:
[Bik Kap Mag Mrw Pan Tag] maayos ang pagkakasará o pagkakadikit : DÍGEM, GAYÓN, HAÓM, SAYÁP2, SIBÒ1, TUKMÀ, UGMÂ
2:
katapat o katimbang sa uri at kakayahan : DÍGEM, GAYÓN, HAÓM, SAYÁP2, SIBÒ1, TUKMÀ, UGMÂ
3:
walang puwang ; dikit na dikit : ASINTÁDO1, DÍGEM, GAYÓN, HAÓM, SAYÁP2, SIBÒ1, TUKMÀ, UGMÂ
5:
[War] malî.

lá·pat

png
1:
Zoo [Ilk Pan] askaríd
2:
[Ilk] ínam1

la·pá·ti

png |Zoo
:
uri ng kalapati (family Columbidae ) na mahabà ang buntot.

la·pá·tin

png
1:
kawayan o yantok na maaaring gawing pantalì o pansalá
2:
Zoo ibon na kahawig ng maya, pipit, o luklak at mahilig manginain ng bunga at bulaklak.

la·páw

pnr |[ Hil Seb ]

lá·paw

png |[ ST ]
:
pag-iimbak ng alak sa pamamagitan ng mahigpit na paglalagay ng takip sa sisidlan.

la·páy

png |Ana
:
sa abdomen, ang organong may kinaláman sa produksiyon at pagtatanggal ng puláng selula sa dugô : PANCREAS var lípay3

la·páy

pnr
:
kulang sa timbang.

lá·pay

png
1:
[ST] bahay na hindi gaanong malaki
2:
Zoo [Bik Seb Tag] uri ng tagák (Nycticorax nycticorax ) na mas maigsi ang leeg at may ugali na tulad ng bakáw-gabí.

la·pá·yag

png |Ana |[ Ilk ]

La·pá·yaw

png |Ant
:
isa sa mga pang-kating etniko ng mga Apayaw.