S, s

:
ikalabing-anim na titik sa abakadang Tagalog at tinatawag na sa.

S, s (es)

png
1:
ikadalawampu’t isang titik sa alpabetong Filipino at tinatawag na es
2:
ikadalawampu’t isa sa isang serye o pangkat
3:
anumang bigkas na kumakatawan sa titik S o s
4:
anumang may hugis S
5:
pasulat o palimbag na representasyon ng S o s
6:
tipo, tulad ng sa printer, upang magawâ ang titik S o s.

s (es)

daglat |[ Ing ]

S, s (es)

daglat |[ Ing ]

‘s (kudlit at es)

|[ Ing ]
1:
nása hulihán ng pangngalang isahan at maramihan, pangngalang parirala, panghalip, at mga salitâng hindi nagtatapos sa s o tunog ng s at nagpapahayag na nása kaukulang paari ang salita, hal man’s, men’s, baby’s, king of England’s, anyone’s
2:
kontraksiyon ng is, hal He’s here
3:
kontraksiyon ng does, hal What’s he do to win?
4:
kontraksiyon ng has, hal He’s just gone
5:
kontraksiyon ng us, hal Let’s go
6:
kontraksiyon ng as, hal so’s to get there on time.

S (es)

daglat |Ele |[ Ing ]

S (es)

symbol |Kem |[ Ing ]

sa

png
:
tawag sa letrang s sa alpabetong Tagalog.

sa

pnu pnt
1:
aginagamit bago ang oras, hal sa ika- b3 nh, sa ikatatlo ng hapon
2:
ginagamit bago ang pangalan ng pook, ang pinanggalíngan, at ang pinagmulan ng isang tao o bagay, hal mula sa Maynila, gáling sa unggoy, mula sa bahay, buhat sa pagkabatà : FROM2
3:
ginagamit bago ang pangalan ng pook, kinalalagyan, at pinangyarihan, hal ipinangangak sa Bulakan, inilagay sa bote
4:
ginagamit bago ang pangalan ng rehiyon, lalawigan, bayan, o pook, hal lumakí sa Visayas, tubò sa Quezon
5:
anagsasaad ng araw, buwan, at taon, hal sa Lunes, sa Mayo, sa taóng b2000
6:
[Bik Hil Seb Tag War] ginagamit bago ang pangalan ng pook at nagsasaad ng direksiyon, hal táyo sa Iloilo, táyo sa Maynila : TO
7:
[Hil Tag] ginagamit bago ang panghalip at nagsasaad ng táong kasáma, hal sumabay sa akin, sumáma sa kaniya : WITH1
8:
ginagamit bago ang salitâng may at nagsasaad ng nalalapit na pook, petsa, oras, o panahon, hal sa may Pebrero, sa may tulay
9:
ikinakabit sa kay upang mabuo ang kaysa na nagsasaad ng paghahambing, hal Magalíng kaysa iyo, Mabait kaysa iba
10:
ikinakabit sa na upang mabuo ang nása na ginagamit sa pagsasaad ng kinaroroonan at lokasyon, hal nása bahay, nása akin, nása loob
11:
sumusunod sa para o ukol upang mabuo ang para sa o ukol sa na nagsaad kung kanino nakalaan ang isang bagay, hal “para sa akin” o “ukol sa akin”, “para sa lahat” o “ukol sa lahat”.

sa

pnl
1:
pambuo ng pang-abay sa unahán ng pandiwang panghinaharap at nangangahulugan ng hindi inaasahang pagkakasabay sa isang pangyayari, hal sa dáratíng silá nang kami’y paalis na
2:
ginagamit bago ang pangalan, karaniwang sumusunod sa may, at nagsasaad ng katangian ng sinumang tinutukoy, hal may sademonyo, may sapagong
3:
pambuo ng salita at nangangahulugang “sa pamamagitan ng ”, hal sa lakásan, sa bilísan, sa palakíhan, sa pagandahan.

-sa-

pnl
1:
pambuo ng isa at nagsasaad ng pagsasaalang-alang at paglalagay sa isang bagay, hal isaisantabi, isaisip, isapuso
2:
pambuo ng magsa- at nagpapahayag ng aktibong gamit ng isa-, hal magsaalang-alang, magsaisantabi, magsaisip, magsapuso
3:
pambuo ng magsa- at nagpapahayag ng paggaya at pagganap sa tungkulin ng iba, hal magsamayaman, magsahayop, magsapari
4:
pambuo ng pasa- at nagpapahayag ng pagpunta o paglipat sa isang pook, hal pasa-Iloilo, pasa-Maynila, pasabundok.

sa-

pnl
:
pambuo ng pang-abay at pang uri, kinakabitan ng hulaping -an, at nagsasaad ng paraan, hal sápilitan.

sa

pnt |[ Bik ]

sa·á

png
:
varyant ng tsa.

sá·ab

png

Sa a·bâ ko!

pdd
:
Kaawáan akó!

Sa a·bâ mo!

pdd
:
Kaawáan ka!

Sa a·bâ nin·yo

pdd |[ ST ]
:
Kaawáan kayó!

sa·ád

pnd |i·sa·ád, mag·sa·ád
:
sabihin o banggitin.

sá·ad

png
1:
[Hil Seb War] pangakò
2:
[Ilk] kalagáyan1 .

sá·ag

png |[ Seb ]

sa·á·ga

pnb |[ Bik ]

sá·ak

png |[ ST ]

sá·al

png |[ Tau ]

sa·án

pnb
1:
ginagamit sa pagtatanong ng paroroonan, pinanggalíngan, kinaroroonan, o dákong katatagpuan ng isang bagay : ADÍNO, ÁNDA, ÁSA, AYANNÁ, DIÍN, DINÔ, HÁEN, HÁIN, HARÍN, INÉR, NÓKARÍN, SÁEN, SITÁW, WHERE1
2:
[Ilk] hindî.

sa·an·mán

pnb |[ saan+man ]
:
nása alinmang dáko : WHEREVER

sa·át

png
:
[ST] báwal o pagbabawal Cf SAWÁY1

sa·bá

png |Bot |[ Bik Kap Tag ]
:
uri ng saging na ang bunga ay karaniwang iniluluto bago kainin : DIPPIG, KARDÁBA, SÁBA, SEBÁ Cf BUTÚHAN, BUNGÚLAN

sa·bà

pnr |[ Seb ]

sáb-a

png |Bot |[ Hil Seb War ]

sa·bád

png
1:
[Hil Kap Tag] pakikisangkot o pagsagot ng tao na hindi kasali sa usapan : ALLÁWAT, SÁGBANG DÁWDAW, SABÁT2, SÁGBAT TÍMANG, SALÁBAT, SALÍOT, TÁPSOK
2:
Mit [Seb] mabangis na hayop na matatagpuan sa tubig.

Sá·ba·dó

png |[ Esp ]
:
ikapitóng araw ng linggo at nása pagitan ng Biyernes at Linggo : SATURDAY

Sá·ba·dó de Glor·ya

png |[ Esp sabado de gloria ]
:
ang Sabado bago ang Linggo ng Pagkabuhay : BLACK SATURDAY

sa·ba·gán

png |Mus |[ Btk Tbw ]

Sabah (sá·ba)

png |Heg |[ Ing ]
:
estado ng Malaysia na binubuo ng hilagang bahagi ng Borneo at iba pang mga pulo.

sa·bák

pnr |Med |[ Seb ]

sá·bak

png
1:
Kar [Kap Tag] uka sa dulo ng haligi na sumasalalay sa barakilan : BÁSBAS, PADINGALNGÁL, SALÍPSIP2, TÍBHANG, TÍNGHAB, TÍPLANG Cf AÁK, UKIT
2:
gatla sa tagdán ng palasô para sa talì ng búsog
3:
pag-angkop ng isang bagay ; paglalagay ng bagay sa kinalalagyan
4:
pagharap sa tungkulin o gawaing may kabigatan — pnd i·sá·bak, ma·pa·sá·bak, pa·sa·bá·kan, sa·bá·kan, su·má·bak
5:
pag-atake na may intensiyong manakít Cf BÁNAT2, LANTÁK1 — pnd i·sá·bak, pa·sa·bá·kan, pa·sa·bá·kin, sa·bá·kan, su·má·bak
6:
hindi karaniwan at hindi awtorisadong paggamit ng suplay na pagkain para sa sariling kapakanan
7:
[Bik Hil Seb War] kandóng
8:
Bot [Kap] malamukot na dahon.

sa·bál

png |[ ST ]

sá·bal

png
1:
dike na inilalagay upang ilihis ang daloy ng sapà Cf HÁRANG1-2
2:
3:
[Kap] sagábal2

sa·ba·lán

png |Mus
:
paligsahan ng dalawa o higit pang mang-aawit.

sa·ba·lás

png |[ Kap Tag ]

sa·bá·li

pnh |[ Ilk ]

sá·ba·ló

png |Zoo
:
malakíng bangus (Chanos chanos ) na nangingitlog : BÚWAN-BÚWAN, LUMULUKSÓ

sa·bá·na

png
1:
bahagi ng lansangan na walang bahay sa magkabilâng gilid
2:
Heo [Esp] kapatagang madamó at walang punongkahoy : SAVANNA

sa·báng

png |[ Kap Tag ]
:
salikop o hugpungan ng dalawa o mahigit na lansangan, riles, kalye, ilog, at mga katulad : ARIMPONGÁPONG, GINSÁNG-AN, INTERSÉKSIYÓN1, JUNCTION, KINASÁNG-AN, KRÓSING1, NANSANGAÁN, PINÁGKURUSÁN, SALAPÓNG1, SAMBÁL, SAMBÁT, SANGÁNDAÁN, SARÁNGA

sá·bang

png
1:
Mil paunang patrol na nagmamanman ng posibleng posisyon ng mga kalaban
2:
Bot [Bon] dapdáp.

sa·ba·ngán

png
:
pagbibigay ng salapi.

sa·bá·ngan

png |Heo |[ Ilk Tag ]
:
malapad na súkat ng lupa sa tagpuan ng dalawa o mahigit pang ilog : DÉLTA2

sa·ban·yón

png |Med |[ Esp sabañon ]
:
pamamagâng dulot ng paglantad ng mga kamay at paa sa labis na lamig.

sa·bát

png |[ Kap Tag ]
1:
pangharang sa bintana o pinto, karaniwang malaki at matibay na piraso ng bakal o kahoy na ipinupuwesto nang pahalang para manatiling nakapinid ang pinto o bintana. : ALDÁBA, BALUNÉT, BAR2, BARÁL1, GITÉB2, PÁTLONG, SADÁ1, SAGIPÉD, SÁID, TALÁSOK2, TALÚSOK1, TRANGKÁ, TÚRNOK
3:
pagharang o pag-abang sa isang tumatakas
4:
[Seb] pagsabay o pagsunod sa maramihang dasal o awit
5:
[Seb] élisé
6:
[Hil] tugón.

sá·bat

png
1:
disenyong mabubuo sa paglála ng banig o paghahábi ng tela, at mga katulad
2:
[Bik Ilk] salúbong1 — pnd mag·sá·bat, sa·bá· tin, su·má·bat.

sa·bá·tan

png |[ Bik ]

sa·bát-sa·bát

png

sá·bat-sá·bat

png |Agr |[ ST ]
:
damasko, tulad ng bagay na gawa sa seda o sa papel.

sa·báw

png |[ Akl Bik Hil Seb Tag War ]
1:
pinakuluang nilaga, sinigang, at iba pang putaheng may likido : ASÓY2, DIGÓ, SABÓ, SÁWAW, SOUP2 Cf CONSOMMÉ, KÁLDO, SÓPAS
2:
likidong bahagi ng pagkain : ASÓY2, DIGÓ, SABÓ, SÁWAW, SOUP2 Cf AM, SOPAS

sa·báy

pnr
1:
nagkakatugma sa isang takdang panahon : ÁGGIDÁN, AGNÁN, ALISÁMBAY, BANSÁG, DÚNGAN, GIDDÁN, RENGÁN
2:
may kapareha sa paglakad, pagkain, at katulad na gawain : ÁGGIDÁN, AGNÁN, ALISÁMBAY, BANSÁG, DÚNGAN, GIDDÁN, RENGÁN

sá·bay

png |[ ST ]
:
pag-apaw ng alak at katulad na likido.

sa·ba·ya·bá·ya

png |[ Tau ]

Sabbath (sá·bat)

png |[ Ing ]
1:
araw ng pangilin at hindi pagtatrabaho para sa mga Hudyo at ibang mga Kristiyano
2:
panahon ng pamamahinga, karaniwang Linggo.

sabbatical (sa·bá·ti·kál)

pnr |[ Ing ]
1:
hinggil sa Sabbath
2:
sa maliit na titik, ukol sa panahon ng pamamahinga.

sabbatical year (sa·bá·ti·kál yir)

png |[ Ing ]
:
sa paaralan, unibersidad, kolehiyo, at katulad, pahintulot sa isang propesor upang mag-aral o maglakbay, karaniwan tuwing ikapitong taon.

sa·be·dâ

png |Lit |[ Mrw ]

sa·bé·nar

png |[ Mrw ]

sa·béng

png |[ Ilk ]
:
amoy ng prutas, dahon, o yerba.

saber (séy·ber)

png |Mil |[ Ing ]

sabertooth (séy·ber·tút)

png |Zoo |[ Ing ]
:
anumang kabílang sa extinct na uri ng mga pusa (genus Felidae ) na mula sa panahong Oligocene at Pleistocene, na may mahabà at tíla sableng mga pangil : SABERTOOTH

sá·bes

pnr |[ Ilk ]

sa·bét

png |[ Ilk ]

sá·bet

pnd |mag·sá·bet, sa·bé·tin, su·má·bet |[ Mrw ]
:
sumagip o sagipin.

sabicu (sa·bí·ku)

png |[ Ing ]
1:
Bot matigas na punongkahoy (Lysiloma latisiliquum ) sa kanlurang India na inaalagaan dahil sa tabla
2:
tabla mula sa punòng ito.

sa·bíd

png
3:
anumang bagay na napuluputan.

sa·bík

pnr |[ Iba Kap Tag ]
1:
may masidhing paghahangad na kamtin o danasin ang isang bagay, karanasan, o kaisipan : ALIP-ÍP, EAGER, HÍDLAW, HÚDOP, ÍNAM2, KATETERÁNGAN, MAHINÁNGPON, MAÍGOT, NAGÁGAR
2:
matinding paghahangad na makíta o makaulayaw ang isang matagal nang hindi nakakasáma : ALIP-ÍP, EAGER, HÍDLAW, HÚDOP, ÍNAM2, KATETERÁNGAN, MAHINÁNGPON, MAÍGOT, NAGÁGAR

sá·bi·lá

png |Bot
:
halámang ornamental at medisinal (Aloe barbadensis ), tumataas nang 30-40 sm, dilaw ang bulaklak, at naipanggugugo ang katas, katutubò sa rehiyong Mediteraneo at kamakailan lámang ipinakilála sa Filipinas : ALOE1, DILÁMBUWÁYA, DILÀNG-HÁLO

sa·bí·law

png |Bot
:
makatas, gumagapang, at malambot na palumpong (Cyanotis axillaris ) : KULÁSIN-MARINTÉK

sá·bing

png |Psd |[ Ilk ]
:
patibong para sa isda gawâ sa sulihiyang kawayan, inilalagay nang patayô sa ilog, at may maliit na bukás na daanan.

Sabin vaccine (sá·bin vák·sin)

png |Med |[ Ing ]
:
bakuna para sa poliomyelitis.

sa·bír

png |[ ST ]
1:
paghila sa isang bagay
2:
pagsusuot ng alahas sa leeg.

sa·bí-sa·bí

png
:
balita o istorya na hindi alam ang pinagsimulan at malimit na mali : GRAPEVINE3, TIBADBÁD

sá·bi-sá·bi

png
:
kaalamang malaganap bagaman walang tiyak na batayan.

sa·bít

png |[ Pan ]
2:

sá·bit

png |[ Ilk Kap Tag ]
1:
isang paraan ng pagbibitin na ikinakabit ang pang-itaas na bahagi sa dingding o pader sa pamamagitan ng pakò, tornilyo, at katulad : BÍTAY3, KÁB-IT, SABÍT, SÁB-IT, SÂ-BIT, SÁMBIR, TÓTON
2:
Kol suliranin o hadlang sa ginagawâ
3:
Bot [Pan] dáwag7

sáb-it

png |[ Hil ]

sâ-bit

png |[ Bik ]

sa·bi·tán

png |[ sabit+an ]
:
ang pinagbibitinan ng anumang bagay.

sa·bi·yá

png |Bot |[ ST ]
:
isang uri ng yerba.

sa·bi·yák

pnr |[ ST ]
:
kapansin-pansin, gaya ng mabangong bulaklak o ng punongkahoy na pantay-pantay ang mga sanga.

sáb·jek

png |[ Ing subject ]
3:
tao na nása ilalim ng kapangyarihan ng sinuman 4 : Gra simunò

sab·lág

png |[ Bag ]

sáb·lag

png |[ Hil Seb ]

sab·láng

png |Med |[ ST ]
:
pagkakaroon ng masamâng pakiramdam, gaya ng pagsusuka o pagtatae.

sab·lá·o

png |[ Mar ]

sab·láw

png |[ Mrw ]

sáb·law

png |[ Hil ]

sab·láy

png
1:
hindi pagtama, gaya ng sablay na suntok o ulos
2:
anumang inilalagay nang paalampay sa balikat, bílang bahagi ng pormal na kasuotan
3:
tawag sa bánda na isinusuot nang pasablay sa katawan, gaya sa kasuotang akademiko sa Unibersidad ng Pilipinas na isinusuot sa ibabaw ng pormal na pananamit : KÍBAT
4:
[Tau] blusang may manggas na hanggang baywang.

sab·láy

pnr |su·mab·láy
:
hindi tumama ang ulos, suntok, o katulad.

sab·láy

pnd |i·sab·láy, sab·la·yán
:
ihampas nang pabalatay sa katawan.

sáb·lay

png |[ Bik Hil Seb War ]

sab·lá·yan

png |[ Buk ]
:
bordadong telang pandekorasyon sa ulo ng mga babae, ikinakabit sa suklay.

sable (séy·bol)

png |[ Ing ]
1:
Zoo maliit na mammal (Martes zibellina ) na karniboro at matatagpuan sa hilagang Europa at mga bahagi ng hilagang Asia
2:
damit sa pagluluksa.

sab·lé

png |[ Kap ]