bulu


bú·lu

png
1:
Zoo [Kap] bulô
2:
Bot [Kap Iba] uri ng kawayan.

Bu·lú·an

png |Ant
:
isa sa mga pangkating etniko ng mga Bilaan.

bu·lu·bal·hí·bo

png |Bot |[ Seb ]

bu·lú-bal·hí·bo

png |Bot |[ Seb ]

bu·lú·ble

pnr |[ Esp voluble ]

bu·lú·bod

png
1:
Bot lungting usbong ng palay
2:
pagsaboy ng binhi o pulbos sa isang rabaw var bulábod

bu·lu·bók

png
:
mabulâng bulwak ng tubig : BAREKBÉK2, BÓBOR var ulubók

bu·lú·bran

png |[ Bik ]

bu·lú·buk·tó

png |Zoo

bú·lu·bu·lò

png
1:
Zoo santaông gulang na usa at tinutubuan na ng sungay
2:
maliit na kahong gawâ sa sungay at pinaglalagyan ng pinulbos na ginto.

bu·lu·bun·dú·kin

png |Heo |[ ST bulu+ bundok+in ]
:
tíla tanikala o pangkat ng mga bundok : KABATBATÚAN, KAPALANDÍYÁN, KORDILYÉRA, MONTANYÓSA, RANGE6

bu·lu·bun·dú·kin

pnr |Alp |[ bulu+ bundók+in ]
:
may ugaling magaspang.

bu·lu·bur·yóng

png |Mus
:
plawtang gawâ sa uhay o kawáyan ng mga tagabundok.

bu·lú·gan

png |[ bulog+an ]
1:
[ST] laláking baboy o kabayo na ginagamit sa pagpapalahi
2:

bu·lú·han

png |Bot

bu·lu·ha·ní

png |[ ST ]
:
matikas na laláki Cf BAYÁNI

bu·lu·ha·nì

png |Mek
:
kasangkapan na kahawig ng pulea o mutón.

bu·lúk

pnr |[ Kap ]

bu·lu·ká·bok

png |[ ST ]

bu·lu·kát

pnd |bu·la·ka·tín, mag·bu· lu·kát |[ ST ]
:
tuklasin at ihayag ang isang bagay na nakatago.

bul-úl

png |[ Ifu ]
:
mga sinaunang espiritu o mga diyos ng mga kamalig sa Cordillera, karaniwang inilalarawan sa maliliit na estatwang kahoy na nakatalungko var bul-ól

bu·lu·lós

png |Med

bu·lung-í·ta

png |Bot
:
uri ng matigas na kahoy.

bu·lú·ngol

pnr |[ Hil ]

bu·lu·ngud·yúng

png |Mus |[ Ayt Mgk ]
:
plawta na yarì sa kawayan at may maliit na takip ang itaas na bahagi ng ihipan : LANTOY3, TULÁNI

bu·lús

png |[ Kap ]

bú·lus

png |[ Kap ]

bu·lu·sá·kit

png
:
sigasig sa trabaho.

bu·lu·sán

png |[ ST búlos+an ]
:
maliit na ukà o lubak sa daan na likha ng malakas na ulan.

bu·lú·san

png |[ búlos+an ]
:
sa pandayan, ang mekanismong panghihip ng hangin para patuloy na mag-alab ang bága : BUBULÚSAN, SUPLADÓR1

bu·lú·sok

png
1:
paglalandas pababâ ng anumang mula sa himpapawid
2:
paglubog ng paa sa putik
3:
patulis na pagbagsak sa likido ng isang biluhabâng bagay
4:
sagitsit ng palaso o bála sa hangin.

bú·lus-ta·gák

png
:
gatâ ng niyog na labis ang pagkaluto at timplang asin.

bu·lus·wák

png

bu·lút

png |Med |[ Tau ]
:
pamamagâ ng bayág.

bu·lú·tong

png |Med
1:
nakahahawang sakít sanhi ng virus na variola, lumilikha ng mga bilóg na pasâ sa balát, at nag-iiwan ng pilat : BALÚTONG, BULÚTUNG, BURTÓNG, BÚTI4, BUTÍ, GULUTÓNG, PÁNDOK, POKÔ, POX, SMALLPOX, TUSTÓS3, VARIOLA
2:
anumang tulad ng pasâng likha ng naturang sakít : BALÚTONG, BULÚTUNG, BURTÓNG, BÚTI4, BUTÍ, GULUTÓNG, PÁNDOK, POKÔ, POX, SMALLPOX, TUSTÓS3, VARIOLA

bu·lú·tong-tú·big

png |Med
:
nakahahawang sakít, nagdudulot ng lagnat at makakatí at namamagâng pantal, sanhi ng virus na herpes zoster, at karaniwang nakukuha sa batà na nagiging imyun sa sakít na ito pagkatapos magkaroon nitó ; higit na mahinà kaysa bulutong : CHICKENPOX, DÁLAP, HANGGÀ, TUKÔ2, VARICELLA

bu·lú·tung

png |Med |[ Kap ]

bu·lu·wág

png |[ ST ]
:
pagbuwág ng gusali — pnd bu·lu·wa·gín, mag·bu· lu·wág.

bu·lu·wás

pnd |bu·lu·wa·sán, bu·lu· wa·sín, i·bu·lu·wás |[ ST ]
:
itaas ang pamingwit para mabatid kung nakahúli na ng isdâ.