ug


ug (yú·dyi)

daglat |[ Ing ]

ug

pnt |[ Seb War ]

u·gá

pnr
1:
[Seb] tuyô1
2:
[Hil Seb War] igá1

u·gâ

png
1:
galaw ng isang mabuway na bagay, hal posteng maluwag ang hukay, bahay na nilindol, mesang mahinà na ang paa, o ngiping may sirà : LINDÍ
2:
Bot [Iba] ugát1-5

ú·ga

png |[ Ilk ]

u·gád

png |Bot |[ Mag ]

u·ga·gà

png
:
kilos ng pagpipilit na tapusin ang lahat ng gawain.

u·gá·ga

png |[ ST ]
:
mabagal at mabigat na galaw ng katawan dahil sa karamdaman.

u·gák

png
1:
tunog o ingay na kahawig ng huni ng pato
2:
Zoo [Tbw] uwák1

u·gák

pnr

ú·gak

png |[ ST ]
:
ingay ng maalong dagat.

u·ga·lì

png |pag-u·u·ga·lì |[ Bik Hil Ilk Kap Pan ST ]
1:
gawì var ugáli
2:
kilos at pananalita na kakikitahan ng personalidad ng isang tao : BEHAVIOR, TEMPERAMENT
3:
anumang pagtugon ng isang organismo sa lahat ng may kaugnayan sa kaniya : BEHAVIOR
4:
anumang gawain ng isang organismo : BEHAVIOR
5:
aksiyon o reaksiyon ng anumang materyal sa isang sitwasyon : BEHAVIOR

u·gám

png |Med |[ Bik Hil Seb War ]

u·gáng

png |Zoo |[ War ]

u·gá·og

png |[ ST ]
:
malakas at sunod-sunod na pag-uga sa punongkahoy upang malaglag ang bunga.

u·gá·pang

png |Zoo
:
katamtaman ang laking isdang-alat at kauri ng banak (Ellochelon vaigiensis ), may pinilakang kulay na madilim sa pang-itaas na bahagi ng katawan, at dilaw ang buntot : DIAMOND-SCALE MULLET

u·gá·sip

png |[ Hil ]

u·gát

png |[ Bik Hil Seb Tag Tau ]
1:
Bot bahagi ng katawan ng haláman na karaniwang tumutubò pailalim sa lupa at sumisipsip ng sustansiya at tubig : GAMÓT3, GAMÚT1, LAMÓT, ÓGAT, ÓYAT, PARÁTAW, RAIZ, RAMÓT, ROOT1, UGÂ2, UGÁD, ÚLAT3, ÚRAT, ÚYAT
2:
anumang katulad nitó : GAMÚT1, LAMÓT, ÓGAT, ÓYAT, PARÁTAW, RAIZ, RAMÓT, ROOT1, UGÂ2, UGÁD, ÚLAT3, ÚRAT, ÚYAT
3:
pinanggalingan o ang sanhi ng pinanggalingan ng isang bagay : GAMÚT1, LAMÓT, ÓGAT, ÓYAT, PARÁTAW, RAIZ, RAMÓT, ROOT1, UGÂ2, UGÁD, ÚLAT3, ÚRAT, ÚYAT
4:
ang pangunahing sangkap o kalikásan ng isang bagay : GAMÚT1, LAMÓT, ÓGAT, ÓYAT, PARÁTAW, RAIZ, RAMÓT, ROOT1, UGÂ2, UGÁD, ÚLAT3, ÚRAT, ÚYAT
5:
pinagmulang pamilya, lahi, o kultura lalo na bílang dahilan para sa malalim na ugnayan sa isang pook o komunidad : GAMÚT1, LAMÓT, ÓGAT, OYAT, PARÁTAW, RAIZ, RAMÓT, ROOT1, UGÂ2, UGÁD, ÚLAT3, ÚRAT, ÚYAT
6:
Ana alinman sa mga túbo na bahagi ng sistema sa pagdaloy ng dugo sa katawan Cf ARTERYÁ, BÉNA

u·gáw

pnr
:
mahinàng umunawa Cf TUNGGÁK

u·gáw

png
1:
Zoo [ST] bakúlaw1
2:
Kol tawag sa tao na malaki kaysa karaniwan
3:
[Pan] sanggól1
4:
Zoo [ST] isang uri ng ibon.

ú·gay

png
1:
[ST] humahapay-hapay sa paglalakad
2:
[Seb War] lamyâ.

úg·bok

png |[ Seb ]

úg·bon

png |Zoo |[ Bik ]

ug·bós

png |Bot |[ ST ]
:
suloy na umuusbong sa tuód.

ug·dáng

pnr |[ War ]

ug·dáw

pnr |[ Seb ]

ug·dáy

png |[ ST ]
:
paglakad nang nanghihina na mistulang babagsak na.

úg·do

png |Bot |[ Hil ]

úg·dok

png |Zoo |[ Seb ]

ú·ged

png |[ Ilk ]

úg·fu

png |[ Bon ]

úg·gang

png |[ Iba ]

úg·had

png |[ Hil ]

Ug·hí!

pdd |[ ST ]

Ug·hóy!

pdd |[ ST ]
:
pagtawag sa isang tao, pinagmulan ng kasalukuyang “Hoy!” : UGHI!

ú·gik

png |Zoo |[ Bik ]

u·gís

png |[ War ]
:
áso, manok, o anumang hayop na kulay putî.

ú·gis

png
1:
Zoo [ST] isang uri ng isdâ
2:
[Ilk] gúhit2

ú·git

png
1:
Agr bahagi ng araro na nagsisilbing patnubay sa pagbubungkal ng lupa
2:
pamamahala o pangangasiwa sa pamahalaan, negosyo, at katulad — pnd u·gí·tan, u·mú·git
3:
Bot [Iba] búko ng bulaklak.

ugly (ág·li)

pnr |[ Ing ]

ug·mâ

pnb |[ Seb ]

ug·mâ

pnr

úg·ma

png |[ Bik ]

ug·nâ

png
:
paghuhugpong o paglalapat ng dalawang bagay.

ug·náy

png
1:
paraan ng paglalapit sa isang tao o bagay sa higit pang tao o bagay Cf KONÉKTA
2:
ang pag-iral o epekto ng koneksiyon na nagaganap sa mga tao o bagay — pnd i·ug·náy, ug·na·yán, u·mug·náy.

ug·ná·yan

png |[ ugnay+an ]

u·gód

png
:
paudlot-udlot na paglakad bunga ng kahinaan var úgor

ug-óg

png |[ Seb Tag ]

u·gók

png
1:
iyak ng baboy kapag nagugutom
2:
tunog ng tiyan kapag kumukulo
3:
tao na tanga
4:
[War] latík1

ú·gong

png
:
malakas at mahabàng tunog, gaya ng ugong ng hangin, dagat, at katulad : ATIBÁNGRAW, BANÉNGNENG, DÁGHONG, DAGINDÍNG1, HAGÚBHOB, HAGUNÓS, HAGURÓS, HAGURÓT, INÓGONG, ZIZZ1

u·gong-u·gu·ngán

png |Bot |[ ST ugong+ugong+an ]
:
tangkay ng muràng palay.

u·gós

png |[ Bik ]

u·góy

png |pag-u·góy
1:
galaw na pabalik-balik ng isang bagay na nakabitin, gaya ng duyan : ABBÓG, GOYYÓ, INDÁYON2, KIAL, LÁBYOG, SWING1, TÁBYOG, TABYÓNG, TÚGOY, TUWÁSAN, UNGGÚ, YUGÁYOG
2:
pagtulak o paghatak sa duyan o anumang nakabitin upang gumalaw : ABBÓG, GOYYÓ, INDÁYON2, KIAL, LÁBYOG, SWING1, TÁBYOG, TABYÓNG, TÚGOY, TUWÁSAN, UNGGÚ, YUGÁYOG — pnd i·ú·goy, mag-ú·goy, u·mú·goy.

ú·goy-ú·goy

png |Lit Mus |[ Hil ]

úg·pot

png |[ Hil ]

ug·póy

png |Bot |[ ST ]
:
uri ng yantok na ginagamit na pisì ng búsog ng panà.

ug·rá

png |[ ST ]
1:
Med pagkain ng sugat sa lamán dahil sa pagkabulok nitó
2:
Bot pagkakaroon ng uka ng kahoy na nabulok.

ug·sá

png |Zoo |[ Ilk ]

úg·se

png |[ Kap ]

ug·sók

png
2:
[Seb] tírik1

ug·tô

png |[ War ]

úg·to

pnb |[ Pan ]

ug·tóng

png |Bot |[ ST ]
:
tabakong manipis at matabáng ; ilahas na tabako.

ú·gut

png |[ Ilk ]

ug·wâ

png |[ ST ]
:
pag-apaw ng kumukulô.

ug·wák

png
:
pag-awas ng kumukulông tubig.