gara


ga·rà

png |[ ST ]

ga·ráb

png |[ Hil ]

gá·rad

png |[ Ilk ]

ga·rad·gád

png |[ Ilk ]

ga·rá·gay

png |[ Bik ]
:
mahabàng lubid na ginagamit sa pagmimina ng ginto.

garage (ga·ráds)

png |[ Ing ]

ga·ra·há·han

pnr |[ Hil ]
:
takót sa magiging bunga ng plano, desisyon, o anumang bagay.

ga·ra·há·na

png |Asn |[ Mrw ]

ga·rá·he

png |[ Esp garaje ]
:
himpilan o silungan ng mga sasakyang de-motor gaya ng awto, trak, at katulad : GARAGE

ga·ra·i·gí

png |[ Ilk ]
:
halinghing ng kabayo.

gá·rak

png

ga·rak·gák

png |[ Ilk ]

ga·ral·gál

png
1:
tono ng pagsasalita kapag may sipon o may nakabará sa lalamunan — pnr má·ga·ral·gál
2:
Mek tunog ng mákiná na palyado — pnr má·ga·ral·gál.

ga·rá·mi

png |Bot |[ Iba Ilk ]

ga·ram·páng

png |[ Ilk ]
2:
masamâng babae.

ga·ram·pi·ngát

png |[ Ilk ]

ga·ránd

png |Mil |[ Ing ]
:
ripleng 76.80 sm ang kalibre at 8.56 libra ang bigat.

gá·rang

png |[ Mrw ]

ga·ra·níl

png |[ Esp ]
:
varyant ng gramíl.

ga·ran·táng

png |Bot |[ Tbw ]

ga·rán·ti·sá

png |[ Esp garantiza ]
:
garantíya4 — pnd ga·rán·ti·sa·hán, i·ga·rán·ti·sá, mág·ga·ran·ti·sá.

ga·rán·ti·sá·do

pnr |[ Esp garantizado ]
1:
tiyak na mahusay o magalíng
2:
walang mintis.

ga·ran·tí·ya

png |[ Esp garantía ]
1:
bagay na ipinananagot sa isang pagka-kautang o pagkakawala : GUARANTEE, SÁLAG3 Cf SANGLÂ, SURETY
2:
pag-akò o pagsagot sa kasalanan ng iba : GUARANTEE, SÁLAG3
3:
takda ; taning o pa-nahong sinasagutan
4:
pagtiyak na mahusay o walang sirà : GUARANTEE, GARÁNTISÁ, SÁLAG3
5:
warranty — pnd ga·rán·ti·ya·hán, gu·ma·rán·ti·yá.

gá·ran·tór

png |[ Ing guarantor ]

ga·rá·pa, ga·ra·pà

png |[ Esp garrafa ]
:
maliit na bote, karaniwang sinisidlan ng gamot : BOTÉLYA2

ga·ra·pál

pnr
1:
walang pakundangan ; hindi nahihiya
2:
magaspang ang ugali.

ga·ra·pá·ta

png |Zoo |[ Esp garrapata ]
:
maliit na kulisap (Pulex irritans ) na walang pakpak, walang matá, at kahawig ng pulgas, karaniwang makikíta sa áso, pusa, kalabaw, at iba pa : TICK1

ga·ra·pát·so

png |Zoo |[ Esp garapacho ]
:
uri ng pawikan o pagong.

gá·ra·pét·se

png |Zoo |[ Esp garapeche ]
:
malapandóng diláw.

ga·rá·pin·yé·ra

png |[ Esp garrafiñera ]
2:
ice creamer.

ga·ra·pí·to

png |Zoo
:
maliit na kulisap na kahawig ng pulgas.

ga·ra·pón

png |[ Esp garafón ]
:
sisidlan na babasagin, karaniwang maluwang ang bunganga at pinaglalagyan ng kendi, tinapay, asukal, at iba pa : GARÁPINYÉRA Cf GARÁPA

ga·rás

png |Med |[ Seb ]

ga·ra·sí·gas

png |Bot |[ Ilk ]

gá·rat

png |[ Bik ]

gá·raw

png |[ Hil ]
:
matalim at matulis na bagay sa bukana ng baklad.

ga·ráw-at

png |Ana |[ Ilk ]
:
bahagi ng katawan na nása pagitan ng paypay.

ga·ráy

png |Ntk
:
sinaunang sasakyang-dagat.

gá·ray

png
1:
Lit [Seb] tulâ
2:
Lit [Seb] saknóng
3:
[ST] gamit na ipinahiram at gagamitin para sa dote.

ga·ray·gá·day

png |[ War ]
:
mabulaklak na salita.

gá·ray-gá·ray

png |Lit |[ Tbn ]