gay


gay (gey)

png |[ Ing ]

gay (gey)

pnr |[ Ing ]

gá·ya

pnb |ka·gá·ya
:
malimit sinusundan ng ng, túlad o katulad.

gá·ya

png |pag·gáya
1:
pagtúlad o pag-sunod sa kilos o gawâ ng iba : HILÌ2, ULÍR Cf PÁNGGAGÁYA — pnd ga·yá·hin, gu·má·ya, i·gá·ya, máng·ga·ya
2:
[ST] pagsulyap, pagpinsalà gamit ang paningin.

gá·yad

png
1:
Psd sígin1
2:
paghila o pagkaladkad ng kola ng trahe sa sahig var gáyar
3:
[Bik] gílid1
4:
[Ilk Tau] habà o lápad ng tela.

ga·ya·gà

png |[ ST ]
:
udyok o pag-udyok.

ga·yá·ga

png
1:
[Kap] lígat
2:
[Iba Pan] sayá1

ga·yá·gay

png
1:
[ST] hímok o himok ; pagpapasigla
2:
[Ilk] simula ng ulan.

ga·yák

png |[ Bik Kap Tag ]
4:
paghahanda sa papaalis — pnd ga·ya·kán, gu·ma·yák, i·ga·yák, mág·ga·yák.

gáy ak

pnr |[ Ilk ]

gá·yam

png
1:
[ST] pagsulat na walang-kahulugan o layunin

ga·ya·mán

png |Zoo |[ Pan ]

ga·yá·man

png |Zoo |[ Ilk ]

ga·yán

pnb
:
varyant ng ganiyán.

ga·yáng

png |[ Ilk Kap Pan ST ]

gá·yang

png |Zoo |[ Ifu ]
1:
manok na kulay itim

ga·yáng·ga·yáng

png |[ ST ]
:
sisidlan na pinaglulutuan ng langis.

ga·ya·ón

pnh |[ ST gáya+niyaon ]

ga·ya·rí

pnb |[ gáya+niri ]
:
sa ganitong paraan ; sa ganitong ayos.

ga·yás

png |Heo
:
lupang mabuhangin.

gá·yas

png
1:
dibuho o disenyong nakapatong sa ibabaw ng anuman
3:
[ST] malaking bunton ng damit.

gá·yat

png
:
paghiwa nang manipis at makitid sa karne, isda, gulay, at katulad : DÁLIP Cf GILÍT — pnd ga·yá·tin, gu·má·yat, mag·gá·yat.

ga·ya·tán

png |[ gáyat+an ]
:
tabla o kahoy na ginagamit sa paggagáyat Cf SANGKÁLAN

ga·yat·gát

png |[ ST ]
:
paghiwang higit na manipis sa gáyat — pnd ga·yat·ga· tín, gu·ma·yat·gát.

gay·gáy

png
:
galúgad1 — pnd gay·ga·yín, gu·may·gáy, i·páng·gay·gáy.

gay·gáy

pnr
1:
[ST] nalibot na halos ang lahat ng dako2
2:
[ST] sirâ ang maraming bahagi.

gáy·gay

pnr
:
[Pan] lamuráy.

Gáy·ga·yó·ma

png |Mit |[ Tng ]
:
dalagang bituin na nagbabâ ng basket mula sa langit upang kunin ang mortal na si Aponitolaw.

gáy·ho

png |[ Hil ]

ga·yi·án

pnb |[ ST gáya+niyan ]

ga·yin·dù

png |Zoo |[ Kap ]

ga·yó-ga·yó

pnd |ga·yo-ga·yu·hín, í·ga·yó-ga·yó |[ ST ]

ga·yó·goy

png |[ Ilk ]

ga·yón

pnr |[ Seb ]

ga·yón

png
1:
[Bik] gandá1
2:
[Hil] palamutî
3:
[Pan] maingat na paglilipat ng isang bagay.

ga·yón

pnb
:
sa ganoong paraan.

ga·yón

pnh
:
varyant ng ganíyon, katulad ng bagay na malayò sa nag-uusap.

gay-ón

pnh
:
pinaikling anyo ng gayundín ; katulad din.

ga·yóng

png |[ Ilk ]

gá·yong

png |Ntk |[ ST War ]
:
sagwán ng malaking sasakyang-dagat.

ga·yós

png |Bot |[ ST ]
:
namî (Dioscorea bispida ) na kauri ng baging.

ga·yót

png
1:
matigas-tigas at malutóng na kalagayan ng lutòng pagkain ; pagkamahilaw-hilaw — pnr ma·ga·yót
2:
[ST] gabe na walang lasa dahil pangit at matigas
3:
[ST] babaeng malaswa
4:
Kol pagiging makunat dahil matanda na.

ga·yu·bá·no

png |Bot |[ Pan ]

ga·yú·goy

png |[ Pan ]

ga·yú·ma

png
1:
kapangyarihang umakit o magpaibig sa isang tao : AMÁYAT, CHARM2, DIKÁ1, ENGKÁNTO2, LÉMAY, LUMÁY, PANAGÁYAT, SALINDÚGOK
2:
anumang bagay na mapang-akit : CHARM2

ga·yúm·pa·mán

pnt |[ gayón+pa+man ]

gá·yun

png |[ Mag ]

ga·yun·dín

pnt pnb |[ gayón+din ]
:
katulad din.

ga·yun·mán

pnt pnb |[ gayón+man ]
:
sa kabilâ ng ; ngunit : GAYÚMPAMÁN, QUAND MEME, YET6

gay-yáng

png |[ Ifu ]
:
katutubòng sandata na gawâ sa metal at ginagamit sa pangingisda.

gay·yém

png |[ Ilk ]

gáy·yem

png
1:
[Igo] pagsasakripisyo ng apoy upang payapain ang espiritu na kumaibigan sa isang tao at naging sanhi ng pagkakasakít nitó
2:
[Ilk] kasáma.