ala


a·lá

png |[ ST ]
:
lasang mapait-pait na maaskad-askad at naninigid sa gilagid.

a·lá

pnd |a·la·hán, u·ma·lá
1:
[ST] hindi umangkop
2:
[Seb] umiwas sa paggawâ ng isang bagay lalo na ang pagkain ng mga ipinagbabawal na pagkain.

a·lá-

pnl |[ Esp a la ]
1:
malá- , hal ala-Rizal
2:
marker sa pang-abay na pamanahon, hal ala-una, alas-dos Cf ALÁS-

A·lá

png |[ Esp ]

a·là

png |[ ST ]
:
pagpigâ ng tubó sa pamamagitan ng kabyawan.

á·la

png |[ Esp ]
2:
Ark ekstensiyon ng gusali.

a·lâ-al

png |Mtr |[ ST ]
1:
pagtaas at pagbabâ ng alon : TIDE
2:
táog at káti : TIDE

a·lâ-ál

png |[ ST ]
:
pagkikil sa mga ngipin.

a·la·a·lá

pnd |mag-a·la·a·lá, u·ma·a·la·lá |[ ST ]
2:
magbago ng isip.

a·la·á·la

png
3:
bagay o tao na nagpapagunita

a·la·át

pnr
:
inuka o inuk-ok mula sa loob o sa bukó.

a·lá·at

png |Zoo |[ ST ]
:
uod na naninirahan sa mga bukó ng halámang gaya ng kawayan.

á·lab

png
1:
[ST] biglang siklab ng ningas o apoy
2:
ningas na may higit na init o higit na malakí ang sakop ng apoy kaysa karaniwan : FLAME2 Cf LAGÍYAB

a·la·bá·ab

png |[ Ilk ]
:
úhaw na hindi napapawi.

a·la·bá·do

png |[ Esp alabar+ado ]
:
pagpupuri ; bahagi ng panalangin sa Diyos o santo.

a·la·bán·sa

png |[ Esp alabanza ]
:
pahayag ng pagpuri at paggálang bílang bahagi ng pagsampalataya Cf PÚRI3

a·la·bás

pnr pnb |[ Pan ]

a·lá·bas

png |[ ST ]
1:
paglundag o pagtalon sanhi ng ligaya
2:
patalim na pamputol ng talahib.

a·la·bás·ter

png |[ Ing ]

a·la·bás·tro

png |[ Esp ]
:
pinong butil ng gypsum, putî, naaaninag, at sangkap sa paggawâ ng mga pigurin, base, at katulad : ALABÁSTER

a·la·bát

png
1:
Ark palababahan na karaniwang inilalagay sa pintuan upang magsilbing harang sa batàng nagsisimulang maglakad Cf HAKBÁNGAN2
2:
pamamaraan upang matutong lumakad ang batà sa pamamagitan ng pagkapit dito
3:
tagdan na may banderola sa tuktok.

a·la·bí·yog

png |Zoo |[ Ibn Kay ]

a·la·bó

png |Bot |[ ST ]
:
uri ng punongkahoy.

a·lá·bo

png
:
mahabà at makitid na basket Cf BAYÓNG, BUSLÔ

a·la·bók

png
:
alikabók var alabós

a·la·bós

png |[ ST ]
:
varyant ng alabók.

a·la·bríl·yo

png |Bot |[ Esp alabrillo ]
:
uri ng dapò (family Orchidaceae ) na may itim na mga guhit ang dahon.

a·la·bú·ab

pnr |[ ST ]
:
mabuhanging lupa.

a·la·bû-ab

png |[ Hil ]
:
tubig na nátirá sa sisidlan.

a·lab·wáb

png
1:
putik na malapot at madulas o anumang substance na may katulad na anyo
2:
lupang mabuhangin.

a·lab·wáb

pnr |Kar
:
pantay o lapát ang materyales.

a·lád

png
1:
[Seb] tangkál1
2:
[Bik Ilk Mrw War] bákod1

á·lad

png |[ Seb War ]

a·lá·dad

png |[ Hil ]
:
paghalakhak hábang nagkukuwento ng isang nakatutuwang pangyayari.

A·la·dín

png |Lit
:
tauhan sa Florante at Laura, anak ng hari ng Persia, kasintahan ni Flerida, at nagligtas kay Florante sa gubat.

a·lá·do

pnr |[ Esp ]
:
may pakpak.

a·lá·dog

png |Zoo |[ Kan ]
:
aibon na may abuhing balahibo at ang huni nitóng “ka bat, ka cat ” ay babalâ ng paparating na bagyo.

A·lá e!

pdd
:
bulalas na katulad ng “Aba!” karaniwang maririnig sa Batangas.

a·la·és

pnr |[ Pan ]

a·la·gá

pnb |[ Bik ]

a·la·gà

png
2:
tao, hayop, o bagay na binibigyan ng kaukulang proteksiyon at sustento : ATÁMAN2, BATÀ2, PADAKKEL, SÁGUD2, SALÍSIP Cf PET

a·la·gád

png |[ Kap Pan Tag War ]
:
isang naniniwala at sumusunod sa isang tiyak na tao, simulain, o gawain : ARM2, BASÁLYO, FOLLOWER, KÁBIG3, KAMPÓN1, KÁWAL2, PASÚROT, TALATURÎ, TAÚHAN3, VASSAL Cf AHÉNTE2, DISÍPULÓ1, KINATAWÁN

a·lá·gad

pnt |[ Bik ]

a·la·ga·dí·so

png |Bot
:
punongkahoy (Annona spinescens ) na may bungang hugis puso, mapusyaw na kulay kahel at pulá, maraming butó.

a·la·gád ng ba·tás

png

a·la·gád ng sí·ning

png |Sin

a·lag-ág

pnr |[ ST ]

a·lá·gar

png |[ ST ]
1:
pari ng mga anito
3:
matandang anyo ng alagád.

a·la·gá·si

png |Bot

a·la·ga·tâ

png |[ Tag ]
1:
patúloy na pag-iingat
2:
patúloy na lunggati o pangarap.

a·la·gát·li

png |Bot |[ ST ]

a·la·gáw

png |Bot
:
punongkahoy at halámang medisinal (Premna odorata blanco ), balahibuhin ang ibabaw ng dahon, mapusyaw na lungti hanggang putî ang bulaklak, at nabubúhay sa aplaya : AAGÁW, ADÍYO, ADYÓ, ANUBRÁNG, ARIYAW

a·la·gáw-gú·bat

png |Bot
:
palumpong na tumataas nang hanggang 4 m, magkakatapat ang dahong makinis at hugis puso.

a·la·gáw-pú·sa

png |Bot

a·lag·báy

png |[ ST ]

a·lág·don

pnr |[ Seb ]
:
nangangailangan ng maingat na pag-aalaga.

a·la·géy

png |[ Pan ]

a·la·gí·ag

pnr |[ ST ]

a·la·gí·lang

png |Bot |[ Hil ]
:
naluluoy na dahon na nakakabit pa sa sanga.

A·lá·got

png |Ant |[ Iwa ]
:
isa sa mga pangkating etniko ng mga Iwak.

a·la·gú·kay

png |Zoo |[ Seb ]
:
uri ng alimango na dalandan ang kulay, lumalakí nang halos 2–3 m, at naninirahan sa mga lungga sa dalampasigan.

a·lág·wak

png |[ ST ]
1:
tunog ng kumakalam na sikmura
2:
tunog na nalilikha ng paang nalulubog sa putik
3:
bahagyang paglakí ng tubig sa dagat.

a·la·há·do

pnr |Kar |[ Esp a+laja+ado ]
:
magkapantay ang magkabilâng mukha sa rabáw ng dalawang tabla o ng kahit anong materyales.

a·la·hán

png
1:
Bot palumpong o maliit na punongkahoy na abuhin, batík-batík at makinis ang balát, at may ugat na nagagamit bílang gamot
2:
[ST] pagdurusa hábang humaharap sa nalalapit na kamatayan
3:

a·lá·has

png |[ Esp alhaja+s ]

á·la·ha·sán

png |[ Esp alhajas+Tag an ]
:
tindáhan ng mga hiyas.

a·la·hé·ro

png |[ Esp alhajero ]
:
mag-aalahas ; tao na gumagawâ o nagbibilí ng hiyas, a·la·hé·ra kung babae : HOYÉRO, JEWELLER

a·la·híl·yos

png |[ Mex alhajillos ]
:
uri ng pagkaing Mexican.

a·la·hí·pan

png |Zoo |[ Hil ]

A·la·hóy!

pdd
:
bulalas na pantawag ng pansin.

a·lák

png |[ ST ]
:
malakas na sigaw.

á·lak

png
1:
[Hil Kap Mag Mrw Pan Seb Tau] anumang inúming matapang at nakalalasing, gaya ng bási, bíno, serbesa, at whisky : AGWARDIYÉNTE, ALAKSÍW2, ÁRAK1, BÍNO, ESPÍRITÚ3, LIKÓR, WINE Cf ALE, BOURBON, BRÁNDI, CHAMPAGNE, COGNAC, GIN, LAMBANÓG, MAOTAI, RUM, SÁKE, SCOTCH WHISKY, SHERRY, SIYÓKTONG, TEQUILA, TÁPUY, TUBÂ, VODKA
2:
[ST] pagpapaalab ng apoy sa pamamagitan ng mga tuyong dahon
3:
Bot [ST] tawag sa yantok na malakí at matigas kayâ mahirap ibuhol.

a·la·ká·ak

png
1:
Zoo katamtaman ang lakíng isdang-alat (family Sciaenidae ), may pabilog na ulo at katawan : ABÓ5, BÁLAT2, CROAKER, DULÁMA, LAGÍS2, TUWÉL
2:
Bot palumpong na lumalakí nang may 80 sm diyametro.

a·lá·ka·ák

png |[ Hil ]
:
tunog ng nahulog na sanga mula sa punongkahoy.

a·lak-ák

png |Zoo
:
ibong mandaragit (Ichthyophaga ichthyaetus ) na kauri ng banoy at may namamayaning kulay na abuhin sa balahibo at bagwis, malimit na natatagpuan sa mga tubigan at isda ang pagkain : FISH-EAGLE

a·lák-a·lá·kan

png |[ alak+alak+an ]
1:
alak na ginaya lámang ang orihinal ; mababàng uri ng alak
2:
Ana [Kap Tag] panloob na kurba sa hugpungan ng binti at hita ; likod ng tuhod : LAKKÓ, LUKÓ-LUKOÁN, LÚKON-LÚKON, SIKLÁ, TIKLÚPANG-TÚHOD Cf LILIGNÁN

a·lak·bát

png
:
anumang bagay na nakasakbat sa balikat.

a·lák·bat

pnd |i·a·lák·bat, mag-a·lák·bat |[ War ]
:
makiugnay ; makisali.

a·lak·báy

png

a·lak·bó

pnd |i·a·lak·bó, a·lak·bu·hín |[ ST ]

a·lak·dán

png |[ Esp alacrán ]
1:
Zoo araknida (Heterometrus longimanus ) na may makamandag na buntot : ALAKRÁN, ANAKLÁNG, ÁTANG-ÁTANG1, ESKÓRPIYÓN, ÍWI-ÍWI, MANGGAGÁMA, ÓRANG, PITUMBUKÓ, SCORPION, UTDÓ1
2:

a·la·ké·ka

png |[ Esp alaqueca ]
:
uri ng batóng pulá.

a·lák·kak

png |[ Kap ]

a·la·kóm

png |[ ST ]
:
pagkuha sa anumang nadadakot o nakukuyom ng kamay.

a·la·kóp

png
:
pagpapatong ng isang bagay sa iba pa upang makabuo ng isang yunit.

a·la·kós

png
:
arko na yarì sa kawayan at karaniwang ginagamit sa pista Cf BALANTÓK, SINGKÁBAN

a·lak·rán

png |Zoo |[ Esp alacrán ]

a·lak·síw

png
1:
[Seb] uri ng mumurahing alak
2:
[War] álak1

a·lak·tí·ya

png |[ ST ]
:
pang-uudyok ng galit, away, o gulo : ALIKTÍYA, ALOKTÍYA

a·lá·kus

png |[ ST ]

a·lál

pnr |[ Seb ]

al-ál

png |[ ST ]
1:
paraan ng paglilinis ng ngipin
2:
kikil na manipis at pino para sa ngipin at butó var alal
3:
kasangkapang matulis na pambuli ng alahas
4:
paulit-ulit na pagtulak sa likod ng ngipin o sa loob ng gilagid sa pamamagitan ng dila
5:
pagpapakíta o paggiit sa isang bagay na walang kabuluhan o kinayayamutan ng tao na ginagambala.

a·lá·la

png |[ ST alaala ]
2:
alinlángan1-2 — pnr a·la·lá.

a·lá·lad

png

a·la·lá·ha·nín

png
:
sanhi ng balisa.

a·la·lak·sín

png |Zoo |[ Seb ]

a·la·la·óng

png |[ ST ]
:
ang sasabihin : ANALÁONG

a·la·la·óng ba·gá

pnt
1:
sa ibang salita

A·la·la·óng sá·na!

pdd
:
Gayon nga! Gayon sana!

a·la·lá·tang

png |Bot |[ Iba ]