balin


ba·lín

pnr pnb |[ Ilk ]

ba·lin·dáng

png
1:
[ST] makapal na kumot na gawâ sa Ilocos
2:
magaspang na pagkakahabi ng tela
3:
korea ng mákiná
4:
hose ng tubig .

ba·lin·dú·wa

png |[ ST ]

ba·líng

png |[ Kap ]
:
panghí — pnr ma·ba·líng.

bá·ling

png
1:
[Kap Tag] pagpihit ng ulo
2:
pagliko sa pahalang na daan kung naglalakad
3:
pag-uukol ng tingin sa kabilâ o magkabilâng panig ng pook na kinatatayuan ng sinuman o anuman
4:
pagbibigay ng pansin sa ibang bagay
5:
pag-uukol ng panayam o salita sa isang tao — pnd ba·lí·ngan, bu·má·ling, i·bá·ling
6:
[Hil Mrw Seb] uri ng lambat sa pangingisda
7:
[ST] paglinlang o pagpapaniwala sa isang tao
8:
[ST] pagtagilid ng bangka kapag inalisan ito ng timon.

bá·ling

pnr

ba·li·ngad·ngád

png
1:
Zoo uri ng isdang bangkota
2:
Psd baklad na panghúli ng dalag.

ba·li·ngag·tá

png |Bot |[ Iba ]

ba·li·nga·ká·ta

png |Lit |[ Yak ]

ba·li·ngán

png
1:
[War] isang piraso ng patpat na itinalì sa dúlo ng silò para maging hawakán ; talìng panghila
2:
tao na laging hinihingan ng tulong.

ba·li·nga·ngà

pnr
:
pilipit ang leeg, higit pa sa balilíng.

ba·li·ngá·nga

png |[ ST ]
:
pagpatay sa pamamagitan ng pagsakal.

ba·li·ngá·sag

png |Bot |[ ST ]
:
uri ng punongkahoy.

ba·li·ngá·san

png |Bot |[ ST ]
:
uri ng punongkahoy na may dahong katulad ng putat.

ba·li·ngá·say

png |Bot |[ ST ]
:
maliit hanggang malaki-laking punongkahoy (Buchanania arborescens ) na 10 m ang taas, payak ang dahon na nakaayos nang kumpol, may mga maliit na bulaklak na putî, katutubò sa Filipinas, at nakukunan ng tabla : ALITAGTÁG, ANÁGAS, ÁNAN, ÁNTENG, ANÚGAS, ARÁKA, BAGILÍBAS, BÁHAY-ÚHOD, BALINGHÁSAY, BALINGÚKOT, BALÚNUG, BORÓAN, GARANTÁNG, LAGINDÍNGAN, PÁWAN, UYÓK

ba·li·nga·só

png
1:
[ST] bagay na baluktot
2:
[Hil] matinding poot na nahahalata sa mga matá.

ba·lí·ngat

png |Med
:
pagkabalì ng anumang bahagi ng katawan.

ba·li·ngá·to

png |Psd |[ Ilk ]
:
patibong na panghúli ng hito at yarì sa kawayan.

ba·li·ngáw

pnr |[ War ]
1:
wala sa sarili

ba·li·ngá·yo

png |Bot |[ ST ]
:
uri ng halámang eletso.

bá·ling·bá·ling

png |[ ST ]
1:
súkat sa isang taníman na katumbas ng isang dipa sa isang parisukat
2:
paggalaw ng buntot ng ibon hábang ito ay lumilipad
3:
paglinlang sa ibang tao
4:
pagkakalat ng mga usapin.

ba·ling·bíng

png
1:
Bot [ST] balimbíng1
2:
Ana [ST] balbas na tumutubò mula pisngi hanggang sa pilipisan
3:
Mus [Kal] bungkakâ.

ba·ling·bí·ngin

pnr |[ ST ]
:
parang pamalò.

ba·ling·gá·sa

png
1:
Zoo [Ilk] malaking mollusk
2:
Bot muràng palay na may sungot sa uhay at may putîng butil.

ba·ling·há·say

png |Bot

ba·ling·hát

pnr

ba·ling·há·won

pnd |[ Bik ]

ba·ling·hóy

png |Bot

ba·li·ngíg

pnr |[ Hil ]

ba·li·ngít

png |[ Pan ]

ba·ling·ká·gas

png |[ Seb ]
:
pamamayat nang labis dahil sa pagkalulong sa bisyo.

ba·ling·ká·hod

pnr
:
nagsusumikap nang buong lakas sa pagganap ng isang gawain var balingkáhor

ba·ling·ká·hor

pnr |[ ST ]
:
varyant ng balingkáhod.

ba·líng·ki·ní·tan

pnr
1:
[Kap Tag] mahagway ang katawan ; matangkad at patpatin : BALÁNGKAY, HÁGPIS2, MAYÁPIS, NARAPÍS, SLENDER, SLIM1 var balángkanitan Cf MALÁGOD
2:
Mus [ST] maramihang pagkanta nang walang armonya, at bumababà ang ang kalidad ng pag-awit.

ba·ling·ma·nók

png |Bot
:
punongkahoy (Polyalthia tuberosa ) na may bungang bilugán, nakakain at kulay lila : DÚHAT-DUHÁTAN, DÚHAT-MATSÍNG, DÚHAT-NASÌ, MÚNAT

ba·lí·ngos

png |Ana |[ Bik ST ]
:
butó ng ilong : BÁSUGBÁSOG, SÍKAR

ba·li·ngót

pnr |Med
:
may kahinaan ang pandinig ; bahagyang bingi : BINGÍNGOT

ba·li·ng·ta·mád

png |Med |[ ST ]

ba·li·ngú·kot

png |Bot |[ Bik ]

ba·li·ngú·san

png |Ana |[ ST ]
:
bahagi ng ilong mula sa ilalim ng mga kilay.

ba·li·ngus·ngós

png
:
pagsamâ ng mukha at pagkunot ng noo dahil sa pagkayamot at gálit.

ba·li·ngús·ngus

png |Ana |[ Kap ]

ba·li·ngút·ngot

png |[ ST ]
:
masamâng panaginip.

ba·ling-u·wáy

png
1:
Bot damo (Flagellaria indica ) na guma-gapang paakyat sa matatayog na punong-kahoy sa pamamagitan ng galamay na dahon nitó : HUWÁG2
2:
Bot uri ng yantok
3:
matulis na kawayan o katulad na ginagamit na pambungkal sa pagtatanim ng ube var balingway

ba·li·nguy·ngóy

png |Med
:
pagtulo ng dugo mula sa ilong : AGOL-ÓL1, BALANGÍNGI, DARINGÚNGO, EPISTAXIS, HÚNGGO, PÁMBO, SÚNGGO

ba·ling·wáy

png |[ ST ]
:
matulis na patpat na ginagamit sa pagtatanim ng ube.

ba·li·nó

png |[ ST ]
:
panlilinlang sa pamamagitan ng paggamit ng mga malîng salita.

ba·li·nó

pnr

ba·li·nô

png |[ ST ]
:
paglipat nang kusang-loob sa madalîng paraan.

ba·li·nô

pnr
1:
madalîng magbago ng layunin
2:
magalíng maglaro sa mga salita ; magalíng magkunwari.

ba·lí·no

png

ba·li·nog·nóg

pnd |i·ba·li·nog·nóg, mag·ba·li·nog·nóg |[ ST ]
:
ilagay ang isang bagay sa unahán at ipuwestong parang arko.

ba·lín·sa·sa·yáw

png |Zoo |[ Seb Tag ]
:
maliit na ibon (genus Collocalia ) na mahabà at patulis ang pakpak kayâ nakalilipad nang mabilis, namumugad sa matatarik na batuhan, yungib, o dalisdis, at may uri na ang pugad ay tinitipon at ginagawâng nido : LÁYANG-LÁYANG, SARÁNG4, SWIFTLET

ba·lín·say

png |[ Hil ]

ba·lin·su·sô

png
1:
[ST] kulot ng buhok
2:
nakabilot na dahon ng buyo na may basâng apog at piraso ng isang uri ng nuwes sa loob na nginangata.

ba·lin·su·sô

pnr
1:
hugis apa

ba·lin·ta·táw

png |Ana
:
ang lumalaki at lumiliit na bukásan ng inla ng mata at dinaraanan ng liwanag túngo sa retina : ALIKMATÁ, ALIMÚTAW, ALINÁWNAW, BALINTOTÓ, KALIMUTÁW, NÍNYA1, PUPIL1, TÁUTÁO

ba·lin·ta·wák

png
:
estilo sa katutubòng damit ng babaeng Filipina, na may tapis at alampay.

Ba·lin·ta·wák

png |Heg
1:
Kas isa sa mga pook na sinasabing pinangyarihan ng Unang Sigaw
2:
pook na katatagpuan ng kauna-unahang Cloverleaf sa Filipinas.

ba·lin·ti·yák

png |Gra
:
tinig ng pandiwa na naglalarawan sa paksâ bílang tagatanggap sa kilos na ipinahahayag ng pandiwa : PASSIVE

ba·lin·tók

png pnr |[ Bik ]

ba·lin·tóng

png
1:
pagbaligtad hábang nása eyre, o kayâ’y dahil sa pagkakadulas var baléntong — pnd bu·ma·lín·tong, i·ba·lín·tong
2:
Zoo kahawig ng reptil (Manis culionensis ) na may malabaluting kaliskis at walang ngipin, at matatagpuan lámang sa Palawan : BALÉKE, PANGGOLÍN, TÁNGGILÍNG var halintong

ba·lin·to·tó

png |Ana |[ Kap ]

ba·lin·tu·nà

png |Lit
1:
pahayag na lumalabag sa umiiral na paniniwala : BALINTÚNAY, PARADÓHA, PARADOX
2:
pahayag o pangyayari na kakatwa sa unang malas ngunit maaaring totoo : BALINTÚNAY, PARADÓHA, PARADOX
3:
pahayag na sumasalungat sa sarili : BALINTÚNAY, PARADÓHA, PARADOX

ba·lin·tu·nà

pnd |ba·lin·tu·nà·in, bu·ma·lin·tu·nà, mag·ba·lin·tu·nà |[ ST ]
1:
magbalatkayo o magsi-nungaling, hal manghingi ng paumanhin sa pamamagitan ng kasinungalingan var balintúna
2:
ipagbawal ang pag-iisip.

ba·lin·tú·nay

png

ba·lín·tu·wád

pnr
:
nása itaas ang dapat na nása ibabâ : BALIGTÁD2, BALINGHÁT, BALINTUWÁG, BUKÁLKAL1, GINLÂ, PAPATÒ, TAÓB1, TIWALÎ1, TIWARÍK, TUMBALÍK var balintuwár, balitawár

ba·lín·tu·wád

pnd |[ Hil ]
:
bumagsak nang baligtad ang ayos.

ba·lin·tu·wág

pnr |[ Pan ]

ba·lin·tu·wáng

png
1:
[ST] pagtataas ng kahoy gamit ang dalawang kamay
2:
paghawak ng mahabàng tikin sa gitna at binabalanse ang magkabilâng dulo.

ba·lín·tu·wár

png |[ ST ]
:
varyant ng balintuwád.

ba·li·nug·nóg

pnr
:
nakaayos nang kalahating bílog sa harap ng isa : SEMICIRCLE, SEMISIRKULÓ

ba·li·núk·nok

png |Bot Zoo |[ War ]