bali


ba·lí-

png |[ ST ]
:
kataga na nagpapahayag ng pagkakatulad, hal balihanda, balibagyo.

ba·lì

png
1:
pagkaputol ng anumang matigas na bagay
2:
Med pílay var barì, barî

ba·lî

pnr
2:

ba·lî

png
:
hindi gaanong malakíng matong at ginagawâng imbákan ng palay, mais, at iba pa.

bá·li

png |[ ST ]
:
sisidlang imbakan ng palay.

ba·li·ad-ád

pnr
:
biglang pagbaligtad sa batà, karaniwan kung nag-aalboroto.

ba·li·án

png |[ ST ]
:
varyant ng balyán.

ba·li·a·táng

png |Ana |[ War ]
:
hugpungan ng balakang at hità.

ba·li·á·wit

png |Zoo

ba·lí·ba·bát

png
1:
sibat na ginagamit bílang armas
2:
Isp magaang sibat.

ba·lí·bad

png |[ Seb ]

ba·lí·bad

pnd |[ Hil Seb ]
:
magpalusot o magdahilan.

ba·li·bág

png |[ Kap Seb Tag ]
:
hágis o paghagis.

ba·lí·bag

png |Zoo
:
uri ng bubuyog : BAGIBÁNG

ba·li·bá·go

png |Bot |[ Seb Tag ]
:
halámang (Hibiscus tiliaceus ) nabubúhay sa dalampasigan at agwahe.

bá·li·bá·li

png |Mtr
:
malakas na pabugso-bugsong hangin na umiihip nang paikot at pabalik-balik Cf BUHÁWI, ÍPUÍPO

bá·li-bá·li

pnr
:
varyant ng bále-bále.

bá·li-ba·lí·an

pnr |[ ST ]

ba·lí·bang

png |[ ST ]
:
pagtatápon ng pamalò o patpat.

ba·lí·bar

png |[ ST ]
1:
panghihingi ng paumanhin sa pamamagitan ng paikot-ikot na kuwento
2:
pagkaligaw ng landas.

ba·li·bá·ran

png |Bot |[ War ]
:
uri ng gabe na matigas.

ba·lí·bas

pnd |ba·li·bá·sin, i·ba· lí·bas, mag·ba·lí·bas
:
ihagis na paitaas : HABÓY

ba·li·bát

pnr
:
walang katuwiran.

ba·li·bát

png |Mit |[ ST ]
:
ahas na dalawa ang ulo.

ba·lí·bat

png
1:
[ST] paghahampas ng kahoy o kawayan hábang hawak ito sa dulo

ba·lí·bid

png |[ Kap Tag ]
:
lubid, pisi, o alambre na ipinulupot sa isang bagay Cf BILÍBID

ba·li·bít

png |Zoo |[ ST ]
:
uri ng tulya var balibír

ba·lí·bit

png |Zoo
:
lamandagat na kaangkan ng mga kabibe, tahong, at iba pa var balibír

ba·lí·bol

png |[ ST ]
1:
Kar kasangkapan ng anlowage na ginagamit sa pagbutas nang pabilóg sa kahoy o tabla : ALÍSNA, BÁBAK2, BALBIKÉ, BARÉNA, BARÍNA, BÚLNOS, DRILL2, LÍKOP1, PANGÍKIG2 var balibúl, bulíbol
2:
natatanging kasangkapan na ginagamit ng mga magnanakaw
3:
isang uri ng sepilyo na ginagamit upang mara-hang masungkit ang loob ng tainga.

ba·li·bót

png |Zoo |[ Seb ]

ba·lí·bot

png |[ ST ]
:
paulit-ulit na pagsisiyasat o paghahanap sa bagay-bagay sa proseso ng pananaliksik.

ba·líd

png |Bot
1:
uri ng palay at bigas
2:
dahon ng ilahas na buyo var balig
3:
Bot [Hil] kundól.

bá·lid

pnr |[ Kap ]

ba·li·das·yón

png |[ Esp validacion ]

ba·líd·bid

png |Zoo |[ War ]
:
palikpík sa likod.

ba·líd·ha

png |[ Hil ]

ba·lid·há·ron

pnr |Bat |[ Hil ]
:
pinahihintulutan ng batas.

bá·li·dó

pnr |[ Esp valido ]
1:
may batayan : VALID
2:
nagbubunga ng nilaláyong resulta : VALID
3:
may puwersa o bisà : VALID
4:
legal na tinatanggap : VALID
5:
hindi pa pasó o hindi pa umaabot sa petsa ng pagkawala ng bisà : VALID
6:
Pil sa lohika, argumento na may mga kondisyong nagpapahiwatig ng kongklusyon : VALID

ba·lid·yâ

png |[ ST ]
1:
pagpasok sa isang kontrata hinggil sa malayòng lupain
2:
pagpalò ng isang tao gamit ang isang sandata dahil sa gálit
3:
pangangalakal ng huwad na bagay.

bá·lig

png |Bot |[ ST ]
:
mga dahon ng buyo mula sa kabundukan na mas mainam kaysa litlit.

ba·lí·ga

pnd |ba·li·gá·han, mag·ba· lí·ga |[ ST ]
1:
magkuwénto ; magtsísmis
2:
alamin ang búhay ng iba.

ba·li·gáng

png |Bot |[ Bik ]

ba·líg-ang

png |Bot |[ Bik ]

ba·lí·gat

png |Ana |[ Kap ]

ba·li·gaw·gáw

pnr |[ Ilk ]

ba·li·ga·yà

png |[ Ilk Pan ]
:
laro ng kalalakíhan kapag may kasalan na pagandahan ng kilos at paramihan ng palakpak hábang nagbabayo ng palay.

ba·lig·hô

pnr
1:
laban sa katuwiran : ABSÚRD1, ABSÚRDO
2:
Lit may bisà na laban sa katuwiran at katawa-tawa : ABSÚRD1, ABSÚRDO

ba·líg·hot

png |[ Hil Seb War ]

ba·lig·ná·to

png |Psd |[ Ilk ]

ba·lig·tád

pnr |[ Kap Tag ]
1:
nása labas ang dapat nása loob, halimbawa sa baligtad na damit : BALIKÁD, BALIKTÁD, BALISKÁD2, BALIT-ÁD, PIGÁR2, TALIBÁD, TALIKWÁS1 var baliktád
3:
iba pang katulad na magkapalit na ayos o katayuan — pnd ba·lig·ta·rín, bu·ma·lig·tád, i·ba·lig·tád.

bá·lig·tá·ran

png |Bot
:
palumpong (Clerodenron quadriloculare ) na tuwid at malago Cf BAGÁWAK

bá·lig·tá·ran

pnr |[ baligtad+an ]
:
maaaring magkapalitan ng posisyon.

ba·lig·tá·rin

pnr |[ baligtad+in ]

bá·lig·tá·rin

png |Bot |[ ST baligtad+ in ]
:
isang uri ng maliit na punongkahoy.

ba·líg·tos

png |[ Seb War ]

ba·lig·wás

png |[ ST ]

ba·lig·yá

png |[ ST ]

ba·lig·yà

png |Kom |[ Hil Seb Tag War ]

ba·lig·yâ

png |Kom |[ Hil Tag ]
1:
tao na pumupunta sa bahay-bahay para maglako ng paninda
2:
Kom pakikipagpalitan ng kalakal o serbisyo sa ibang kalakal o serbisyo nang hindi gumagamit ng salapi : BALIGYÀ1, BARTER, ENSÉMA, TÚWAY1

ba·lí·ha

png |[ Esp valija ]
1:
maleta o pambiyaheng bag
2:
bag ng mga sulat o koreo.

ba·li·han·dà

png |[ ST ]
:
pag-aalagà, pag-aarugaâ.

ba·li·han·dâ

png |[ ST ]

ba·li·han·dâ

pnr

ba·li·han·tót

png

ba·lí·hi

png |Bot

ba·lí-ing

png |Mus |[ Isg ]

ba·lík

png |pag·ba·ba·lík |[ Ilk Kap Mag Pan Tag ]
1:
pagtúngo sa pinanggalingan
2:
pag-uulit sa isang gawain, gaya ng balík-áral, balik-surì
3:
pagbibigay ng bagong búhay, lakas, pag-asa, at katulad, gaya sa pagbabalik ng malay o pagbabalik ng dáting anyo — pnd ba·li·kán, bu·ma·lík, mag·ba·lík.

ba·li·kád

pnr |[ War ]

ba·lí·ka·ká

pnd |[ Hil ]
:
ibuka ang mga paa ; ibuyangyang.

ba·li·kang·káng

png |[ Ilk ]

ba·lík-á·ral

png
:
muling pag-aaral sa dáting aralin, karaniwan, bílang paghahanda sa pagsusulit : REPÁSO, REVIEW3

ba·li·ka·ráp

png |Bot

ba·li·ka·ró

png
1:
Med balát na magaspang at namumutî, sanhi ng gasgas o sakít sa balát
2:
Ana balát na may nakatayông balahibo dulot ng lamig, pagkagulat, at iba pa Cf KILÁBOT

ba·li·kás

png
1:
[Seb] alimurá
2:
[Pan] sábi1

ba·lí·ka·si·yáw

png |Zoo
:
uri ng ibon (Dicrurus balicacius ) na halos itim ang kulay, mahabà ang buntot at matibay ang tuka, at kumakain ng insekto : BALIÁWIT, DRÓNGO, SUNODAMÒ

ba·li·kas·kás

png |[ ST ]
1:
pagbabalát nang buong hinahon : BALIKOSKÓS
2:

ba·lí·kat

pnd |ba·lí·ka·tin, bu·má· li·kat, i·sa·ba·lí·kat
:
ubos-káyang tupdin ang tungkulin o gawain.

ba·lí·kat

png |[ Kap Tag ]
1:
Ana bahagi ng katawan ng tao o hayop sa magkabilâng panig ng leeg na kina-uugnayan ng dalawang bisig : ABÁGA, PAGÓ, SÚGBONG, SHOULDER1, TAKÉB2, WÁGA2
2:
Zoo sa hayop, itaas ng unaháng paa ng baboy, tupa, at iba pa
3:
habà ng lupa na malapit sa sementadong daánan ng sasakyan
4:
bahagi ng kasuotan na tumatakip sa balikat
5:
anumang bagay na kahawig ng hubog ng balikat, gaya sa balikat ng bote at bundok.

ba·li·ká·ta

png |Mus |[ Ted ]
:
awit sa pag-aayos ng hidwaan.

bá·li·ka·tán

pnd |i·bá·li·ka·tán, mag·bá·li·ka·tán
:
magtulungan sa gawain.

ba·li·ká·ut

pnr |[ ST ]
:
matigas ang ulo at walang sinusunod kundi ang sariling nais.

ba·li·káw

png
1:
Mek roskas ng tornilyo : BALIKAWKÁW, BALIKÚ, KILLÓ, NILÚBIR
2:
paikid na anyo, gaya ng ikid ng lubid.

ba·li·káw

pnr
:
may anyo ng sunod-sunod at tíla umiikot na kurba, gaya ng corkscrew at dulo ng balíbol : TUÍS Cf SPIRAL

ba·li·ka·wáng

png |Ana |[ Hil ]

ba·li·kaw·káw

png |[ ST ]

ba·li·káy

png |[ Mar ]

bá·lik-bá·lik

png |Bot |[ Tag ]

ba·lik·bá·yan

png |[ balík+báyan ]
:
tao na umuwi o dumalaw sa pinagmulang bayan o bansa.

ba·li·kéng

png |[ Bon ]
:
bilóg na basket, parisukat ang puwit, may kahoy na salalayan, at ginagamit na sisidlan ng kamote, kanin, gulay, at katulad.

ba·lik·ha·ráp

png |Bot |[ ST ]
:
uri ng damó.

ba·lík·haw

png |Ana |[ Hil Seb ]

ba·lik·háy

png |[ Hil ]

ba·lik·hú·say

png |[ Seb ]
:
muling paglilitis.

ba·lik·lo·ób

png |[ ST ]
:
panunumbalik o pagbabago ng isip tungo sa mabuti o sa masama.

ba·li·kô

pnr |[ Seb Tag ]

ba·li·kóg

pnr |[ Seb ]

ba·li·ko·kò

png |[ ST ]
:
pag-awit na pinalalabas sa lalamunan.

ba·li·ko·kô

png |[ ST ]
:
pagbalukot sa pakò o tagâ.

ba·li·ko·kót

png |[ ST ]
:
pagpapasabi sa iba’t ibang tao.

ba·li·kóng·kong

png |Mus |[ ST ]
:
awit hábang namamangka.