sin


sin

png |[ Ing ]
:
sála1 o kasalanan.

sin-

pnl
:
varyant ng sing- na ginagamit sa mga salitâng nagsisimula sa d, l, r, s, at t hal, sindami, sinliit, sinramot.

si·ná

pnt
:
pantukoy na panao at an-yong pangmaramihan ng si hal, “sina Will, Grace, at Jona ” : DA, DI, SA, SÁRI, SIRÁ

si·nâ

pnh |[ Hil ]

sí·na

png |[ Hil ]
:
dáyo1 o dayuhan.

si·na·ba·ló

png |[ Ilk ]
:
suman sa Caga-yan na nakabálot sa buhò sa halip na dahon ng saging.

si·na·ba·tán

png |Sin |[ s+in+abat+an ]
:
banig na may iba’t ibang kulay o di-senyo.

si·na·bú·gan

png |Sin |[ s+in+abog+an ]
:
kumot na may iba’t ibang kulay o di-senyo.

sí·nag

png |[ Bik Ilk Kap Pan ST ]
2:
Pis anumang linya na pinag-mumulan ng liwanag : ÁSLAG, RAY1, SÁNAG, SILÁHIS, SÍLAK3 — pnd ma·si·ná· gan, su·mí·nag
3:
korona o adorno sa ulo na inilalagay sa mga santo.

si·na·gáy·say

png |[ Pan ]

si·nag·dán

png |[ ST ]
:
isang uri ng san-data.

si·ná·ging

png |Bot |[ ST ]
:
isang uri ng palay na tulad ng saging.

si·na·git·lóng

png |[ ST ]
:
isang uri ng kumot na mula sa Hapon.

si·na·gó·ga

png |[ Esp ]
1:
templo ng mga Hudyo : SYNAGOGUE
2:
asamblea ng mga naturang tao : SYNAGOGUE
3:
pook para sa pagsamba o pagtang-gap ng instruksiyon : SYNAGOGUE

Sinai (sáy·nay)

png |Heg |[ Ing ]
1:
tang-way sa hilagang silangan ng Egypt, sa hilagang dulo ng Dagat Pula sa pagitan ng mga golpong Suez at Aga-ba
2:
bundok sa timog ng Sinai at ayon sa Bibliya, doon tinanggap ni Moses ang Sampung Utos.

si·ná·ing

png |[ s+in+aing ]

si·nak·láng

pnr |[ ST ]

si·nak·lób

png |[ Ilk ]

si·ná·kob

png |[ Pan ]

si·na·kót

png |[ War ]

si·nak·sák

png |Zoo |[ ST ]
:
isang uri ng ibon.

si·nák·sak

png |Zoo |[ Seb War ]

si·ná·la

png |Sin |[ ST ]
:
estilo ng pasô.

si·na·lam·pá·ti

png |Say |[ Bik ]
:
sayaw matapos ang kasalan.

si·na·la·pú·sop

png |[ Ilk ]
:
kakaníng malagkit, binalot sa buri, at inilalagay sa kawayan, ipinapatong sa salaan, at pinakukuluan sa banga.

si·na·lé·pa

png |Gra |[ Esp sinalefa ]

si·na·lí·gan

png |[ Seb ]

si·na·lor·sór

png |[ ST ]
:
isang uri ng ka-kanin.

si·na·mák

png |[ Hil ]
:
sukà na may sili, paminta, at bawang.

si·na·mát

png |[ ST ]
:
platong gawa sa nilálang mga dahon ng palma.

si·na·máy

png |[ Hil Ilk Pan Seb ST ]
:
telang maluwag ang hábi, karaniwang yarì sa abaka : PÚ-RAW1, SAG-UTÓN, SINAMÉ Cf PINUKPÓK, TAYÚD

si·na·ma·yé·ra

png
:
sa panahon ng Es-panyol, babaeng nagtitinda ng tela.

si·na·mé

png |[ Kap ]

si·nam·gang

png |Bot |[ Seb ]

si·na·mò

png |[ Hil ]

si·na·mó·mong-súng·song

png |Bot |[ Esp cinamomo+Tag ng-sungsong ]
:
punongkahoy (Aglaia odorata ) na tu-mataas nang 4-7 m at ginagamit na pampabango ang bulaklak.

si·na·móng

png |[ ST ]
:
isang uri ng mala-king sisidlan.

si·na·móng

png |[ Tsi ]
:
uri ng malakíng tapayan Cf GUSI

si·nam·pa·kán

png |[ ST s+in+ampak+ an ]

si·nam·pa·lú·kan

pnr |[ s+in+ampalok+ an ]
:
sinigang na sampalok ang pam-paasim.

si·nan-bi·to·won

png |Sin |[ Kal ]
:
disen-yong bituin ng plawta.

si·nan-dáy

png |[ ST ]

si·nan·dó·yong

png |Bot |[ ST ]
1:
isang uri ng palay na madikit
2:
uri ng tu-bóng makulay.

si·na·ngág

png |[ s+in+angág ]

si·na·ngá·yan

png |[ Seb ]

si·náng-a·yú·nan

pnr |[ s+in+ang-ayon+an ]
:
tumutukoy sa binigyan ng pagsang-ayon : PINAGTÍBAY

si·nang·kí

png |Bot |[ ST ]
:
isang maba-ngong uri ng palay ng matataas na pook, ang uhay ay parang anis na mula sa Tsina.

si·nan·kó·long

pnr |Bot |[ ST ]
:
maraming sanga at dahon.

si·nan·tán

png |[ ST ]
:
isang uri ng pag-sukat sa bigat na katumbas ng 6,326 gramo o sampung káti.

si·nan·tá·nan

png |[ ST ]
:
ang bigat ng sinantán.

Sinanthropus (si·nán·tro·pús)

png |[ Ing ]
:
dáting tawag sa genus ng ilang fossil hominid na kauri ng Homo erectus, ipinangalan mula sa labíng natagpuan malapit sa Beijing noong 1926 Cf TÁONG PEKING

sí·nap

png |[ ST ]
:
pag-apaw at paglaga-nap ng tubig sa mabababàng pook.

si·na·pís·mo

png |Med |[ Esp ]
:
mustard plaster.

si·na·pót

png |[ Bik ]
:
pinagkabit na pira-so ng maruya.

si·na·pu·pú·nan

png |[ sim+pu+punô+an ]
1:
Ana malakíng bahagi ng oviduct na maaaring lumapad at kinalalag-yan ng pertilisadong ovum hábang lumalakí ito : BAHAY-BATA, MATRIS1, TA-GUANGKAN, UTERUS, WOMB
2:
isang ka-ligiran o bagay para sa pagbuo o pag-tubò ng isang bagay : MATRIX2

si·na·ra·pán

png |Zoo |[ Bik Tag ]
:
isda (class Mistichthys luzonensis ) na kiniki-lálang pinakamaliit na isdang pang-komersiyo at karaniwang matatagpuan sa Lawa ng Buhi sa Bicol.

sí·na·rúm

png |[ Bik ]

si·na·sá

png |Bot |[ ST ]
:
isang uri ng sa-ging.

sí·nat

png
1:
Med bahagyang lagnat : ALUGÚOG, HILÁNAT, LÁN-HOD, SÁNAT var sáynat

si·na·tì

pnr |[ Seb ]
1:
matalik o malapit, gaya ng kaibigan

si·na·ú·na

pnr |[ sina+una ]
1:
luma na ; wala na sa moda o uso ; lipás na : ANTIKWÁDO, ARCHAIC, ARKÁIKÓ, GÁAR, MILAÚNAN, SAGUGÚRANG var saúna
2:
noong unang pana-hon, bago ang nakaraan : ANSIYANO1, ANTIKWÁDO, GÁAR, MILAÚNAN, PRIMAL1, PRIMITIBO1, SAGUGÚRANG Cf MATANDÂ3, PREHISTORIC

sí·naw

png |[ ST ]
:
línaw o kináng.

si·na·wá

png |Bot
1:
[ST] uri ng tugi na maraming ugat
2:
uri ng abaka (Cor-dyline roxburghiana ) na may matata-bâng sanga at bungang-ugat.

si·na·wa·lì

png |Sin |[ Kap ST s+in+awali ]
:
telang hinábi na tulad ng sawali o may disenyong sawali : INAMÁKAN

si·náw-an

png |Zoo

si·na·yà

png |[ ST ]
1:
isang pagdiriwang
2:
unang húli ng bagong lambat Cf PASINAYÀ

sí·nay-gi·nay·yá·man

png |Sin Mus |[ Kal ]
:
disenyong alupihan ng plawta.

sin·ban·bó·no

png |Bot |[ ST ]
:
bulaklak ng kugon.

since (sins)

pnb |[ Ing ]

sincere (sin·sír)

pnr |[ Ing ]

sin·dák

png |[ Bik Kap ST ]

sin·dál

pnr |[ ST ]
:
naudlot o nauntol.

sin·dál

png |[ ST ]
:
paggiling ng molino o kilos na katulad nitó.

sin·dáng

png |[ ST ]

sin·dí

png |pag·sin·dí |[ Esp encender ]
:
pagsisimula o paglalagay ng ningas o liwanag, hal pagsindí ng gasera, pagsindi ng bombilya : DÁGKOT, GÁ-NGAT, IGNISYÓN2, SABRÍTAN — pnd i·sin· dí, mag·sin·dí, pa·sin·di·hín, sin·di· hán.

sin·di·ká·to

png |[ Esp sindicato ]
1:
pag-sasanib ng mga indibidwal o ng mga kompanya para sa iisang interes : SYNDICATE
2:
samahán o ahensiya na nagsusuplay ng mga akda nang mag-kakasabay sa mga peryodiko : SYNDI-CATE
3:
pangkat na bumibilí o nagpa-paupa ng ari-arian, nagsusugal, nag-paplano ng krimen, at iba pa : SYNDI-CATE, YAKÚZA

sin·dí·ko

png |[ Esp síndico ]
2:
katiwala ng titulo ng iba.

sin·dô

png |[ ST ]
:
pagputol ng isang ba-gay sa maliliit na bahagi.

sín·dol

png |[ Mrw ]

sine (sayn)

|Mat |[ Ing ]
1:
trigonometri-kong funsiyon na katumbas sa ratio ng gilid na kasalungat ng hatag na anggulo sa isang hypotenuse
2:
fun-siyon ng isang line na iginuhit sa isang dulo ng arc na perpendikular sa radius túngo sa iba.

sí·ne

png |[ Esp cinematografía ]

sine die (sáy·ni day)

pnb |[ Lat ]
:
walang tiyak na araw.

si·ne·hán

png |[ Esp cine+Tag han ]
:
ba-hay para sa pagpapalabas at pano-nood ng sine : CINEMA1

si·nék

png |[ Pan ]

si·nék·do·ké

png |Lit |[ Esp sinécdoque ]
:
tayutay na ipinakakatawan sa ka-buuan ang bahagi o ang kabuuan sa bahagi : SYNECDOCHE

si·né·las

png |[ Esp chinelas ]
:
varyant ng tsinelas.

si·ne·má·ti·ka

png |[ Esp cinemática ]
:
sa-ngay ng mekanismo na nag-aaral sa paggalaw ng mga bagay : KINEMATICS

si·ne·ma·tóg·ra·pí·ya

png |[ Esp cine-matografia ]
:
sining at teknika ng pag-kuha ng larawang pampelikula : CINE-MA2, CINEMATOGRAPHY

si·ne·ma·tóg·ra·pó

png |[ Esp cinemato-grafo ]
:
camera o projektor na ginaga-mit sa paggawâ ng pelikula : CINEMA-TOGRAPH

si·né·pa

png |Kar |[ Esp cenefa ]
:
pahalang na listón o paha ng kahoy sa dulo ng síbi ng bubong, upuan, mesa, at iba pa Cf SANÉPA

sine qua non (sáy·ni kwo non)

png |[ Lat ]
:
kondisyon o katangiang hindi maa-aring wala at kailangang-kailangan.

si·nes·tís·ya

png |[ Esp sinestesia ]
1:
sa pisyolohiya, ang pagkakaroon ng pa-kiramdam sa isang bahagi ng katawan sa pamamagitan ng estimulasyon ng ibang bahagi : SYNESTHE-SIA
2:
Lit paghahalò ng dalawa o ma-higit pang pandamá sa karanasan : SYNESTHESIA
3:
ikala-wang paraan ng pagdamá : SYNAES-THESIA, SYNESTHESIA

sinew (sí·nyu)

png |[ Ing ]
1:
Ana mahi-maymay na tissue na nakadikit sa kalamnan sa butó
2:
lakas ng katawan.

sing

pnd |[ Ing ]
:
umawit o awitan.

sing

pnl
:
unlaping nangangahulugan na “katulad” hal, singganda, sing-haba, sing itim Cf SIM-, SIN-

si·ngá

pnd |i·si·ngá, si·nga·hán, su·mi· ngá
:
palabasin ang sipon o uhog sa ilong : SÍKMA

si·ngá

png |[ ST ]
2:
munti at mababaw na away ng mag-asawa o magkakaibigan.

si·nga·kì

png |[ Bik ]

sing-a·lóng

png |[ Ing ]
1:
himig ng isang awit na maaaring sabayan ng isang gustong kumanta
2:
Kol pagsubò sa uten.

si·ngáp

png |[ Kap Tag ]
:
varyant ng sing-hap.