kaw


kaw

pnh |Gra |[ Mrw ]

ka·wá

png |Bot |[ ST ]
:
balát ng punong-kahoy.

ka·wâ

png |[ Iva ]
:
malakíng bató.

ká·wa

png |[ ST ]
1:
[Akl Bik Hil Iba Kap Pan Seb Tag Tau] malakíng lutuáng yarì sa pundidong bakal : baóng, sinublán
2:
Zoo pulutong ng bubu-yog.

káw-a

pnr |[ Mrw ]

ká·wad

png |[ Bik Hil Iba Kap Tag ]
1:
metal na hinubog túngo sa manipis na himaymay o bára : alámbre, bánting2, bárut, káwat3, wire1 Cf bagtíng
2:
ang naturang bagay na gina-gamit upang daluyan ng koryente : alámbre, bárut, káwat3, wire1

ká·wad-ka·wá·ran

png |Bot |[ kawad-kawad+an ]
1:
halámang (Cassytha filitormis ) parasitiko, may pumupu-lupot na mahabà at payat na tangkay, maliliit ang bulaklak, at malamán ang bunga

ka·wág

png |[ ST ]
:
alingawngaw ng boses.

ka·wág

pnd |i·ka·wág, ku·ma·wág
1:
igalaw ang mga bisig at paa, lalo na sa paglangoy o kung nalulunod
2:
paggalaw ng pakpak, buntot, at iba pa.

ka·wá·kaw

png |[ Ilk ]
:
ibabaw ng nilútong kanin.

ka·wá·kaw

pnr |[ Ilk ]

ka·wa·ká·wan

pnd |i·ka·wa·ká·wan, mag·ka·wa·ká·wan |[ Ilk ]
:
tanggalan ng ibabaw.

ka·wak·sí

png
1:
apagiging kaugnay sa isang gawain, kasunduan, at iba pa, para sa isang layunin bbagay na kaugnay ng isa pa : ayudánte1 Cf katuwáng

ká·wal

png
1:
Mil [Kap Tag] tao na naglilingkod sa hukbong-sandata-han : enlisted man, soldier, sundálo
2:
[Kap Tag] alagád
3:
[ST] kasama-han na tumutulong sa iba
4:
[ST] bagay na pumipigil o sagwil sa pag-bibigkis.

ká·wal

pnr |[ ST ]
:
pabago-bago ang isip.

ka·wa·lán

png |[ ka+wala+an ]
:
pook o kalagayang walang nabubuhay o umiiral : nothingness1, úwang2, void1

ka·wa·láng-hang·gán

png |[ ka+wala+ na hanggan ]
1:
pagiging walang-hanggan ; pagiging walang katapu-san : eternidad, eternity, láot3
2:
sa teolohiyang Kristiyano, búhay na walang-hanggan : eternidad, eterni-ty, láot3
3:
katotohanang walang kamatayan : eternidad, eternity, láot3

ka·wá·law

png |[ Mag ]

ka·wa·lì

png |[ Bik Kap Tag ]
:
lutuáng bakal na may isang hawakán na nakakabit sa labì, maluwang ang bibig, at bilóg ang malukong na pu-wit : frying pan, kalahà, kalaháy3, kalhà, karáha, kukúlan, paráyyu, paryók, sartén1, skillet2

ká·wal-ká·wal

pnr |[ ST ]
:
hindi pa tiyak at balisá.

ká·wan

png |Zoo |[ Kap Tag ]
:
pangkat ng hayop na magkakasáma, karani-wang may iisang uri o klase : búyan, dagop, flock1, herd1, panáwan1, panóng Cf langkáy1, school4

ka·wá·nan

pnr |[ Mag Pan ]

ká·wang

pnr
1:
[Kap Tag] hindi lápat o hindi maayos ang pagkakalagay
2:
[Bik Kap Tag] baság1

ká·wang·ga·wâ

png |[ ka+awa+na+ gawâ ]
1:
pagkakaloob ng tulong sa dukha, maysakít, at nangangaila-ngan : charity, karidád
2:
anumang serbisyo o bagay na ipinagkaloob sa nangangailangan : charity, karidád Cf óbras pías

ka·wá·ngis

pnr |[ ka+wangis ]

ka·wang·kî

pnr |[ ka+wangki ]

ka·wa·ní

png |[ ka+wani ]
:
tao na nagtatrabaho para kumíta at wala sa antas na ehekutibo : empleado, employee, eskribyénte2, taúhan2 var kawáni

ka·wá·ni

pnr |[ Kap ]
:
nahiwalay o nakahiwalay.

ká·wa·ni·hán

png |[ ka+wani+han ]
1:
isang sangay ng kagawaran : bureau1
2:
isang ahensiyang pangnegosyo, karaniwang nagsisilbing tagakolekta, tagapag-uri, tagapamahagi, o tagapa-magitan : bureau1

ka·wá·raw

png |[ Mrw ]

ká·war ning sing·síng

png |[ Kap ]
:
huwégo de-anílyo.

ká·was

png |[ ST ]
1:
pagliligtas mula sa pagkaalipin
2:
kapatawaran o pagpapatawad sa kasalanan
3:
pag-papakinis — pnd ka·wá·sin, ma·ka· ká·was.

ká·was

pnd |i·ká·was, ka·wá·san, ku· má·was |[ Seb ]
:
bumabâ mula sa sasakyan.

ka·wa·sá

png |[ Mag ]

ka·wa·sà

pnb
:
ginagamit bílang pa-rirala na sa di kawasà at nanganga-hulugang “sa wakas pagkatapos ng mahabàng pagtitiis. ”

ka·wa·sà

png |[ ST ]
:
kakayahang mag-tiis ng kirot o sakít.

ka·wá·sa

png |[ Mrw ST ]

ka·wa·tán

png |[ Hil Seb ]

ka·wá·tan

png |[ Bik ]

ka·wá·tir

png |[ Mrw ]

ka·wát·ka·wát

png |Bot

ka·wát·si

png |Zoo |[ Kan Tbw ]

káw-aw

png |[ Mrw ]

ka·wa·wà

pnr
:
varyant ng kaáwa-awà Cf wawà3

ka·wa·wà·an

png |[ ka+wawa+an ]

ka·wáy

png
:
pagtawag o pagsenyas sa pamamagitan ng kamay : wave2 — pnd i·ka·wáy, ka·wa·yán, ku·ma· wáy.

ká·way

png |Bot
1:
mabuhok na pa-lumpong
2:
tíla himaymay at walang dahon na organ ng gumagapang na haláman, karaniwang pabalisung-song ang anyo, at kumakapit o pu-mupulupot sa isang bagay upang magsilbing taguyod sa haláman : amláy, kuláwit2, téndril

ka·wá·yan

png |Bot |[ Bik Hil Ilk Iva Kap Pan Seb Tag War ]
:
alinman sa mga tíla punongkahoy na damong tropiko (Bambusa blumeana ), matibay, kara-niwang may hungkag na uhay, patulis na dahon, at namumulaklak lámang pagkaraan ng ilang taóng pagtubò : balâ2, bamboo1, bolínaw, búntong, bútong, pasíngan, tamlang2 Cf bayúgin, buhò, bukáwe, tagisí

ka·wa·yan-ba·yog

png |Bot |[ Pan ]

ka·wá·yang-ki·líng

png |Bot |[ kawayan +na kiling ]
:
kawayan (Bambusa vulgaris ) na kumpol, malalim ang punò, at karaniwang ginagamit na pampalamuti : bolináw, ídlings, kawayang-kiting, limas, maribal, patong4, patung, sinamgang, taiwanak, taring, tewanak, tiling

ka·wa·yang-ki·ting

png |Bot |[ Sbl ]

ka·wá·yang-tsí·na

png |Bot |[ kawayan +na chtsina ]
:
kawayan (Schizostachyum brachycladium ) na tuwid, maliit ngu-nit malago, at may siyam na dahon sa bawat sanga : bólo2, buhò, búhong-tsína

kaw·dil·yá·he

png |[ Esp caudillaje ]

kaw·díl·yo

png |[ Esp caudillo ]
2:
pinunò sa militar o politika.

ka·wés

png |[ Ilk Pan ]

ka·wì

png |Lgw |[ ST ]
:
salitâng balbal.

ka·wî

png |[ ST ]
:
pagkakanulo ng ka-sabwat.

Ká·wi

png |Lgw
:
sinaunang wikang Javanese, ipinalalagay na isa sa mga pinanggalingan ng pangkat ng mga wikang Malayo Indones at kahawig ng maraming wika ng Filipinas.

ka·wíg

png |[ ST ]
:
pagyukod tulad ng kawayan.

ka·wíg

pnr
:
pinalambot ; nilamog.

ka·wi·ka·án

png |Lgw |[ ka+wika+an ]

ka·wí·kaw

png |[ Ilk ]

ka·wíl

png |Psd |[ Kap Pan Tag War ]
:
kawit sa pangingisda : hook2, tagâ2 var ngawíl — pnd i·ka·wíl, ka·wi· lán, ma·nga·wíl.

ká·wil

png |[ ST ]
1:
anák1 o búnga1
2:
labis na karga.

ka·wí·li

png
1:
Bot punongkahoy na tuwid, tumataas nang 3-8 m, may mahiblang usbong, makinis at hugis itlog ang dahon : abnúg var hawíli
2:
[Ilk ka+wili] biyaheng balíkan.

ka·wi·lí·han

png |[ ka+wili+han ]
1:
pook o bagay na tuon ng pagkawili
2:
pakiramdam o katayuan ng pagkawili.

ka·wí·li-wí·li

pnr |[ ka+wili-wili ]
:
lub-hang nakapupukaw ng pansin o atensiyon : interesante, ínterestíng

ka·wíng

png |[ Bik Kap Pan Seb Tag War ]
1:
pagkakadugtong-dugtong ng mga bagay, tulad ng bagon ng tren, tanikala, at iba pa — pnd i·ka· wíng, ma·nga·wíng
2:
langgikit, link
3:
silò na bumubuo ng tanikala : langgikit, link Cf anílyo

ká·wing

pnr |[ Ilk ]

ka·wít

pnr
1:
nása káwit o may an-yong káwit, hal kawít ang palakol
2:
ikinabit o pinagkabit gamit ang kawit.

ká·wit

png
1:
[Bik Ilk Kap Mag Pan Tag] kaláwit2
2:
Med mítig var ngawit

ka·wí·tan

png |Zoo |[ Ilk ]

ka·wít-ang-pa·la·kól

png |[ ST ]
:
pana-hon ng malubhang taggutom at paghihirap.

ka·wít-ka·wít

png |Kar |[ ST ]

kaw·káw

png
1:
[Bik Hil Ilk Seb Tag War] pagsawsaw ng mga daliri o kamay sa likido : lawlaw, náwnaw1 Cf kaók
2:
pagtahol ng áso sa isang bagay na hindi nakikíta ngu-nit nararamdaman
3:
Zoo [Ilk] uri ng ibong kasinlaki ng kalapati na may itim na balahibo.

káw·kaw

pnd |i·káw·kaw, kaw·ká· wan, mag·káw·kaw |[ Ilk ]
:
linisan o hugasan ang ari ng babae Cf himasa

kaw·ká·wan

png |[ ST kawkáw+an ]
:
malakíng sisidlan ng likido na yarì sa porselana.

kawl

png |[ Tau ]
:
kakayahang magsa-lita o magpahayag ng mga iniisip at nadáramá.

kaw·lín

png |Kem |[ Esp caolín ]
:
pino at putîng luad na ginagamit sa paggawâ ng porselana.

ka·wók

png |Zoo

ka·wót

pnr |[ Akl ]

ká·wot

png |[ ST ]
1:
pagpansin o hindi pagpansin sa isang bagay
2:
mala-kíng kutsara na gawâ sa kahoy o bao ng niyog var kaót Cf kutsarón, sandók

káw·sa

png |[ Esp causa ]
:
sanhi1-3 var kósa

kaw·sán·te

pnr |[ Esp causante ]

kaw·sa·tí·bo

pnr |[ Esp causativo ]
1:
kumikilos o gumagawâ bílang sanhi ; lumilikha ng epekto : causative, kawsánte
2:
Gra nagpapahiwatig ng sanhi : causative, kawsánte

káws·ti·kó

pnr |[ Esp cáustico ]
1:
Med may kakayahang magningas, maag-nas, o sumirà ng buháy na tissue : caustic
2:
lubhang kritikal o sar-kastiko : caustic

káws·ti·si·dád

png |[ Esp causti-cidad ]
:
kalagayan ng pagiging kawstiko.

kaw·sún

pnr |[ Tau ]

káw·te·ri·sá

pnd |i·káw·te·ri·sá, mag· pa·káw·te·ri·sá Med |[ Esp cauterizar ]
:
sunugin o pasuin ng kawterisador o kaustikong substance, lalo na para huminto ang pagdugo.

káw·te·ri·sa·dór

png |Med |[ Esp caute-rizador ]
:
kasangkapang kawstiko : cautery1

káw·te·ri·sas·yón

png |Med |[ Esp caute-rización ]
:
pagsúnog o pagpasò ng tissue : cauterization

kaw·tér·yo

png |Med |[ Esp cauterio ]
:
operasyon na ginagamitan ng kawterisador : cautery2

káw·ti

png |[ Hil ]

kaw·tsó

png |Bot |[ Esp caucho ]
:
go-mang gáling sa punò at hindi pa napoproseso.

ká·wu

png |[ Kap ]

ká·wul

png |[ Kap ]

ka·wúng

png |[ Kap ]

ka·wút

png |Zoo |[ Ilk ]