salu


sa·lù

png |Ana |[ Kap ]

sa·lu·bá·sib

png |[ Kap ]

sa·lu·ba·yó

png |Mek |[ salo+bayo ]
:
shock absorber.

sa·lu·bi·ló

png |[ ST ]

sa·lu·bit·bít

png |[ ST ]
:
bagay na dalá-dalá katulad ng regalo, o bagay na nais ipagbili.

sa·lu·bóng

pnr
:
nagtagpo mula sa magkasalungat na dalawang daloy o panig.

sa·lú·bong

png |[ Kap Tag ]
1:
pag·sa·lú·bong pagkilos upang tanggapin ang panauhin : ABÉT, DAMPÓG, SÁBAT, SABÉT, SAGANÂ, SINUGÁTAN, SÚGAT4, TARIMÂ
2:
pag·sa·sa·lú·bong pagtatagpô1
3:
sinumang tagatanggap ng panauhin — pnd mag·sa·lú·bong, pa·sa·lu·bú·ngan, sa·lu·bú·ngin.

Sa·lú·bong

png |Tro
:
pagtatanghal tuwing Linggo ng Pagkabuhay na nagtatampok sa pagtatagpo ng estatwa ni Kristo at ni Birhen Maria : ALELÚYA, PADÁFUNG, PAGKABÚHAY3, SÚGAT

sa·lub·sób

png
1:
[Bik Hil Seb Tag] maliit na piraso, gaya ng kahoy na napilas o nahiwalay sa pinakakatawan : BASÚNI, BISLÁK, BISUÓL, ESPÍNA2, SÓRIB, TIÓNAY var salugsog Cf GATÍD
2:
Med munting sugat na bunga nitó : SORYÁNG, SUBYÁNG

sa·lúd

png |[ Esp ]

sa·lú·do

png |[ Esp ]
1:
púgay1 o pagpupúgay : SALUTE1
2:
Mil paglalagay ng kamay sa noo o pagpapaputok bílang pagpupugay : SALUTE1

sa·lud·sód

png
1:
kasangkapan para sa paghukay sa ugat ng damo at haláman

sa·lúd·sud

png |[ Ilk ]

sa·lúg

png |[ Hil ]

sa·lu·gá·sig

png |[ Ilk ]
:
huni ng ibon tuwing bukang-liwayway.

sa·lug·bó

png |[ ST ]

sa·lú·gi

png |[ Kap ]
:
ílaw1 o ilawán.

sa·lug·mók

png |[ ST ]
:
pakikisali sa isang bagay kahit hindi tinatawag.

sa·lug·sóg

png
2:
[Bik Ilk] varyant ng salubsób
3:
pagtatapal ng maliliit na kawayan sa pinagdugtungan ng bangka
4:
hindi maayos na pagsusulsi sa damit.

sa·lu·ka·lák

png |[ ST ]
:
tortang gawa sa arinang bigas at gata ng niyog.

sa·lu·kam·báng

png |[ ST ]
:
paha sa tiyan.

sa·luk·bít

pnr |[ Kap Tag ]
:
nakasuksok sa sinturon o itinaas ang palda hanggang baywang Cf SUKBÍT

sa·lu·két

png |[ Ilk ]
:
anumang bahagi ng dingding na maaaring pagsuksukan.

sa·lu·kí·gi

png |Bot |[ ST ]
:
punongkahoy na ang balát ay ginagawang sabon at tinatawag na gugo.

sa·luk·ná·ngan

png |[ Ilk ]
:
tagiliran ng hayop.

sa·lú·koy

png |[ ST ]
:
salitang-ugat ng kasalukúyan, ang nagaganap ngayon na gawain o pangyayari.

sa·luk·sók

png
:
paglilinis hanggang sa kasulok-sulukan.

sa·luk·sók

pnr
:
dinadalá nang nakasuksok sa sinturon, karaniwang sandata.

sa·lú·kub

png |[ Ilk ]

sa·lu·lò

png |Ark
:
alulod na gawâ sa kawayan.

sa·lú·log

png |[ Ilk Pan ]
1:
2:
kawayang túbo ng tubig.

sa·lum·ba·bâ

png |[ saló+ang+babâ ]
1:
Med benda na sumasalalay sa braso : GAMBÂ
2:
benda na nakapalibot sa ulo ng patay mulang babà hanggang tuktok ng ulo : GAMBÂ

sá·lum·pá·pak

png |Bot |[ Pan ]

sa·lum·pi·ngáw

png |Bot |[ Ilk ]
:
murà at payat na suloy ng kawayan.

sa·lum·póng

png
:
pag-uumpugan ng mga ulo.

sa·lúm·som

png |[ Seb ]

sa·lú·nga

png
1:
kilos o daloy na salungat
2:
pag-akyat sa mataas na pook.

sa·lu·ngán

png |[ salong+an ]
:
kaluban o suksukan ng pana.

sa·lu·ngát

pnr
1:
laban sa anumang puwersa, hal salungat sa hangin, sa kahirapan, o sa idea : ANTITÉTIKÓ, BANGBÁNG, CONTRARY1, SALANSÁNG1, SALUNGSÓNG, SÓPAK, SUNGPÁ, SUPÁDI Cf LÁBAN
2:
ginawâ ang isang bagay sa paraang lihis sa karaniwan, hal inahit ang buhok sa ulo pataas.

sá·lu·ngá·tan

png |[ salungát+an ]
:
anumang hindi maayos na ugnayan ng dalawa o mahigit na panig : CONFLICT, DIPERÉNSIYÁ2, LABANÁN1, HIDWÀAN1

sa·lung·gú·hit

png |[ saló+na+gúhit ]
:
linyang tuwid na nakapailalim sa isang titik, salita, numero, at katulad : RÁYA2, UNDERLINE1

sa·lung·ká·wit

png
1:
suporta na nakasabit sa taas
2:
baluktot na bagay, gaya ng kawit ng sungkit
3:
kawayang inilalagay sa balikat at nagdadalá ng anumang bagay.

sa·lung·káy

png
1:
pagtungkab ng bató sa ilog sa paghahanap ng mga isdang nakatago
3:
Bot isang uri ng palay.

sa·lung·ki·pót

png |Heo
:
pulô o lupain na makitid, pahabâ, at may mga ilog sa mga gilid.

sa·lung·kít

png |[ Kap ST ]
2:
laro ng mga kabataan na may sigay.

sa·lú·ngo

png |Zoo
:
alinman sa mga lamándagat sa class Echinoderm na habilog, may malutóng na talukab at nababálot ng masinsin at matalim na tinik : SEA URCHIN, TIRÍK Cf TAYÚM

sa·lung·sóng

png
1:
tulay sa barko at daungan
2:
tao na sumusundô o sumasalubong
3:
pagtupi sa dahon ng buyo matapos lagyan ng apog
4:
paglalayag laban sa hangin o alon.

sa·lung·sóng

pnr

sa·lu·nò

png
:
pagsundo o pagkaon sa panauhin.

sa·lún·sun

png |[ Kap ]

sa·lu·pá

png
:
kawayang pinaghugpong.

sa·lu·pa·ka·ná

pnr |[ ST ]
:
malaswa o bastos sa pananalita.

sa·lú·pil

png |[ ST ]
1:
dagdag na sapin sa ilalim ng sisidlan ng mga butil
2:
pagsiksik ng sisidlan upang magkasiya pa ang iba.

sa·lu·ping·píng

png |Zoo |[ Ilk ]
:
palikpik sa tiyan.

sa·lu·pi·nít

png |[ ST ]
2:
masamâng tao
3:
masamâ ang pagkakatunaw
4:
búko ng punongkahoy
5:
tao o halaman na hindi maayos ang paglaki.

sa·lup·sú·pan

png |[ Kap ]

sa·lú·put

pnr |[ Kap ]

sa·lu·ra·pâ

pnr |[ salo+dapa ]
:
labis na humaling.

sa·lú·ray

png |Mus |[ Ata ]

sa·lú·ro

png |[ War ]

sá·lu·sá·lo

png |[ sálo+sálo ]

sa·lú·sog

png
1:
paglusong sa ilog upang maghanap ng isang bagay
2:
pagdadraga sa tubigan upang hanapin ang isang bagay.

sa·lú·sol

png
:
pag-aalis ng anumang nása ilalim sa pamamagitan ng daliri.

sa·lu·sù

png |[ Kap ]

sa·lu·tas·yón

png |[ Esp salutacion ]
1:
batì ng pagpupugay : SALUTATION
2:
batìng pambungad : SALUTATION

salutation (sa·lu·téy·syon)

png |[ Ing ]

salutatorian (sa·lu·ta·tór·yan)

png |[ Ing ]
:
estudyanteng nagtapos bílang pangalawa sa valedictorian.

salute (sa·lút)

png |[ Ing ]

sa·lu·wáy

png |[ ST ]
1:
pagpasan ng isang bagay na nakasabit sa isang pingga
2:
pagkukrus ng mga kamay kapag umiinom.

sa·lú·yot

png |Bot |[ Ilk ]
:
haláman (Corchorus olitorius ) na nakakain at masustansiya ang dahon.

sa·luy·sóy

png |Heo