be!


be

png
:
tawag sa B sa alpabetong Español.

Be!

pdd

Be (bi i)

symbol |Kem |[ Ing ]

be á·ba

png |[ Bik ]
:
tamang paraan ng pagbaybay.

beach (bits)

png |Heo |[ Ing ]

beach morning glory (bits mór·ning gló·ri)

png |Bot |[ Ing ]

beach resort (bíts re·sórt)

png |[ Ing ]
:
páligúan at bahay-bakasyunan sa tabíng-dagat.

beacon (bí·kon)

png |[ Ing ]
1:
apoy o ilaw na inilalagay sa mataas na pook upang maghudyat ng babalâ
2:

bead (bid)

png |[ Ing ]

beak (bik)

png |Zoo |[ Ing ]

beam (bim)

png |Ark |[ Ing ]

bean (bin)

png |Bot |[ Ing ]

bear (beyr)

png |Zoo |[ Ing ]

bearberry (ber·bé·ri)

png |Bot |[ Ing ]
:
alinman sa mga haláman sa genus Arctostaphylos na may makikintab at pulang berry Cf MANZANÍTA

beard (bird)

png |[ Ing ]

bearing (bé·ring)

png |[ Ing ]
2:
sanggunian sa paghahanap ng direksiyon
3:

beast (bist)

png |Zoo |[ Ing ]
:
alinmang hayop maliban sa tao, karaniwang may apat na biyas at mabangis.

beat (bit)

png |[ Ing ]
1:
Bio pintig ng pulso
2:
3:
Mus pagtugtog ng tambol
4:
hampás o paghampas
5:
paglampas o pagtálo sa kalaban sa isang kompetisyon.

beat (bit)

pnd |[ Ing ]
2:
patamaan ang bagay nang paulit-ulit
4:
lampasan o talunin.

be·á·ta

png |[ Esp ]
1:
babaeng banal
2:
babaeng inuukol ang panahon sa kabanalan.

beater (bí·ter)

png |[ Ing ]
2:
tao o bagay na pumapalò o nambubugbog.

be·a·tér·yo

png |[ Esp beaterio ]
:
bahay na tinitirahan ng mga madre o ng mga babaeng iniuukol ang panahon sa kabanalan.

be·a·ti·pi·ká

pnd |be·a·ti·pi·ka·hín, i·be·á·ti·pi·ká, mag·be·a·ti·pi·ká |[ Esp beatificacion ]
:
hiranging banal ang isang namatay na tao.

be·a·ti·pi·kas·yón

png |[ Esp beatificacion ]
:
paghirang sa isang namatay na tao bílang banal.

be·a·ti·túd

png |[ Esp ]
:
rurok ng pagiging banal.

beau (bow)

png |[ Fre ]
:
laláking manliligaw o kasintahan Cf BEAUX

beau geste (bow dyest)

png |[ Fre ]
:
mabuting gawain.

beautician (byu·ti·syán)

png |[ Ing ]
1:
tagaayos ng mukha o buhok
2:
tao na nagpapatakbo o nagmamay ari ng beauty parlor.

beautiful (byú·ti·fúl)

pnr |[ Ing ]

beauty (byú·ti)

png |[ Ing ]
:
gandá1 o kagandahan.

beauty parlor (byú·ti pár·lor)

png |[ Ing ]
:
establisimyento na paayusan ng buhok, manikyuran, at iba pang katulad na gawaing pampaganda.

beaux (bowz)

png |[ Fre ]
:
pangmaramihan ng beau.

beaver (bí·ver)

png |Zoo |[ Ing ]
:
malakíng rodent (family Castoridae ) na amphibian, may malapad na buntot, may kakayahang ngumatngat ng punò, at gumawâ ng patubig.

bé·bang

png |Zoo
:
isdang-alat na makulay at may palikpik na kahawig ng kitang o samaral.

bé·bay

png |Heo |[ Iba ]

bé·bay

pnr |[ Mrw ]

bé·be lá·gey

png |[ Ted ]

bé·be lí·bon

png |[ Ted ]

be·bé·rek

png |Mus |[ Pal ]

be·bin·díl

png |Mus |[ Yak Mag ]
:
pinakamaliit na gong sa kulintang.

bebop (bí·bap)

png |Mus |[ Ing ]
:
uri ng jazz na nagsimula noong mga taóng 1940.

bé·bot

png |Kol

because (bi·kóz, bi·kós)

pnt |[ Ing ]

bed

png |[ Ing ]

béd·bed

png |[ Ilk ]

bedbug (béd·bag)

png |Zoo |[ Ing ]

béd·deng

png |[ Ilk ]

bedding (béd·ing)

png |[ Ing ]
:
sapin na ginagamit sa higaan, tulad ng punda o kumot.

be·dé

pnr |[ Ilk ]

bé·deng

png |[ Igo ]
:
pag-aalay ng mga magulang ng ikinakasal.

bé·dong

png |Zoo |[ Mrw ]

Bedouin, Beduin (bed·wín)

png |Ant |[ Ing ]
:
lagalág na tribung Arab sa disyerto : BEDWÍNO

bedroom (bed·rúm)

png |[ Ing ]

bedscene (béd·sin)

png |[ Ing ]
:
eksena sa pelikula na sa kama o higaan kinukunan.

bedspace (bed·is·péys)

png |[ Ing ]
:
pag-upa ng matutulugan Cf BOARD AND LODGING

Bed·wí·no

png |Ant |[ Esp Beduino ]
:
Bedouin, Beduin.

bee (bí)

png |Bot |[ Ing ]

beech (bits)

png |Bot |[ Ing ]
:
malakíng punò (genus Fagus ) na may makinis na balát at mga dahon.

bee-eater (bí-í·ter)

png |Zoo |[ Ing ]

beef (bif)

png |Zoo |[ Ing ]

beefsteak (bíf·is·téyk)

png |[ Ing ]
:
makapal na hiwa ng karneng báka na karaniwang iniihaw o ipiniprito.

Beelzebub (bi·él·ze·búb)

png |[ Heb ]
:
sa Bibliya, ang diyos ng Pilistinong lungsod ng Ekron, prinsipe ng mga demonyo.

beep (bip)

png |[ Ing ]
:
mabilis at sunod-sunod na tunog, karaniwang matinis, likha ng kasangkapang elektroniko : BLEEP Cf BLEEPER

beer (bir)

png |[ Ing ]

beer garden (bír gárden)

png |[ Ing ]
:
pook inuman ng serbesa.

beerhouse (bír·haws)

png |[ Ing ]
:
establisimyento na may lisensiyang magsilbi ng inuming mula sa malt, gaya ng serbesa, ale, at katulad.

beet (bit)

png |Bot |[ Ing ]
:
haláman (genus Beta ) na may nakakaing lamáng-ugat.

beetle (bí·tel)

png |Zoo |[ Ing ]
:
alinman sa mga insekto (order Coleoptera ) na may manipis na pang-ilalim at matitigas na pang-ibabaw na mga pakpak Cf SALAGÚBANG, UWÁNG

before (bi·fór)

pnb |[ Ing ]

Before Christ (bi·fór krayst)

pnb |[ Ing ]
:
bago isinilang si Cristo : BC

be·gás

png |Zoo |[ Pan ]

beg·gáng

png |[ Ilk ]

begin (bi·gín)

png |[ Ing ]
:
magsimulâ o simulan.

beginning (be·gí·ning)

png |[ Ing ]

beg·két

png |[ Ilk ]

Bég·nad pn Lgw

:
isa sa mga wika ng mga Igorot.

beg·nás

png |[ Bon ]
:
ritwal na ginaganap sa dap-ay pagkatapos ng pagtatanim ng palay.

bég·nas

png |[ Igo ]
:
pangunahing relihiyosong pagdiriwang ng pamayanan na tumatagal nang 4–7 araw.

bé·go

pnr |[ Mrw ]

be·gón·ya

png |Bot |[ Esp Ing begonia ]
:
halámang ornamental (genus Begonia ) na may mahigit 70 katutubòng species sa Filipinas, itinatanim dahil sa mayabong at makulay na dahon mula sa mamulá-mulá, dalandan, hanggang lungtian.

bég·say

png |Ntk |[ Pan ]

bé·ha

png
:
upós ng tabako o sigarilyo.

behavior (bi·héy·vyor)

|[ Ing ]
:
ugalì o pag-uugali.

be·he·tar·yá·no

png |[ Esp vegetariano ]

be·hí·ku·ló

png |[ Esp vehiculo ]
2:
paraan ng transmisyon o pagpapadalá : VEHICLE
3:
medium para sa iniisip, damdamin, o aksiyon : VEHICLE

bé·ho

pnr |Kol |[ Esp viejo ]
:
mukhang matandâ at sakitin : ÉHONG, PÚNGA

be·hú·ko

png |Bot |[ Esp bejuco ]

beige (beydz)

pnr |[ Ing ]
:
mapusyaw na kulay kayumanggi.

being (bi·íng)

png |[ Ing ]
:
pagiging tunay, buháy, at umiiral.

bé·kad

png |[ Mrw ]

be·kè

png |Med
:
nakahahawang sakít na pamamagâ ng parotid at alin-man sa mga glandulang lumilikha ng laway, at kung minsan, pamamagâ ng testes, obaryo, at katulad : BÁYKI, BAYÚOK, BIKÁG, BÍKI1, BUKLÁW2, MUMPS var bikì

bek·kél

pnr |[ Ilk ]

bék·kel

png |Ana |[ Ilk ]

bek·lát

png |Zoo |[ Ilk ]

bék·lew

png |Ana |[ Pan ]

bek·lóg

png |[ Sub ]
:
seremonyang pangkasal.

bék·log

png |Ana Kol
:
bayág var betlog

bek·tá

png |[ Pan ]

bék·wa

png
:
sinaunang damit na pang-itaas ng laláking Filipino na bukás ang dakong harap na hanggang sikmura, maikli ang manggas, at walang kuwelyo Cf KAMÍSA DE TSÍNO

bé·la

png |[ Esp vela ]
3: