ni


ni

pnb |[ Pan ]

ni

pnh |[ Hil ]

ni

pnu |[ Akl Tag ]
1:
nagpapahayag ng pagmamay-ari at karaniwang sinusundan ng pangalan ng tao, hal “Bago ang sapatos ni Jona.” Cf NINA
2:
nagpapahayag ng tagagawâ ng aksiyon at karaniwang sinusundan ng pangalan ng tao, hal “Hiniram ni Nieves ang aklat.”

ni

pnt
:
kahit na, gaya sa “Ni tao ni hayop. ”

Ni (én ay)

symbol |Kem |[ Ing ]

niacin (ná·ya·sín)

png |Kem |[ Ing ]
:
nicotinic acid.

ni·ád·to

pnb pnh |[ Seb ]

ní·an

png |[ ST ]
:
pag-ungol ng mga hayop, katulad ng pagtawag ng anak sa ina.

ni·a·nà

pnh |[ Seb ]

ni·á·ya

pnh |[ Iva ]

nib

png |[ Ing ]
1:
tulis ng bolpen
2:
nadurog na kape o anumang legumbre
3:
tulis ng anumang gamit
4:
Zoo tukâ ng ibon.

ni·bél

png |[ Esp nivel ]
1:
pamantayan ng dami, saklaw, uri, gaya sa nibel ng walang trabaho o nibel ng moralidad : LÉVEL
2:
taas o pagitan mula sa lupa o sa anumang batayan, gaya ng nibel ng isang tubig sa dagat : LÉVEL
3:
Kar kasangkapang nagbibigay ng linya kaagapay ng orisonte, o kayâ upang tiyakin kung tuwid ang tindig o higa ng isang pader o poste : LÉVEL, TULTÓL1

ni·be·lá·do

pnr |[ Esp nivelado ]

ni·be·las·yón

png |[ Esp nibelación ]
:
pagpapantáy o pagiging pantay.

Ni·be·lúng

png |Mit |[ Ger ]
:
kasapi ng lahi ng mga duwendeng Scandinavian at nagtatagò ng ginto at yamang may mahika.

Nibelungelied (ní·bi·lung·e·líd)

png |Lit |[ Ger ]
:
tulang Aleman noong ika-13 siglo na naglalarawan ng kuwento sa Edda at nagpapahayag ng búhay at kamatayan ni Siegfried.

ni·bís

pnd |i·ni·bís, mag·ni·bís, u·mi· bís
:
bumabâ ; lumapag.

nib·níb

png |[ ST ]
:
sasakyang-dagat na halos lumubog sa tubig ang pinakakatawan lalo’t kung may sakay.

ní·boy

png |[ ST ]
:
ang nalabí o lumábis.

NIC (en ay si)

png daglat |[ Ing ]
:
newly industrialized country.

nicad (ní·kad)

png |Ele |[ Ing ]
:
bateryang may anode na nickel at may cathode na cadmium.

nicam (ní·kam)

png |[ Ing ]
:
sistemang digital ng telebisyong British na naghahatid ng senyas na video at may mataas na kalidad ng tunog.

nice (nays)

pnr |[ Ing ]

niche (nits)

png |[ Fre ]
1:
uka sa pader ukol sa estatwa ; anumang kahawig nitó
2:
pook, trabaho, kalagayan, o tungkulin na angkop na angkop sa isang tao o bagay ; o ang isang kaligirang nagdudulot ng mga kailangan sa búhay ng isang organismo o espesye : NÍTSO2
3:
isang espesyalisadong pamilihan : NÍTSO2

nichrome (ní·krum)

png |Kem |[ Ing ]
:
alloy ng chromium at iron na ginagamit sa paggawâ ng alambre at pagpapainit ng mga elemento.

nickel (ní·kel)

png |Kem |[ Ing ]
1:
alinman sa mga substance na makináng, nahuhubog, nababanat, at nagagamit na daluyan ng init ng elektrisidad : NÍKEL1
2:
matigas at kulay pilak na metal na ginagamit sa paghahalò ng dalawa o higit pang metal (atomic number 21, symbol Ni ) : NÍKEL1
3:
sa Estados Unidos, tawag sa limang sentimong barya.

nickname (ník·neym)

png |[ Ing nick+name ]

nicobar pigeon (ní·ko·bár pí·dyon)

png |Zoo |[ Ing ]
:
siyéte kolóres1

nicotinamide (ni·ko·ti·ná·mayd)

png |Kem |[ Ing ]
:
walang kulay, maliit na kristal, at nalulusaw sa tubig na solid, (C5H4NCONH2) amide ng nicotinic acid at sangkap ng bitamina B complex na matatagpuan sa karne, atay, isda, at itlog.

nicotinic acid (ní·ko·tí·nik á·sid)

png |Kem |[ Ing ]
:
acid (C5H4N COOH ) na sangkap ng bitamina B complex, makukuha sa karne at iba pa, at panlunas sa pelagra : NIACIN

nictitate (ník·ti·téyt)

pnd |[ Ing ]

ni·di·di·yá·gaw

png |[ Mrw ]

ní·do

png |[ Esp ]
:
nakakaing pugad ng ibon.

ní·dus

png |[ Ing ]
1:
pook na pinag-iimbakan ng mga itlog ng kulisap
2:
pook na pinag-aalagaan at pinagpapaunlaran ng isang bagay.

niece (nis)

png |[ Ing ]
:
pamangking babae Cf NEPHEW

ní·ga·lót

png |[ Pan ]

niggard (ní·gard)

png |[ Ing ]
1:
tao na labis na kuripot

night (nayt)

png |[ Ing ]

nightbird (nayt bird)

png |[ Ing ]
:
tao na aktibo kung gabi.

nighthawk (náyt·hok)

png |Zoo |[ Ing ]
1:
tao na gumagala kung gabi, gaya ng magnanakaw
2:
Zoo uri ng ibon (genus Chordeiles ).

night-heron (nayt-hí·ron)

png |[ Ing ]

nightingale (náy·ten·géyl)

png |[ Ing ]
:
maliit na ibon (Luscinia megarhynchos ) na may magandang tinig sa paghuni, lalo kung laláki.

nightjar (náyt·dyar)

png |Zoo |[ Ing ]

nightmare (náyt·meyr)

png |[ Ing ]
2:
masamâ at nakatatakot na karanasan.

nightshade (náyt syeyd)

png |Bot |[ Ing ]
:
nakalalasong haláman (pamilya Solanaceae ) na pulá ang bunga.

ní·gi

png |Bot
:
matigas na punongkahoy na nabubúhay sa gilid ng tubigán at karaniwang ginagawâng poste.

ni·gíb

pnd |[ ST ]
:
varyant ng igíb, gaya sa umigíb.

nig·núl

png |Bot |[ Mag ]

ni·gò

pnr
2:
may ma-buting kapalaran

ní·go

png |[ Bik Hsil Seb War ]

ni·háng

pnr
:
pinanipis sa pamamagi-tan ng pagbibilad.

ní·hik

png |[ Tbo ]
:
pagkikil ng ngipin.

nihilism (ní·hi·li·zém)

png |Pil Pol |[ Ing ]
1:
negatibong mga doktrina, o pagtatakwil sa anumang prinsipyong panrelihiyon at moral
2:
teoryang naninindigan na walang totoong pag-iral ang lahat ng bagay
3:
doktrina ng mga rebolusyonaryong Ruso noong ika-19 siglo at unang bahagi ng ika-20 siglo, na hindi sumasang-ayon sa umiiral na institusyong pampolitika at panlipunan.

ni·hít

pnr pnb |[ Seb ]

Ní·hon

png |Heg |[ Jap ]

Nihongo (ni·hóng·go)

png |Lgw |[ Jap ]

ni·íg

png |pag·ni·ni·íg
:
matalik na pag-uusap o ugnayan ng dalawang tao : DÍIG, PAGTATÁLIK1 — pnd mag·ni·íg, ni·i·gín, pag·ni·i·gín.

ní·ig

png |[ ST ]
1:
paggawa sa isang bagay nang patigil-tigil
2:
pagkakasakít, karaniwang pagsakít ng tiyan dahil sa kinain.

ni·ím

pnd |mag·ni·ím, ni·i·mín |[ ST ]
:
umapaw sa sisidlan.

ní·im

pnd |mag·ní·im, ni·í·min |[ ST ]
:
mabábad o ibábad.

ni·ís

png |[ ST ]
2:
lihim na nabunyag at pilit na pinagtakpan.

ní·kat

pnd |ní·kat, ni·ní·kat
:
tinipil na anyo ng sumikat.

Nike (náy·ki)

png |Mit |[ Gri ]
:
diyosa ng tagumpay.

ní·kel

png |[ Esp niquel ]

ni·ke·lá·do

pnr |[ Esp niquelado ]
:
binalutan ng nikel.

ni·ke·las·yón

png |[ Esp niquelacion ]
:
pagbabálot ng nikel sa anumang piraso ng metal.

ni kín·sa

pnh |[ Seb ]

ni·kít

pnd |[ ST ]
:
tinipil na dumikít.

nik·ník

png |Zoo |[ Kap Tag ST ]
:
maliit na insektong kahawig ng lamok, na sumisipsip ng dugo ; karaniwang nakikitang pangkat-pangkat sa kasukalan at sa ulo ng kalabaw.

ni·ko·tí·na

png |Kem |[ Esp nicotina ]
:
alkaloyd (C10H14N2) na walang kulay, nalulusaw sa tubig, at lubhang nakalalason, karaniwang nakukuha sa tabako.

ni·lá

pnh |[ Hil Seb Tag ]
:
panghalip panaong maramihan, ikatlong panauhan, nása kaukulang paari, sumusunod sa pangngalan, at kumakatawan sa ngalan ng mga táong pinag-uusapan na siláng nag-aari, kinauukulan ng bagay, gawain, pangyayaring binabanggit : DA, NÍNDA, NÍRA

ni·là

png |Bot |[ Kap Tag War ]
:
punongkahoy (Scyphiphora hydrophyllacea ) na may malapad at makintab na dahon at mapagkukunan ng bughaw na tinà : ANYÍL, NÍLAD, TINÀ-TINÀAN

ní·lad

png |Bot

ni·lag·sák

pnr |[ ST ]
:
labis ang pagkakaluto.

ni·la·la·mán

png |[ ni+la+laman ]
1:
anumang bagay na nakapaloob sa isang bagay : CONTENT, LAMÁN3
2:
sa aklat at katulad, ang listahan ng mga kabanata o akda na nakapaloob dito : CONTENT

ni·la·láng

png |[ ni+laláng ]
:
likhâ2 o ni-likhâ.

ni·la·lá·ngaw

pnr |[ ni+la+lángaw ]
:
kalakal, establisimyento, pagtatanghal, o pamilihang walang pumapansin at bumibili.

ni·la·més

pnr |[ Pan ]

ní·lar

png |Bot |[ ST ]
:
punongkahoy na tumutubò sa tabing-dagat.

ní·lay

png |pag·ni·ní·lay |[ ST ]
1:
pag-iisip nang malalim na may kalakip na pagsusuring espiritwal : MEDITASYÓN, MEDITATION, TÁKITÁKI1 — pnd mag·ni·lay, ni·la·yin

Nile (nayl)

png |Heg |[ Ing ]

ni·lik·hâ

png |[ ni+likha ]

ní·ling

png |[ ST ]
1:
lihí1 o paglilihi
2:
pagkakawangis ng sanggol sa anumang napaglihan ng ina.

Ní·lo

png |Heg |[ Esp ]
:
ilog sa silangang Africa, pinakamahabàng ilog sa daigdig, na umaakyat sa silangang gitnang Africa malapit sa Lawàng Victoria at dumadaloy nang 6,695 km pahilaga patawid ng Uganda, Sudan, at Egypt upang tumuloy sa isang malaking sabángan patúngo sa Dagat Mediteraneo : ILOG NILO, NILE

ni·lú·bir

png |Mek |[ Pan ]

ni·lú·gaw

png |[ ini+lúgaw ]

ni·lu·pák

png

ni·mán

pnb |[ Pan ]

ním·bo

png |Mtr |[ Esp ]

nímbus

png |[ Ing Lat “ulap” ]
1:
Mtr dágim
2:
sinag sa ulo ng larawan ng santo.

ní·mo

pnh |[ Akl ]

ním·pa

png |Mit |[ Esp ninfa ]
:
uri ng diwatang naninirahan sa tubigán, parang, o kabundukan : MALÍNA, NYMPH1

nim·pu·hô

pnr
:
varyant ng timpuhô.

ni·mù

png |[ Kap ]
:
hilamos o paghihilamos.

ni·ná

pnu
:
pangmaramihan ng ni.

ní·na

png |[ Akl ]

niña (nín·ya)

png |[ Esp ]
:
batàng babae, niño kung laláki.

ní·nag

png |Pis

ní·nang

png |[ Ilk Pan Tag ]
:
babaeng nínong : MADRÍNA

nincompoop (nín·kom·púp)

png |[ Ing ]
:
tao na sirâ ang ulo.