bi


bi

png
:
tawag sa titik B ng alpabetong Filipino at Ingles.

bi- (bay)

pnl |[ Ing ]
:
nangangahulugang dalawa, dalawahan o dalawang ulit hal bicameral, bicycle, biannual.

Bi (bi ay)

symbol |Kem |[ Ing ]

bi·ád-bi·ád

png |[ Hil ]
:
palipat-lipat ng pook dahil sa kawalan ng matinong trabaho.

bi·ág

png |[ Ilk ]
:
búhay1 var biyág

Bi·ág ni Lam-áng

png |Lit |[ Ilk ]
:
epikong-bayan ng mga Ilokano hinggil sa búhay at pakikipagsapalaran ni Lam-ang.

bî-al

png |Bot |[ Ifu ]
:
baging na tumutubò sa dalisdis, at karaniwang ginagawâng basket.

bi·á·lung

png |Bot |[ Mag ]

bí·as-bí·as

png |Bot |[ Kap Tag ]
:
gumagapang na yerba (Commelina benghalensis diffusa ) na nagkakatangkay sa hugpungan, may habilog na dahon na kinakain, at asul na bulaklak : KABILÁW, KUHÁSI, KULKULLÁSI

bí·as-pu·gò

png |Bot
:
yerba (Ammania baccifera ) na may nakasusugat na mga dahon.

bí·aw

png |Bot |[ Tag Bag ]
:
bunga ng lumbang na malangis.

bi·áy·bi·áy

png |[ Seb War ]

bib

png |[ Ing ]

bí·bas

pnd |bi·bá·sin, mag·bí·bas |[ ST ]
:
mamingwit sa pamamagitan ng maliit na simâ.

bí·bas

png |Bot |[ ST ]
:
punongkahoy sa latian ng bakawan na maaaring lutuin at kainin ang bungangkahoy.

bí·bay

png |Heo |[ ST ]

bí·be

png |Zoo |[ Hil Kap Mag Mrw Tag ]
:
inaalagaang páto (Anas Anatidae ), putî ang balahibo, may malapad na tukâ, maikli ang bintî, at pandak : DUCK1, GÁKGAK var bíbi, bebek Cf ÍTIK, PÁTO

bi·be·rón

png |[ Esp ]
:
boteng may tsupong sinususuhan ng sanggol : MAMADÉRA

bi·bíg

png
1:
Ana bahagi ng mukha ng tao o hayop na pinapasukan ng pagkain ; guwang na naglalamán ng mga estrukturang kailangan sa pagnguya ; mga estrukturang ginagamit sa pagnguya at pagtikim, gaya ng ngipin, dila, oral cavity, at katulad ; bukasan ng guwang na pinagmumulan ng pagsasalita : ASBÚK, BÂ-BÂ1, BANGÁNGA, BANGLÚS, BIBÎ, BÓKA, BUNGÁ, BUNGANGÀ1, MÓDOL, MOUTH, NGÍWAT, SANGÍ, TÍMID

bi·bi·gán

pnr
:
madaldal, masag-wang magsalita.

bi·bi·hi·rà

pnr pnb |[ ST bi+bihira ]

bi·bí·nga

png
:
piraso ng nabasag na bangâ, pasô, at katulad : KALAPANTÎ, KALAPATYÂ Cf PAMANTÍNGIN

bi·bing·ká

png |[ Bik Hil Ilk Kap Mrw Pan Seb War ]
:
kakanin na gawâ sa malagkit na bigas, iniluluto sa hurnong yarì sa luad, at ginagatungan sa ilalim at sa ibabaw : BABÉNGKA

bi·bi·rá·ngin

png |Zoo |[ ST ]
:
uri ng ahas.

bi·bí·raw

png |Zoo

bi·bír·si

png |Bot |[ ST ]
:
uri ng maliit na bulaklak.

bí·bit

png |[ ST ]

Bible (báy·bol)

png |[ Ing ]

bibliography (bib·li·yó·gra·fí)

png |[ Ing ]

Bíb·li·yá

png |[ Esp Biblia ]
:
Sa Kristiyanismo, ang banal na kasulatang binubuo ng Luma at Bagong Tipan : BIBLE, ESKRITÚRA, SCRIPTURE

bíb·li·yó·gra·pí·ya

png |[ Esp bibliografia ]
:
talaan ng mga aklat na sanggunian sa isang saliksik : BIBLIOGRAPHY, TALABABÀ

bib·li·yo·té·ka

png |[ Esp biblioteca ]

bí·bo

pnr |[ Esp vivo ]

bí·bo·rá

png |Zoo |[ Esp vivora ]
:
alinman sa mga ahas (genus Vipera family Viperidae ) na maliit ngunit makamandag : VIPER

bi·bras·yón

png |Pis |[ Esp vibración ]
1:
yanig at iba pang kahawig na paulit-ulit na paggalaw nang paroon at parito : VIBRATION Cf KINÍG
2:
Pis paggalaw ng mga bahagi ng likido o elastikong solid dahil nagalaw ang ekilibriyo o dahil sa isang along elekromagnetiko : VIBRATION

bib·yág

pnr |[ Mrw ]

bicameral (bay·ká·me·rál)

pnr |Pol |[ Ing ]
:
may dalawang sangay o kamara, gaya ng dalawang kamara sa Kongreso ng Filipinas : BAYKAMERÁL Cf UNICAMERAL

bicarbonate (bay·kár·bo·néyt)

png |Kem |[ Ing ]
:
salt ng carbonic acid na nagtataglay ng pangkat na HCO3-1 ; acid carbonate na gaya ng sodium bicarbonate (NaHCO3).

bicep (báy·sep)

png |Ana |[ Ing ]
:
masel na may dalawang umbok o magkakabit sa isang dulo lalo na ang masel na nagpapabaluktot sa bisig.

Bicol (bí·kol)

png |Heg
:
rehiyon sa timog ng Luzon : BÍKOL2

bicol express (bí·kol éks·pres)

png |[ Ing express ]
1:
biyaheng papunta sa Bicol

bicuspid (báy·kus·píd)

png |Ana |[ Ing ]
:
alinman sa walong ngipin na matatagpuan sa pagitan ng mga ngiping molar at cuspid.

bicycle (bay·si·kél)

png |[ Ing ]

bid

png |Kom |[ Ing ]
1:
alok o panukala, gaya ng presyo ng isang bagay o serbisyo

bí·da

png |[ Esp vida ]

bí·dang

png |[ Ilk ]
:
tapis ng babae na hanggang tuhod, itinatambal sa sáya.

bi·dáy

png |Bot |[ Ilk ]
:
uri ng haláman na may dahong pinakukuluan at ipinanliligo sa bagong panganak upang hindi mabinat.

bí·day

png |Bot |[ Ilk ]

bíd·bid

png |[ Kap Tag ]
1:
íkid ; o ang sinulid na iniiikid at ang karete na pinag-iikiran var birbír
2:
Med matinding kombulsiyon
3:
Zoo isdang-alat (Albula vulpes ) na lumalaki nang hanggang 220 kg : BUDBÚD

bid·dáy

pnd |[ Ilk ]
:
linisin ang bulak matapos itong ihiwalay sa perikarpiyo ng gúmi.

bíd·der

png |[ Ing ]
:
tao na nag-alok ng presyo para sa isang bagay na isinubasta : POSTÓR

bidding (bíd·ing)

png |[ Ing ]
1:
pang-gilid na dekorasyon sa tela o damit
2:
Kom paghaharap ng bid
3:
Kom panahon ng pagharap at pagtanggap ng mga bid.

bidet (bí·dey, báy·det)

png |[ Ing ]
:
mababaw at biluhabâng palanggana, may gripong sumusumpit paitaas ang tubig, at ginagamit sa paghuhugas ng puke at paligid nitó.

bid·hó

pnb |[ ST ]

bí·ding

png
1:
sa pananahi, uri ng pagtabas
2:
Med [Ilk] kulugó
3:
Zoo ibon (family Alcedinidae ) na may malakíng ulo at mahabà at matabâ ang tukâ
4:
maliit na susulbot (Ceyx melanurus ) na pulá ang tuka at nangingibabaw ang matingkad na dilaw na balahibo sa dibdib at ilalim ng pakpak : DWARF-KINGFISHER

bid·lá·wan

png |Zoo

bid·ló

pnr |[ War ]
:
mahirap nguyain o lunukin.

bi·dò

png |[ War ]

bíd·ya

png |[ ST ]

bid·yò

png |[ War ]
:
kawayang salapáng na maraming tulis.

biennial (bay·ín·yal)

pnr |[ Ing ]
1:
tumatagal nang dalawang taon
2:
Bot nabubuo ang normal na habà ng búhay sa loob ng dalawang taon, namumulaklak at namumunga sa pangalawang taon, gaya ng beet
3:
ginaganap tuwing ikalawang taon.

biennium (ba·yén·yum)

png |[ Ing ]
:
panahon na binubuo ng dalawang taon.

bifocal (bay·fó·kal)

pnr |[ Ing ]
:
may dalawang pokus, tulad ng lenteng may bahaging pangmalayuan at pangmalapitan.

bi·gà

png
1:
2:
[Seb] líbog
3:
Ark [Esp viga] tahílan1 var bíga
4:
Bot [Seb] gábe.

bí·ga

png
1:
Ark [Esp viga] varyant ng bigà3
2:
[ST] pamumuhay nang malaswa
3:
[ST] madaldal na tao
4:
Bot yerba na malapad ang dahon
5:
Med [ST] uri ng tumor.

bí·gag

png |Med |[ Iba ]

bi·gál

pnr |[ ST ]
1:
bahagyang nangangayayat dahil sa dami ng trabaho : BAKÁD
2:
Bot hitik sa bunga ang buwig.

bi·gám·ya

png |Bat |[ Esp bigamia ]
1:
pagkakaroon ng dalawang asawa
2:
pagpapakasal sa iba kahit may bisà pa ang unang kasal.

bi·gáng

pnr |[ ST ]
:
naghiwalay ang mga tabla ng upuan : BIGKÁNG, TIGKÁNG

bi·ga·ó

png |[ Pan ]

bi·gá-o

png |[ Ilk ]

bi·gá·on

png |[ Hil Seb War ]

bi·gá·ong

png |Zoo

bi·gás

png |Bot
:
binalatang butil ng palay : ABYÁS, ARROZ, BAGÁS1, BAGGÁT, BARÁS1, BELÁS, BUGÁS, MARGÁS, RICE2

bi·gá·san

png
1:
2:
Agr kamalig ng bigas
3:
anumang sisidlan ng bigas.

bi·gát

png
1:
timbang na mataas : BÁYAT2, BÚG-AT — pnr ma·bi·gát

bi·gát

pnb |[ Ilk ]

bi·gá·tin

png |[ bigat+in ]
:
tao na may impluwensiya o kapangyarihan ; tao na kinikilála Cf BIG SHOT, MALAKÍNG TÁO

bi·ga·úng-su·óng

png |Zoo |[ Seb ]

bi·gáw

pnr |[ ST ]
:
matulig o nagulantang dahil sa matinding ingay : BULÍHAW, BULÚNGOL, BUNGÓG, HÚNGOL, KALLÍTANG, LÍNGMING, NÁPLENG, PÓNAW, TÛ-LAN

bi·gáy

png
1:
pag·bi·bi·gáy pagkakaloob ng isang bagay na sarili upang ariin o pangalagaan ng iba : ÁLAY1, AMBÓY2, BUGÁY, COURTESY2, DÍHIL, DÓLOT2, HÁTAG1, IBÍYE, ÍNGGAY, ÍTED, ITÉR, PANDIPÁTI, RÁNGKAP Cf BIGSÁK
2:
bagay na ibinigay upang ariin o pangalagaan ng iba : ALAÁLA2, ÁLAY1, BUGÁY2, DÍHIL, DÓLOT2, HÁTAG1, IBÍYE, ÍNGGAY, ÍTED, ITÉR, OPÉRTA, OPRÉNDA, RÁNGKAP Cf HANDÓG1, KALOÓB
3:
pag·bi·bi·gáy kilos upang sumunod sa nais o kahilingan bílang pagpapakíta ng pagkakaibi-gan o dahil sa awà — pnd big·yan, i·bi·gáy, mag·bi·gáy.

bi·gáy-a·hón

png |[ ST ]

bi·gáy-a·lám

png

bi·gáy-ba·ha·là

png |[ ST ]
:
pagdudulot ng ligalig sa tao na nananahimik.

bi·gáy-ká·ya

png
1:
[ST] dóte
2:
anumang ibinibigay na tulong.

bi·gáy-ká·ya

pnb
:
sa maaabot ng kakayahán o lakas : BIGÁY-TÓDO

bi·gáy-tó·do

pnb |[ bigáy+ Esp todo ]

bi·gáy-tu·wâ

png |[ ST ]
:
pagbibigay ng kasiyahan sa iba.

Big Bang

png |Pis |[ Ing ]
:
isang teoryang kosmiko na tumutukoy sa isang pagsambulat na simula ng santinakpan batay sa mga nasiyasat na ekspansiyon nitó, ugat na kosmiko ng radyasyon, saganang halimbawa ng mga element, at mga batas ng pisika.

Big Díp·per

png |Asn |[ Ing ]
:
pangkat ng pitong maliwanag na bituin sa Ursa Major na kahawig ng dipper ang guhit ng balangkas.

bigeye (bíg·ay)

png |Zoo |[ Ing ]

bigeye tuna (bíg·ay tú·na)

png |Zoo |[ Ing ]

big·hâ

png |Asn |[ ST ]
:
ulap na tumatábing sa araw o buwan : NÉBULÁ var bikhá

big·ha·nì

png
1:
katangiang nakahahalina, nakahihimok, o nakaaakit : ALINDÓG2, GOLAMÍ, KAGAYÓN, LÁMAT2, LÍMGAS, LÍNGKAT, SADÍYA2

big·há·ni

png |[ ST ]
:
tao na magagalitin, karaniwang may di sa unahán at nangangahulugan ng kabaligtaran, hal “di bigháni” payapa ang kalooban var birháni

bi·gí

png |Bot |[ Tau ]
:
butó ng bungangkahoy, gulay, at bútil.

bi·gi·á·sum

png |Ana |[ Tau ]
:
butó sa dakong itaas ng pisngi.

bí·gil

png |Med |[ ST ]
:
búkol1 mga pasâ.

bi·gís

png |Zoo |[ Pan ]

big·káng

pnr |[ ST ]