u


U, u

png
1:
ang ikadalawampu’t tatlong titik sa alpabetong Filipino, at tinatawag na yu
2:
ikalabingwalong titik sa abakadang Tagalog at tinatawag na u
3:
ikadalawampu’t tatlo sa isang serye o pangkat
4:
pasulat o palimbag na representasyon ng U o u
5:
tipo, gaya ng sa printer upang magawâ ang titik U o u.

U (yu)

daglat |[ Ing ]

U (yu)

symbol |Kem |[ Ing ]

u·ád

png
:
anumang nátirá sa palay na kinain ng dagâ.

u·áng

png |Zoo
:
varyant ng uwáng.

u·bà

png |[ ST ]
:
pagsungkal ng baboy sa mga haláman : UD-ÓD

ú·bad

png |[ ST ]

u·bág

png |Bot |[ ST ]
:
uri ng ilahas na ube.

u·bá·hob

png |Med |[ ST ]
:
pagsuob sa babaeng bagong panganak o sa maysakít.

u·bák

png |[ Pan ]

ú·bak

png
1:
Bot [ST] balakbák1
2:
[Bik] tálop o pagtatálop.

u·bá·kan

png |Bot |[ ST ]
:
yantok na may balát.

ú·ban

png |[ Bik Hil Ilk Kap Seb Tag ]
:
putîng buhok sa ulo — pnd mag·ka·ú·ban, mag-ú·ban, u·bá·nin.

u·bá·nin

pnr |[ uban+in ]
:
maagang pumutî ang buhok.

u·bá·ob

png
1:
anyo ng ulo o mukha na nakasubasob
2:
pagkatálo sa laro, away, sugal, at katulad
3:
pagkalulóng sa anumang bagay.

u·bás

png
1:
[ST] paliligo ng babae sa unang pagkakataon na dinatnan ito ng regla
2:
[Bik] tuyông lupa.

u·bás

pnr
:
wala nang katas, gaya sa nátirá sa gugo matapos itong gamitin.

ú·bas

png
1:
Bot [Esp uva+s] baging (genus Vitis ) na makinis ang balát, kumpol-kumpol ang bunga na nakakain at nagagawáng alak, katutubò sa Europa : GRAPE
2:
Bot [Bik Hil Seb Tag] sapal ng gugo.

ú·bat

png |Bot |[ ST ]
1:
isang uri ng halaman
2:
kahoy na mula sa China.

u·ba·tí·kos

png |Heo |[ ST ]
:
batóng mineral mula sa China na kombinasyon ng arseniko at asupre.

u·ba·yà

png |[ ST ]
:
salitâng-ugat ng paubayà, paggálang sa iba at pagbibigay ng pagkakataon sa kaniya na sabihin ang kaniyang katwiran, at págpapaubayà, pagiging mahinahon at mapagbigay-daan var ubáya

u·ba·yí

png |[ ST ]

úb·bak

png |[ Ilk ]

ub·bóg

png |[ Ilk ]
1:

ú·be

png |Bot |[ Bik Hil Iba Ilk Kap Mag Seb Tag War ]
:
halámang-ugat (Dioscorea alata ) na kulay lila ang lamán ng bunga : UVÎ, YAM Cf ABÚBO

ú·be

pnr

ú·bet

png |Ana |[ Ilk ]

ú·be-u·bí·han

png |Bot |[ ube+ube+han ]

u·bíng

png |[ Ilk ]

u·bi·ngán

png |Zoo |[ Kap ]

ub·lág

pnr |[ ST ]

u·bó

png |[ Bik Hil Seb Tag War ]
1:
Med biglaang paglabas ng hangin mula sa bagà na may marahas na tunog at kadalasang hindi sinasadya : COUGH, GUGÚ, IKÁG, KUKÙ, LEGÉT, LÍGET, UKÓK, UYÉK
2:
tunog na nalilikha dulot nitó : COUGH, GUGÚ, IKÁG, KUKÙ, LEGÉT, LÍGET, UKÓK, UYÉK — pnd u·bu·hín, u·mu·bó
3:
[Pan] punsó.

u·bò

png |pag-u·bò |Agr
:
paglilipat ng pananim o haláman sa isang pook.

ú·bod

png |[ Bik Hil Seb Tag War ]
1:
Bot ang malambot o makunat na gitnang bahagi ng haláman o ilang uri ng punongkahoy : ABBÍANG, APÓNGOL, BALÚDLOD, BELYÁT, BÚGAS, ÍSUK, PITH, UBÚD
2:
ang tíla gitna o puso ng isang kilusan, usapin, at katulad : CORE var úbor

ú·bod

pnb
:
nagpapahayag ng sukdulang antas ng isang katangian, hal ubod ng ganda, ubod ng pangit.

u·bóg

png |Zoo |[ Seb ]

ú·bog

pnd |mag-ú·bog, u·mú·bog |[ Seb ]
:
lumusong sa tubig.

u·ból-ú·bol

png |Ana |[ Seb ]

ú·bong

png |[ Ilk ]

ú·bon-ú·bon

png |Zoo
:
ibong kauri ng sabukot (Centropus melanops ) bagaman mas malakí, kulay kayumanggi ang balahibo sa likod, at pakpak at may itim na balahibo sa paligid ng matá : BLACK-FACED COUCAL

u·bós

pnr |[ Bik Hil Mrw Seb Tag War ]

ú·bos

png |pag-ú·bos
:
kilos para mawala lahat at walang mátirá sa pamamagitan ng pagkain, pag-inom, pagpatáy, pagpuksa, at katulad : ÍGOS1

ú·bos-ká·ya

pnr
:
ibinuhos ang lahat ng lakas at kakayahan.

u·brá

pnr |[ Esp obrar ]

u·brá

png |Med |[ Esp obrar ]
:
pagdumi sanhi ng bisà ng purga.

u·bú

png
1:
[Mag] alikabók
2:
[Kap] pagiging perpekto.

u·búd

png |Bot |[ kap ]

u·bú·hin

pnr |Med |[ ubo+hin ]
:
madalîng magkaroon ng ubó ; laging inuubó.

u·dád

pnr |[ War ]

ú·dang

png |Zoo |[ Ilk ]

udder (á·der)

png |Zoo |[ Ing ]
:
glandula ng mamalya, lalo ng mga babaeng hayop, nakalawit na tíla súpot at may utong.

ud·lót

pnr |ma·ud·lót
:
bahagya o pansamantalang matigil.

úd·lot

png |Bot |[ Seb War ]

u·dô

png

ud-ód

png

u·dóg

png |Ana |[ Bik ]

ú·don

png |[ Jap ]
:
makapal na uri ng pansit na gawa sa trigo sa Japan.

úd·to

pnb |[ Bik Hil Seb Tau War ]

úd·tu

pnb |[ Kap ]

u·dú·u·dó

pnr

ud·yók

png |pag-ud·yók
2:
paghimok para kumilos o para gawin ang isang bagay na maselan o mapanganib : INCITEMENT — pnd mang-ud·yók, ud· yu·kán.

ud·yóng

png

ud·yóng

pnr
:
malakí ang puson.

UFO (yu ef o)

daglat |[ Ing ]
:
unidentified flying object.

ú·fut

pnr |[ Iba ]

ug (yú·dyi)

daglat |[ Ing ]

ug

pnt |[ Seb War ]

u·gá

pnr
1:
[Seb] tuyô1
2:
[Hil Seb War] igá1

u·gâ

png
1:
galaw ng isang mabuway na bagay, hal posteng maluwag ang hukay, bahay na nilindol, mesang mahinà na ang paa, o ngiping may sirà : LINDÍ
2:
Bot [Iba] ugát1-5

ú·ga

png |[ Ilk ]

u·gád

png |Bot |[ Mag ]

u·ga·gà

png
:
kilos ng pagpipilit na tapusin ang lahat ng gawain.

u·gá·ga

png |[ ST ]
:
mabagal at mabigat na galaw ng katawan dahil sa karamdaman.

u·gák

png
1:
tunog o ingay na kahawig ng huni ng pato
2:
Zoo [Tbw] uwák1

u·gák

pnr

ú·gak

png |[ ST ]
:
ingay ng maalong dagat.

u·ga·lì

png |pag-u·u·ga·lì |[ Bik Hil Ilk Kap Pan ST ]
1:
gawì var ugáli
2:
kilos at pananalita na kakikitahan ng personalidad ng isang tao : BEHAVIOR, TEMPERAMENT
3:
anumang pagtugon ng isang organismo sa lahat ng may kaugnayan sa kaniya : BEHAVIOR
4:
anumang gawain ng isang organismo : BEHAVIOR
5:
aksiyon o reaksiyon ng anumang materyal sa isang sitwasyon : BEHAVIOR

u·gám

png |Med |[ Bik Hil Seb War ]

u·gáng

png |Zoo |[ War ]

u·gá·og

png |[ ST ]
:
malakas at sunod-sunod na pag-uga sa punongkahoy upang malaglag ang bunga.

u·gá·pang

png |Zoo
:
katamtaman ang laking isdang-alat at kauri ng banak (Ellochelon vaigiensis ), may pinilakang kulay na madilim sa pang-itaas na bahagi ng katawan, at dilaw ang buntot : DIAMOND-SCALE MULLET

u·gá·sip

png |[ Hil ]

u·gát

png |[ Bik Hil Seb Tag Tau ]
1:
Bot bahagi ng katawan ng haláman na karaniwang tumutubò pailalim sa lupa at sumisipsip ng sustansiya at tubig : GAMÓT3, GAMÚT1, LAMÓT, ÓGAT, ÓYAT, PARÁTAW, RAIZ, RAMÓT, ROOT1, UGÂ2, UGÁD, ÚLAT3, ÚRAT, ÚYAT
2:
anumang katulad nitó : GAMÚT1, LAMÓT, ÓGAT, ÓYAT, PARÁTAW, RAIZ, RAMÓT, ROOT1, UGÂ2, UGÁD, ÚLAT3, ÚRAT, ÚYAT
3:
pinanggalingan o ang sanhi ng pinanggalingan ng isang bagay : GAMÚT1, LAMÓT, ÓGAT, ÓYAT, PARÁTAW, RAIZ, RAMÓT, ROOT1, UGÂ2, UGÁD, ÚLAT3, ÚRAT, ÚYAT
4:
ang pangunahing sangkap o kalikásan ng isang bagay : GAMÚT1, LAMÓT, ÓGAT, ÓYAT, PARÁTAW, RAIZ, RAMÓT, ROOT1, UGÂ2, UGÁD, ÚLAT3, ÚRAT, ÚYAT
5:
pinagmulang pamilya, lahi, o kultura lalo na bílang dahilan para sa malalim na ugnayan sa isang pook o komunidad : GAMÚT1, LAMÓT, ÓGAT, OYAT, PARÁTAW, RAIZ, RAMÓT, ROOT1, UGÂ2, UGÁD, ÚLAT3, ÚRAT, ÚYAT
6:
Ana alinman sa mga túbo na bahagi ng sistema sa pagdaloy ng dugo sa katawan Cf ARTERYÁ, BÉNA

u·gáw

pnr
:
mahinàng umunawa Cf TUNGGÁK

u·gáw

png
1:
Zoo [ST] bakúlaw1
2:
Kol tawag sa tao na malaki kaysa karaniwan
3:
[Pan] sanggól1
4:
Zoo [ST] isang uri ng ibon.

ú·gay

png
1:
[ST] humahapay-hapay sa paglalakad
2:
[Seb War] lamyâ.

úg·bok

png |[ Seb ]

úg·bon

png |Zoo |[ Bik ]

ug·bós

png |Bot |[ ST ]
:
suloy na umuusbong sa tuód.

ug·dáng

pnr |[ War ]

ug·dáw

pnr |[ Seb ]

ug·dáy

png |[ ST ]
:
paglakad nang nanghihina na mistulang babagsak na.

úg·do

png |Bot |[ Hil ]

úg·dok

png |Zoo |[ Seb ]

ú·ged

png |[ Ilk ]

úg·fu

png |[ Bon ]

úg·gang

png |[ Iba ]

úg·had

png |[ Hil ]

Ug·hí!

pdd |[ ST ]

Ug·hóy!

pdd |[ ST ]
:
pagtawag sa isang tao, pinagmulan ng kasalukuyang “Hoy!” : UGHI!