ila


i·lá

png |Ana |[ Mrw Seb War ]

í·la

png |[ Mrw ]

i·lád

png |[ Seb ]

i·lág

pnr
2:
[Bik] maluwang ; malawak.

í·lag

png |pag-í·lag
1:
[Kap Seb Tag] pag-iwas upang hindi matamaan o mahagip : ÍBAG1, LÍIR2 var ngílag
2:
[Kap Tag] paglayô o pag-iwas sa panganib : ÍBAG1, LÍIR2

i·la·gâ

png |Zoo |[ Hil Seb ]

I·lá·gan

png |Heg
:
kabesera ng Isabela.

i·la·gáng bú·kid

png |Zoo |[ Seb ]
:
dagáng bundók.

i·lá·gin

png |Med
:
uri ng pagtatae.

i·la·hás

pnr |Bot Zoo |[ Hil Seb ]
1:
nabubuhay sa likás na kalagayan, nakatira sa mga likás na pook gaya ng gubat o parang : IHÁLAS, WILD1 Cf LABUYÒ
2:
hindi maamo o hindi naaalagaan ng tao : IHÁLAS, SIMARÓN, WILD1 var ihálas Cf ILÁP

i·lá·ir

pnd |i·i·lá·ir, mag-i·lá·ir |[ ST ]
:
magkudkod o kudkurín.

í·lak

png
1:
[Kap Tag] pagkalap o paghingi ng ambag o kontribusyon : HILÍNG1
2:
[Seb Tag] Zoo isdang-alat (Kyphosus cinerascens ) na guhitán, biluhaba ang katawan, at karaniwang humahabà nang 195–210 sm : ÍLEK, LUPÁK, TOPSAIL DRUMMER

i·lak·bó

pnd |i·i·lak·bó, i·lak·bu·hín
:
ihagis nang pataas : ALAKBÓ

í·la·lam·bô

png
:
bulâ-bulâ mula sa pagbagsak ng tubig.

i·lá·lim

png pnr
2:
higit na mababàng bahagi kompara sa iba : BOTTOM, DIDADIDÁLEM, IDÁ-LOM, ILARÓM, IRÁROM, KADSAÁRAN, KAHILÁDMAN, LÁLAM

i·lá·lo

png |[ Pan ]

i·lám

png

i·lám

pnr
1:
maitim na kayumanggí

i·lam·báng

png

i·lam·báng

pnr
:
daplis sa gilid ng target.

i·lam·bóng

png pnr
1:
daplis sa itaas ng target
2:

i·lán

png |[ ST ]
1:
pagpinsalà sa isang bagay
2:
pagkabawas o pagbaba ng bilang.

i·lán

pnr
:
kaunti ang bílang.

i·lán

pnh
:
pananong na tungkol sa dami ng bilang ng anuman : HOW MANY, PIGÁ2, PIGÁRA, PILÁ2, PIRÁ

i·lan·dáng

png

i·láng

pnr
1:
hindi mapakali dahil asiwâ o nahihiya : IDÓL-IDÓL

i·láng

png |[ ST ]
1:
pook na malayo sa kabahayan, malungkot, at walang naninirahan : DESYÉRTO2, WILDERNESS
2:
Heo párang1 ; kaparángan
3:
paggipit sa kalaban at katalo Cf LINLÁNG
4:
pagpapakupas ng ginto na may halò, hal sa pamamagitan ng paglulubog nitó sa maalat na tubig.

í·lang

png |Ark |[ Pan ]

í·lang-í·lang

png |Bot |[ Hil Ifu Ilk Kap Pan Seb Tag War ]
1:
punongkahoy (Cananga odorata ) na may mabangong bulaklak at langis : ALANGÍLANG, ALLANGÍGAN, ÁLYANGÍGAN, TÁNGID

í·lang-í·lang de-tsí·na

png |Bot
:
palumpong (Artabotrys hexapetalus ) na may gumagapang na sanga, may bulaklak na kayumangging pulá at anim ang talulot, at namumunga.

í·lang-í·lang gú·bat

png |Bot
:
baging (Desmos cochinchinensis ) na may dilaw at mabangong talulot.

i·lang·láng

png
:
sibad paitaas : INDÁYOG5 Cf IMBULÓG — pnd pa·i·lang·la· ngín, pu·ma·i·lang·láng.

I·lá·nun

png |Ant
:
pangkating etniko na matatagpuan sa lalawigan ng Maguindanao at Zamboanga.

i·láp

png
1:
kalagayan ng isang tao o hayop na nahirati sa pamumuhay nang malayo sa karamihan at hindi sanay na makisalamuha sa marami o sa hindi dating nakikita : ÁTAP, KAÍDLAS, LIYÁP, ÚLYAS Cf ILAHÁS — pnr ma·i·láp
2:
[Kap] sulyap na galít
3:
[Seb] daráng1
4:
[Pan] hinalà.

i·láp

pnr |ma·i·láp
1:
hindi makatingin nang tuwid

í·lap

png |Med |[ Bik Ilk ]

í·lar

png |[ ST ]
:
paglalagay ng tanda sa daan upang hindi mawala — pnd i·lá·ran, mag-í·lar.

i·la·róm

png |[ War ]

i·lás

png |Bot |[ Tag Seb ]
:
uri ng ilahas na mais.

í·las

png
1:
[Kap Tag] panandaliang pagtatago sa ibang bahay
2:
talílis o pagtalilis.

i·lát

png |[ Mag ]

í·lat

png |[ Kap Tag ]
1:
Heo natuyong sapà na nagkakatubig at bahain kapag tag-ulan
2:
esterong maburak
3:
[Kap] hintáy o paghihintay.

í·law

png
1:
[Bik Hil Mag Tag] anumang nagbibigay ng liwanag, gaya ng nakasinding bombilya o ningas ng kandila o gasera : ÍWAG1, LIGHT2, RELÁK, SALÀ2, SALÚGI, SILÉW, SUGÂ2, TANGLÁW1
2:
[Kap] kisà1

i·la·wán

png |[ ilaw+an ]
:
bagay na may ilaw o nagsisilbing ilaw, gaya ng lampara o gasera : SALÚGI, SOMBÓ

i·lá·wan

png |Agr |[ Mrw ]

í·law da·gâ

png |Asn |[ ST ]
:
tawag sa bituin kung gabi.

i·lá·wod

pnr |[ Bik i+lawod ]
:
patungo sa laot o paayon sa agos ng tubig.

í·lay

png
1:
Med [ST] hílo
2:
[Bik] lamyâ
3:
Heo [Mrw] loók.

i·lá·ya

png |Heo
1:
[Akl Seb Tag] dakong paitaas ng bayan : GIMBÂ, IRÁYA1, IRAYÁ, SÚRONG2, ÚLU Cf HULÒ2
2:
[Mag Tag] dakong pinaggalingan ng ilog : IRAYÁ2