nu


nu (én·yu)

pnb daglat
:
ng umaga ; oras pagkaraan ng hatinggabi hanggang ikalabindalawa ng tanghali.

ñu (nyu)

png |Zoo |[ Esp ]
:
anuman sa antelope (genus Connochaetes ) na gá-ling sa Africa na may ulong tulad ng toro, kurbadong sungay, at mahabàng buntot : GNU, WILDEBEEST

nuance (nú·wans)

png |[ Ing ]
:
bahagyang pagkakaiba ng kahulugan ng salita.

nu·bá·to

pnr
:
varyant ng nobáto.

nuclear (nú·kli·yár)

pnr |[ Ing ]

nuclear change (nuk·le·yár tseyns)

png |Kem |[ Ing ]
:
pagbabago sa nukleo ng atom para mabuo ang higit na magaan na nuclide mula sa mabibigat na nuclide o ang kabaligtaran nitó.

nuclear energy (nuk·le·yár é·ner·dyí)

png |Kem |[ Ing ]
:
init na nabubuo mula sa reaksiyong nuklear.

nuclear family (nuk·le·yár fá·mi·lí)

png |[ Ing ]
:
pamilyang binubuo ng mag-asawa at ng kanilang mga anak o ampon.

nuclear fission (nuk·le·yár fí·syon)

png |Kem |[ Ing ]
:
paghihiwalay ng mabibigat na nuclide upang maging magaang atom, radyoaktibong particle, at nagbibigay ng enerhiyang nuklear.

nuclear fusion (nuk·le·yár fyú·syon)

png |Kem |[ Ing ]
:
reaksiyong thermonuclear na ang mga magaang nuclei ay nabubuong mga mabigat na nuclide.

nuclear reactor (nu·kle·yár re·ák·tor)

png |Kem |[ Ing ]
:
reaktór núkleár.

nuclear weapon (nuk·leyár wí·pon)

png |[ Ing ]
:
sandátang nukleár.

nuclease (nú·kli·ás)

png |Kem |[ Ing ]
:
enzyme na katalesador sa pagbuwag ng nucleic acid.

nucleate (nyúk·li·yít)

pnr |Bio |[ Ing ]
:
may nukleo o nagkaroon ng nukleo.

nucleic acid (nu·klí·ik ás·id)

png |Kem |[ Ing ]
:
isang complex at organikong substance na matatagpuan sa mga buháy na cell, lalo na sa DNA at RNA.

nucleo- (nuk·lyú)

pnl |[ Ing ]
:
tumutukoy sa nukleo, nucleic acid, o nuklear.

nucleolus (nuk·lyú·lus)

png |Bio |[ Ing ]
:
maliit, bilóg, at buong estruktura sa loob ng nukleo na hindi nabibiyak hábang may interphase.

nucleon (núk·li·yún)

png |Pis |[ Ing ]
:
proton o neutron na bumubuo ng nukleo : BARYON, NUKLEÓN

nucleonics (nu·kli·yó·niks)

png |[ Ing ]
:
sangay ng agham na tumatalakay ng atomic nuclei lalong lalo na ang aplikasyon nitó sa pang-industriyang inhenyeriya.

nucleoprotein (nu·kli·yu·pró·tin)

png |Kem |[ Ing ]
:
complex na nucleic acid at protina.

nucleoside (nú·kli·yu·sáyd)

png |Kem |[ Ing ]
:
organikong compound na binubuo ng purine o pyrimidine base na kaugnay sa sugar.

nucleosynthesis (nú·kli·yú·sin·ti·sís)

png |Asn |[ Ing ]
:
pagbubuong kosmiko ng mga atom na higit na masalimuot sa atom ng hydrogen at karaniwang resulta ng reaksiyong nuklear.

nucleotide (nú·kli·yu·táyd)

png |Kem |[ Ing ]
:
alinman sa uri ng mga ester na nabubuo sa pamamagitan ng inter-aksiyon ng phosphoric acid at nucleoside.

nucleus (nú·kli·yús)

png |Asn Kem Pis |[ Ing ]

nuclide (nú·klayd)

png |Pis |[ Ing ]
:
atomikong uri na naglalamán ng mga atom na may parehong atomic number at mass number.

nude (nyud)

pnr |[ Ing ]
2:
walang sapin
3:
larawan o estatwa na hubo’t hubad.

nú·del

png |[ Ger ]

nudibranch (nyú·di·brángk)

png |Zoo |[ Ing ]
:
pandagat na gastropod mollusk (suborder Nudibranchia ) na hawig ng slug, walang talukab, matingkad ang kulay, at nakalantad ang pinakahasang.

nudist (nyú·dist)

png |[ Ing ]

nuée ardente (nyéy ar·dánt)

png |Heo |[ Fre ]
:
mainit na ulap ng gas, abo, at piraso ng lava na ibinuga ng bulkan, kasabay ng pagdaloy ng payroklastik.

Nueva Ecija (nu·wé·va e·sí·ha)

png |Heg
:
lalawigan sa Gitnang Luzon ng Filipinas, Rehiyon III.

Nueva Vizcaya (nu·wé·va viz·ká·ya)

png |Heg
:
lalawigan sa Hilagang Kanluran ng Filipinas, Rehiyon II.

nuevo (nwé·vo)

pnr |[ Esp ]

nug·nóg

pnr |[ ST ]
:
kasunod o katabi, gaya sa kanugnog.

nuisance (nú·sans)

png |[ Ing ]
1:
tao, bagay, o pangyayari na nakagugulo
2:
Bat anumang nakasasakít at nakagugulo sa isang indibidwal o komunidad, karaniwang lumalabag sa karapatang legal.

nú·ka

png |Med |[ Seb ]

nú·kan

png |[ Kap ]

nuke (nyuk)

png |[ Ing ]
:
sandatang nuklear.

nuk·le·ár

pnr |[ Esp nuclear ]
1:
may kaugnayan o binubuo ng nukleo : NUCLEAR
2:
tumutukoy o sumasaklaw sa enerhiyang atomiko : NUCLEAR
3:
pinaaandar ng enerhiyang atomiko : NUCLEAR

nuk·le·ó

png |[ Esp nucleo ]
1:
gitnang bahagi na bumubuo ng iba pang bahagi : NUCLEUS
2:
Bio esperikong mass ng protoplasm na napapalooban ng lamad at makikíta sa lahat ng buháy na cell : NUCLEUS
3:
Bio masa ng utak : NUCLEUS
4:
Kem pag-aayos ng mga atom : NUCLEUS
5:
Pis mass sa atom na may positibong karga : NUCLEUS
6:
Asn solidong bahagi sa ulo ng kometa : NUCLEUS

nuk·nók

png |Zoo |[ Bik ]

nu·kór

pnd |[ ST ]
:
tinipil na ibukód.

nú·kos

png |Zoo |[ Seb ]

nuk·sâ

pnd |[ ST ]
:
tinipil na pinuksâ.

nú·lar

pnr |[ ST ]

nu·lí·pi·ká

pnd |i·nu·li·pi·ka, nu·li·pi· ka·hin |[ Esp nulificar ]

nu·lí·pi·ká·do

pnr |[ Esp nulificado ]

nu·li·pi·kas·yón

png |Bat |[ Esp nulificación ]

null (nal)

pnr |[ Ing ]
2:
Mat walâng-lamán1 karaniwan sa set
3:
walang elemento.

nullah (núl·a)

png |Heo |[ Ing ]
1:
sa silangang Indies, ang pabalik-balik na daluyan ng tubig

nullification (ná·li·fi·kéy·syon)

png |Bat |[ Ing ]

nullify (na·li·fáy)

pnd |[ Ing ]
2:
gawing neutral

nú·lo

pnr |[ Esp ]
:
walang halaga at bisà : NULL1

nu·lóng

pnd |[ ST ]
:
tinipil na bumu-lóng.

nú·long

pnd |[ ST ]
:
tinipil na tumúlong.

nu·lós

pnd
:
anyo ng bumulos.

nú·los

pnd |ma·pa·nú·los
:
kusang ipagpatúloy ang inumpisahang gawain.

numb (nam)

pnr
1:
walang puwersang pisikal at mental upang kumilos at gumawâ

number (nám·ber)

png |[ Ing ]

Numbers (nám·bers)

png |[ Ing ]
:
sa Bibliya, Mga Bilang.

number two (nám·ber tu)

png |[ Ing ]
1:
2:
pangalawa sa ranggo at kapangyarihan.

numdah (núm·da)

png |[ Ing ]
:
bordadong piyeltrong alpombrang mula sa India.

numen (nú·min)

png |Mit |[ Ing ]
:
namamayaning diwata o espiritu.

nu·me·rá·do

pnr |[ Esp ]
:
may numero.

nu·me·ra·dór

png |[ Esp ]
:
mákiná o gámit na naglalagay ng numero : NUMERATOR1

numeral (nú·mi·rál)

png |[ Ing ]
:
salita, titik, o pigura na nagpapakilála ng numero o bílang.

numeral adjective (nú·mi·rál á·dyik·tív)

png |Gra |[ Ing ]
:
pang-úring pamilang2

numerator (nu·mi·réy·tor)

png |[ Ing ]
2:
Mat bahagi ng fraction na nása taas ng linya, nagsasaad ng bahagi ng kabuuang hati.

numerical (nu·mé·ri·kál)

pnr |[ Ing ]
1:
may kaugnayan sa mga numero
2:
nagsasaad ng numero at simbolo nitó
3:
tumutukoy sa kakayahang gumawâ ng mga bagay na may kinaláman sa numero gaya ng paglutas ng problemang matematiko.

nu·me·ró

png |[ Esp ]

nú·me·ró dos

png |[ Esp ]

numerologist (nu·me·ró·lo·dyíst)

png |[ Ing ]

nu·me·ró·lo·gó

png |[ Esp ]
:
tao na nag-aaral ng numerolohiya : NUMEROLOGIST

numerology (nu·me·ró·lo·dyí)

png |[ Ing ]

nu·me·ró·lo·hí·ya

png |[ Esp numerología ]
1:
panghuhula sa pamamagitan ng mga numero na umiinog sa tao, bagay, o pook : NUMEROLOGY
2:
pagkakaayos at pagkasunod-sunod ng mga numero : NUMEROLOGY
3:
pag-aaral sa numero na nagsasaalang-alang ng petsa ng kapanganakan ng tao at ang impluwensiya nitó sa búhay at kinabukasan : NUMEROLOGY

nú·me·róng na·tu·rál

png |Mat |[ Esp numero+Tag na+Esp natural ]
:
natural number.

nú·me·róng ne·ga·tí·bo

png |Mat |[ Esp numero+Tag na+Esp negatibo ]
:
negative number.

numerous (nú·me·rós)

pnr |[ Ing ]
2:
binubuo ng maraming yunit o indibidwal.

numismatics (nu·miz·má·tiks)

png |[ Ing ]
:
pag-aaral hinggil sa mga barya, medalya, at mga katulad : NUMISMÁTIKÁ

nu·mis·má·ti·ká

png |[ Esp numismatica ]

numnah (núm·na)

png |[ Ing ]
:
telang inilalagay sa ilalim ng sáya.

nun (nan)

png |[ Ing ]

nu·nál

png |Ana |[ Esp lunar Ilk Tag ]
1:
likas na marka sa balát na karaniwang itim at nakaumbok : ALÍMPUYÚ, ÁLOM, ÁROM, ÁRONG, BÓTI-BÓTIG, KÁKAMPÓYO, LUNÁR, MOLE3, PAKÍ, SÍDING, TALIHÁLAT, TÁLING
2:
maliit nakaumbok na tíla pantal sa balát karaniwang maitim, at dulot ng mataas na antas ng melanin : ALÍMPUYÚ, ÁLOM, ÁROM, ÁRONG, BÓTI-BÓTIG, KÁKAMPÓYO, LUNÁR, MOLE3, PAKÍ, SÍDING, TALIHATÁ, TÁLING

Nunc Dimittis (nungk di·mí·tis)

png |[ Lat ]
1:
unang mga salita ni Simeon sa Lucas 2:29 -32 “ang mapayapang pamamaalam ”
2:
pahintulot na makaalis o magpaalam.

nunciature (nun·syéy·tyur)

png |[ Ing ]
:
opisina o termino ng serbisyo ng isang nunsiyo.

nuncio (nún·syo)

png |[ Esp Ing ]

núng·ka

pnb |[ Esp nunca ]

nu·nò

png
1:
salitâng-ugat ng ninunò1
2:
lólo at lóla
3:
Mit sa kuwentong-bayan, ang matandang naninirahan sa punso Cf DUWÉNDE, LAMÁNLUPÀ

nu·nót

pnr
:
pinalambot at pinahinà ng panahon, puwersa, gamit, at anu-mang marahas na paraan Cf BULBÓG, LAMÓG, LAYLÁY, LUNÓT

nú·not

png |[ Mag Seb ]

nún·si·yó

png |[ Esp Ing nuncio ]
:
permanenteng diplomatikong kinatawan ng Papa sa ibang bansa : NUNCIO

nú·nuk

png |Bot |[ War ]

nú·nuks

png |Mit
:
sa mga Muslim, masamâng espiritu na naninirahan sa matataas na punongkahoy.

nu·óg

png |[ Seb ]

nú·pang

pnd
:
tinipil na anyo ng sumúpang Cf SIBÓL

nup·si·yál

pnr |[ Esp nupcial ]
:
tumutukoy sa kasal o kasalan : NUPTIAL

nuptial (núp·syal)

pnr |[ Ing ]

nursery (nár·se·rí)

png |[ Ing ]
1:
silid ng sanggol
2:
ibinukod na espasyo ng tahanan para sa mga batà
3:
pook para sa pag-aalaga ng haláman, kulisap, isda, hayop, at iba pa.

nurture (núr·tyur)

png |[ Ing ]
1:
anumang kailangan para mabúhay
2:
pag-aalaga at pagpapalakí ng batà
3:
pagtuturò at pagsasánay.

nus·nós

png |[ Bik Seb ]